online mag  /  print bookazine

CERAMIC DESIGNER JULIE DAMHUS

Julie is very, very happy to use both her craft skills and her design qualifications and loves working hands-on with the clay on a daily basis.

FROM HÅNDVÆRK BOOKAZINE no.1 (sold out)

‘How do you briefly introduce yourself when you’re a designer with clays as your preferred material, and when you’re sometimes also the potter who actually produces the pieces,’ Julie Damhus asks rhetorically when we meet. She explains that she was originally supposed to have been at a design fair the day when we meet to talk, and in that context the question is highly relevant!
She leaves no doubt that she is in the right place. She is not sure what to call it. Ceramic designer seems to be the closest we can get to a suitable job title. So far, all Julie’s products have been handmade, either in her own workshop or by one of the two potters who help her during peak periods.

Julie’s business is thriving, she tells me with pride and satisfaction. ‘My initial goal was to be able to pay myself a salary. I can do that now. My next goal is to be able to accept when prospective international clients reach out. I would also love to be able to deliver to restaurants that might want to use my tableware, without putting them off with long, long delivery times.’

Julie is very, very happy to use both her craft skills and her design qualifications and loves working hands-on with the clay on a daily basis.

However, she is also clearly a businesswomen and loves working with concepts and marketing and meeting with clients and customers.
She regards her work as a business. A business that has to grow if she is to be able to realize her dreams. Hence, Julie recently launched a ceramic series that she designed and put into production. The series matches the handmade items but is produced on a slightly bigger scale than she can manage in her own workshop.

Semi-industrial, you might call it. Or industrial art, as it was called in the old days, when such companies existed in Denmark. Now production takes place in Poland. All the processes are hand-held. Instead of throwing the ceramics, the potters ‘jigger’ the pieces in the workshop: pressing a firm lump of clay into a mould that Julie has defined. Next, it is finished in the same manner she would do in her own workshop, and if there is a handle, it is attached manually. The glazes are the same as the ones she uses in her own workshop.

Due to these similarities the hand-thrown elements from her own workshop are easy to match with the semi-industrial design series.

The series, which she calls Toto has a pared-down form. The stackable cup is inspired by the classic canteen cup. Toto was originally designed for a large Danish design company, which wanted to include her design in their portfolio. For a variety of reasons the project fell through. A blessing in disguise or, really, just a blessing, as Julie sees it. For Toto is one more step towards her larger ambition of fixing up more of the space on the property and using it for storage, a showroom and a packing room. Soon she is going to need help to pack and post orders, so that she can devote more of her time to product development – for her own company as well as, hopefully, for external actors in the design industry. She would also like to have more time for customer care – for existing customers as well as the new ones who come knocking on her door.

Uddrag af artikel fra HÅNDVÆRK bookazine no.1 (udsolgt)

”Hvordan præsenterer man sig selv i kort form, når man er designer med leret som foretrukne materiale, og når man en del af tiden, selv er den pottemager, der producerer,” spørger Julie Damhus retorisk, da vi mødes. Hun fortæller, at hun egentlig skulle have været på designmesse den dag, hvor jeg meldte min ankomst, og i den forbindelse er spørgsmålet aktuelt! Hun levner i øvrigt ingen tvivl om, at hun er på rette hylde. Det er blot hyldens navn, hun overvejer.
Keramisk formgiver er vist det tætteste, vi kan komme på en korrekt titulering.

Hidtil har alle Julies produkter været fremstillet i hånden, enten på hendes eget værksted eller hos et par pottemagere, som hjælper til, når der er spidsbelastning.

Julies forretning går godt, faktisk rigtig godt, fortæller hun stolt og tilfreds. ”Mit første mål var, at jeg skulle kunne få løn af virksomheden. Det får jeg nu. Næste mål er, at jeg vil have mulighed for at takke ja, når internationale kunder melder sig på banen. Og jeg vil gerne kunne levere til restauranter, som måtte ønske at servere på mit service, uden at skulle skræmme dem med lang, lang ventetid.”

Julie er meget, meget tilfreds med at bruge både sine håndværksmæssige færdigheder og sine designmæssige kompetencer og priser højt at have hænderne i materialet på daglig basis.

Men hun er åbenlyst også forretningskvinde og kan lide at arbejde med koncept, lide at markedsføre og lide mødet med kunden.
Hun betragter sit virke som en forretning. En forretning, som er nødt til at vokse, hvis hun skal have mulighed for at realisere alle sine drømme. Julie har derfor lanceret en serie keramik, som hun har designet og sat i produktion. Serien matcher det håndfremstillede, men den er produceret i en lidt større skala, end hun kan overkomme på sit eget værksted.

Kunstindustri, som det hed i gamle dage, da sådanne virksomheder fandtes i Danmark. Nu foregår det i Polen. Alle processer er håndholdte. I stedet for at dreje keramikken ’inddrejer’ pottemagerne på værkstedet. Det vil sige, at de presser en fast klump ler ned i en form, som Julie har defineret. Herefter rettes den til på samme måde, som hun selv gør det og en eventuel hank påføres manuelt. Glasurerne er de samme, som Julie bruger på sit eget værksted.

På den måde kan de hånddrejede steldele fra eget værksted let kombineres med den semi-industrielle designserie.

Serien, som hun kalder TOTO, er formmæssigt skåret ind til benet. Koppen er stærkt inspireret af den klassiske kantinekop, og den er stabelbar. TOTO var oprindelig tegnet til en større dansk designvirksomhed, som ville have hendes design i deres portefølje. Af forskellige årsager løb samarbejdet ud i sandet. Held i uheld eller faktisk bare held, tænker Julie Damhus. For det selv at håndtere produktion og salg af de nye semiindustrielle produkter, er et skridt yderligere i en retning hvor mere af ejendommens plads skal sættes i stand og inddrages til lager, showroom og pakkerum, og der skal snart ansættes hjælp til at pakke og sende, sådan at Julie kan få mere tid til at produktudvikle. Både til sin egen virksomhed, men også gerne til eksterne aktører i designbranchen. Hun vil også gerne have mere tid til at pleje kunderne. Både de eksisterende og de nye, som banker på.

Related stories

BASIC KNOWLEDGE

From bookazine no. 2 about textile fibre...

NEW YEAR’S ADDRESS

New Year 2021 -Personally, I had a good...

Triumph & Catastrophe

If you have not already visited CLAY Museum...

It’s up to you!

Buying hand-crafted products is not necessarily better than...

BUNS AND BREAD 

In January 2019, I visited the bakery Cum...

This website uses cookies

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.