online mag  /  print bookazine

Craft Residence Hall

About a month ago, I received an email – thankfully,
I get many, often with invitations
and suggestions for stories.

This email was no exception.
The sender was Heidi Zilmer,
whom I portrayed in my book HÅNDVÆRK from 2018 (you can read an excerpt of the article here)

March 2024

Heidi wrote: ‘Enclosed, I send you a press release about our new Håndværkskollegie (Craft Residence Hall) in Horsens, which has its official opening on 1 March 2024.
I hope that you might be interested in writing about the residence hall or portraying one of our mentors.’

In the attached press release, I read the following:

Fonden for Håndværkskollegier (The Foundation for Craft Residence Halls) breaks new ground by building residence halls for craftspeople in training. The goal is to raise recognition of crafts and help to build strong communities among the future craftspeople.

The residence halls will be the base of the residents’ daily life, a place where they can pursue their craft interests, share meals in the communal kitchen and enjoy being part of a community of peers. As unique factors, each craft residence hall has a resident director and well-equipped workshops with professional mentors attached. In Horsens, five skilled mentors are ready to serve as role models and support activities and work in the workshops. The inspiration for the craft residence halls came from folk high schools, traditional student resident halls and apprentice boarding houses.

Regretfully, time only allows me accept a fraction of the invitations I receive, but this one I couldn’t turn down.
In fact, I had heard about the concept earlier from bricklayer Alice Elmerkjær, who was featured in bookazine no. 7. At the time, she was part of a focus group for the residence hall that is scheduled to open in Roskilde in 2027 – I am counting the days.

I have long argued that one of the main challenges in recruiting young people for vocational training programmes is the lack of a supportive and engaging study environment.

So I had high expectations when I met with Heidi Zilmer, one of the mentors in Horsens, a few days before the first residents were about to move in.

Wow – stunning architecture, beautiful materials everywhere, open, bright and welcoming. ‘Exclusive’ is the first word that comes to mind. ‘When you are in training to become a craftsperson, you should be surrounded by quality craftsmanship,’ says Heidi as we meet in one of the large community kitchens, where the staff is busy stocking drawers and cupboards with basic essentials. There is no furniture yet, but that is on the way. Initially, the place will be furnished with borrowed items. Once the residents move in, they will be involved in choosing the permanent furnishings.

The rooms on the first and second floors are ready, and soon, the new residence hall will be fully occupied. It has a capacity of about 80 residents in one- or two-room flats of varying sizes.
Each flat has a large private bathroom, while all the cooking has to take place in the communal kitchen.

Of the rooms, 70% are prioritized for apprentice builders, 20% for other craft professions, while 10% are available to students from long-cycle higher education programmes. Typically, the latter will be students from Via University College Horsens, which is located across the street from the residence hall and trains engineers and bachelors of architectural technology and construction management.

After letting me spend an hour or so marvelling at walls in recycled bricks, beautiful woodwork, finger-jointed drawers and quality mattresses, Heidi guides me to a wing that is still receiving the finishing touches. It houses a communal lecture/assembly hall and all the future workshops.

The workshops are not just intended for the residents but will also reach out to institutions of education and private individuals in the local area.

Our residents will typically use the workshops in the evening and during the weekends,’ says Heidi. ‘The idea is that, rather than only using the workshop related to their own field, people will be able to broaden their horizons and draw inspiration from other fields.

She has designed several workshops for her own use and talks passionately about the input she has been able to provide and which architects have sought to implement. This includes the addition of an extra deck with small rooms matching the cubicles where the house painters are going to carry out their final apprenticeship tests. Here they can practise painting radiators, window frames and panelled doors and hanging wallpaper.

She is even more passionate when she talks about how she aims to use her experience from six years spent in Greenland working with young people on large-scale street art projects to benefit the residence hall and the residents when it is time for them to decorate the naked walls of the hall.

I also see the future bricklayers’ workshop and the wood workshop – I will get back to that in a later post.

In fact, I would like to get back to this place – most of all, I wanted to stay!

Håndværkskollegiet i Horsens
Banegårdsgade 6
8700 Horsens

Client: Fonden for Håndværkskollegier, founded by BRFfonden

Architects: CUBO and Danø Arkitektur

Contractor: Nordstern

The brickwork uses recycled bricks partially sourced from a building in Søborg.

The timber for the construction is Douglas spruce from the state forests near the town of Silkeborg.

For en måneds tid siden fik jeg en mail – dem får jeg heldigvis mange af, mange af dem indeholder invitationer og opfordringer til at omtale.

Således også denne fra Heidi Zilmer, som jeg portrætterede i min bog HÅNDVÆRK fra 2018 (du kan læse et uddrag af portrættet her)

Heidi skrev i sin mail:

”Jeg sender dig hermed en pressemeddelelse om vores nye Håndværkskollegie i Horsens som indvies 1. marts. 2024. Jeg håber, at du er interesserede i at omtale os eller i at portrættere en af vores mentorer”.

Hun vedhæftede en pressemeddelelse, hvori der blandt andet stod:

Fonden for Håndværkskollegier tænker nyt og bygger kollegier for håndværkselever. Målet er at øge anerkendelsen af håndværksfagene og skabe stærke fællesskaber blandt eleverne.

