online mag  /  print bookazine

A BUBBLY NEW YEAR

Farewell 2020. You will go down in history and be described in history books, both big and small.

December 2020

 

In my own personal history, 2020 was the year when the HÅNDVÆRK bookazine concept really came into its own, and I established my own publishing house.

I founded the bookazine in 2019 in collaboration with Muusmann Publishing, which was also the publisher for my 2018 book HÅNDVÆRK – thank you for your partnership. As we were working on issue 3, I began to dream of complete freedom – again, thank you, Muusmann, for letting go

Thanks to everyone who contributes now and makes the publication possible:
Heidi Sonne, who throughout 2020 has helped me handle sales and marketing and who plays an important role in providing feedback on my ideas and proofreading the texts; Cornelius Holck Colding, who does the final proofreading in Danish and English before the bookazine goes to print; and Dorte Herholdt Silver, who is the translator for the English edition. Last, but not least, Berit Winsnes, who turns my sketches into graphic material ready to print, and to my printing house, Specialtrykkeriet Arco.

I will continue to share my aesthetic enjoyment of products that are not untouched by human hands. I am able to do this because I am invited in by passionate makers, craftspeople and designers who are willing and able to share their world with us. Thank you for sharing your passion, your craft and your profession and for giving us all an insight into your living and working conditions. HÅNDVÆRK is about materials and processes, but most of all, it’s about people.

towels from The Organic Company, soap from HÅND, plate from 1616 Arita

The craft world is bubbling with activity right now, as more and more people take on knitting, weaving, carving, milling, blowing. Some of you engage in a craft for love of the craft itself or to reach a state of mindful focus. Putting the hands to work can help the mind find peace. Others pursue their field in a professional capacity.
Many of the products of this activity are sublime and will find their place in history as important works of craft or art; others have their time, play a role here and now, during a time when traces of human hands are a highly sought-after feature in an otherwise streamlined life. In the situation, it is not always possible to determine which is which, but no one can take the joy of it away from us, even if it is sometimes fleeting.

There is another category of craftspeople who are equally important: those of you who have deep knowledge about materials and production processes and who make it possible to develop products for industrial or semi-industrial manufacturing. You are either makers yourselves or work closely with one or more makers. You are stewards of a legacy that is important to our self-perception as a design nation. A legacy based on the combined capacity of hand and spirit, of being and doing.

You all make your own unique contributions to the preservation and continuous renewal of our craft legacy.

This year, my New Year’s bubbly is not wine but … soap! Over the past few months, I have been introduced to several new small companies that make soap. Hygiene is a traditional virtue that has taken on renewed meaning in the year that is now drawing to a close.

Let us carry the good things with us into the new year and leave the rest behind!

I thank all my readers, those of you check in online and those of you who buy the bookazines – without you there would be no point in writing and taking photographs.

Happy New Year, Rigetta

Far vel 2020. Du vil gå over i historien og vil blive beskrevet i både de små og de store historiebøger.

I min lille historiebog blev 2020 året, hvor hele konceptet HÅNDVÆRK bookazine blev hentet hjem. Hvor jeg etablerede forlag.
Jeg startede bookazinet i 2019 sammen med Muusmann Forlag, som jeg i 2018 udgav bogen HÅNDVÆRK i samarbejde med – tak, fordi I ville være med.

Undervejs i arbejdet med bookazine no. 3 fødtes en drøm om at være frue i eget hus – tak Muusmann, fordi I ville give slip igen.

Tak til I som nu bidrager og gør det muligt for mig at udgive.
Her tænker jeg på Heidi Sonne, som hele året 2020 har bistået i forholdet til salg og markedsføring, men også som sparringspartner og korrekturlæser, på Cornelius Holck Colding som læser en sidste korrektur, inden bookazinet trykkes og på Dorte Herholdt Silver, som oversætter til Engelsk. Ikke at forglemme Berit Winsnes som omsætter mine skitser til trykklart, grafisk materiale og til mit trykkeri Specialtrykkeriet Arco.

Jeg vil blive ved med at dele min æstetiske nydelse ved produkter, som har været berørt af menneskehånd. Det kan jeg, fordi jeg bliver inviteret indenfor hos passionerede håndværkere, kunsthåndværkere og designere, som kan og vil dele. Tak fordi I deler jeres passion, jeres fag, men også jeres livs- og arbejdsvilkår.

HÅNDVÆRK handler om materialer og processer, men mest af alt om mennesker.

Soap from Mellow Mind, HÅND and Ærø Sæberi

Det bobler derude, der strikkes, væves, snittes, drejes og pustes mere end længe. Nogle af jer bedriver aktiviteterne for aktivitetens egen skyld eller for fordybelsens skyld. Det giver ro i hovedet at arbejde med hænderne. Andre arbejder professionelt.
En del af de produkter som fremstilles er sublime og vil gå over i historien som kunsthåndværk eller kunst, andre har sin tid, spiller en rolle her og nu, i en periode hvor spor af menneskehånd er efterspurgt guldkant på en i øvrigt strømlinet tilværelse.
I situationen er det ikke altid muligt at afgøre, hvad der er hvad, men glæden kan ingen tage fra os, heller ikke selvom den kun er flygtig.

Der er også en anden kategori af håndværkere, I er meget, meget vigtige. Det er jer, som har en dyb viden om materialer og fremstillingsprocesser, jer som gør det muligt at produktudvikle til senere hel- eller halvindustriel fremstilling. I er enten selv formgivere eller har et samarbejde med en eller flere formgivere. I forvalter en arv, som er væsentlig for vores selvforståelse som design-nation. En arv som baserer sig på, hvad hånd og ånd kan i fællesskab.

Alle bidrager I på hver jeres måde til, at vores håndværksarv bliver vedligeholdt og løbende fornyet.

Nytårsboblerne i år står skrevet i sæbeskum. Jeg er de seneste måneder blevet præsenteret for flere nye, små virksomheder, som laver sæbe. Ro, renlighed og regelmæssighed er gamle dyder, som har fået en helt særlig betydning i det 2020, som nu rinder ud.

Lad os tage det med os, som var godt og lade resten fare!

Tak til alle jer som læser med, I som læser online, og I som køber bookaziner, uden jer var der ingen anledning til at skrive og fotografere.

Godt Nytår, Rigetta

Soap from Mellow Mind and HÅND

Related stories

KIT COUTURE

About Kit Couture from bookazine no. 2...

Student and master 

From the book HÅNDVÆRK about Gurli Elbækgaard and...

GREEN CARE

Based on Green Care principles, Grennessminde offers specially...

PLANT – PIGMENT – PALETTE

Tina Ratzer has gathered ingredients in the natural...

EELGRASS

From bookazine no. 2 about eelgrass...

The GLASS STUDIO ON Tåsinge

In 2016, I visited Swedish maker Lena Ljungar...

This website uses cookies

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.