Kollegierne bliver basen for elevernes hverdagsliv, hvor de kan dyrke deres interesser for håndværk, mødes til spisning i fælleskøkkenet og opleve at være en del af et ungdomsfællesskab. De helt unikke faktorer ved håndværkskollegierne er dels en fastboende forstander på stedet og dels de veludstyrede værksteder med faglige mentorer tilknyttet. I Horsens står fem faglærte mentorer klar som rollemodeller og sparringspartnere med aktiviteter og arbejde i værkstederne. Inspirationen til Håndværkskollegierne kommer fra højskoler, traditionelle kollegier og skolehjem.

Jeg når ikke at besøge en brøkdel af dem som inviterer – beklager, men denne invitation var jeg ”nødt til” at forfølge.
Faktisk havde jeg allerede hørt lidt om konceptet fra murer Alice Elmerkjær, som jeg skrev om i bookazine 7 – hun var den gang med i en fokusgruppe omkring det kollegie som i 2027 forventes at stå klar i Roskilde –jeg har talt ned til åbningen.

Selv har jeg længe sagt, at en af de store udfordringer, i forholdet til at rekruttere til erhvervsuddannelserne, er det åndsfattige studiemiljø.

Jeg mødte derfor med forventning Heidi Zilmer, som er en af mentorerne i Horsens, et par dage inden de første elever skulle flytte ind.

Wauw – sikke et byggeri, smukke materialer helt igennem, åbent, lyst og imødekommende. Eksklusivt er det første ord som falder mig ind. ”Man skal bo i godt håndværk og omgive sig med godt håndværk, når man er under uddannelse til håndværker”, forklarer Heidi som det første, da hun møder mig i en af klyngernes store fælleskøkken, her er personalet i gang med at flyde skabe og skuffer med det mest basale. Der er stadig ingen møbler, men de kommer, i første omgang som lånemøbler. Tanken er nemlig at husets beboere skal være med til at beslutte hvordan det blivende møblement skal tage sig ud.

På 1. og 2. sal står værelserne klar. Når hele området om et stykke tid er beboet kan her bo ca. 80 personer fordelt i større eller mindre et-værelses og større eller mindre to-værelses lejligheder.
Alle boliger har eget stort badeværelse, al madlavning skal foregå i det fælles køkken

70% af værelserne er prioriteret til elever inden for bygge og anlæg, 20% til elever med andre typer af håndværksfaglighed, 10% af værelserne kan lejes af uge som går på en videregående uddannelse. Typisk vil det være studerende fra Via University College Horsens som ligger på den anden side af gaden og som blandt andet uddanner ingeniører og bygningskonstruktører.

Da jeg en times tid har svælget i vægge i genbrugstegl, smukt træværk, fingertappede skuffer, og lækkert polstrede madrasser, guider Heidi mig over i en længe som ikke er helt færdigindrettet. Her er der dels et rum med plads til foredrag og fest, dels alle de kommende værksteder.

Værksteder, som ikke bare skal facilitere kollegiets beboere, men som også kommer til at række ud til uddannelsesinstitutioner og privatpersoner i lokalområdet.

”Vores unge vil typisk bruge værkstederne om aftenen og i weekenderne,” siger Heidi, ”tanken er at man ikke kun benytter det værksted som knytter sig til ens egen faglighed, men tværtimod at man udvider sin faglige horisont og lader sig inspirere og krydsbefrugte.”

Hun har indrettet flere egne værksteder og fortæller passioneret om alle de input hun har givet, og som arkitekterne har været lydhøre overfor. Blandt andet er der på hendes opfordring skudt et ekstra dæk ind, hvor der er bygget små rum op svarende de til dem malerne skal arbejde i når de går til svendeprøve. Her kan man øve sig på at male radiatorer, vinduesrammer, fyldningsdøre og på at sætte tapet op.

Om muligt mere passioneret bliver hun, når hun taler om hvordan erfaringer, hun de seneste seks år har høstet i Grønland, hvor hun har arbejdet med unge på store street-art udsmyknings-projekter, nu skal komme kollegiet og beboerne til gavn, når de snart skal i gang med at skabe udsmykning til de nøgne vægge.

Jeg ser også det som snart skal blive til murerværksted og træværksted, noget jeg vender tilbage til.

I det hele taget vender jeg gerne tilbage, faktisk havde jeg mest lyst til at blive!

Håndværkskollegiet i Horsens
Banegårdsgade 6
8700 Horsens

 

Bygherre Fonden for Håndværkskollegier som er stiftet af BRFfonden

Kollegiet er tegnet af CUBO og Danø Arkitektur.

Opført af entreprenørfirmaet Nordstern,

Murværket består af genbrugstegl, der blandt andet stammer fra en bygning i Søborg.

Tømmeret til bygningskonstruktionerne består af douglasgran fra statsskovene ved Silkeborg.

Related stories

BASIC KNOWLEDGE

From bookazine no. 2 about textile fibre...

The blue yarn

The Blue Yarn is a patchwork of Karin...

You see what you know 

I will soon let you know more about...

#03 EMBELLISHING

From HÅNDVÆRK bookazine no. 5 about paper works...

COTTON

About cotton, extract from HÅNDVÆRK bookazine no.6....

BUNS AND BREAD 

In January 2019, I visited the bakery Cum...

This website uses cookies

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.