online mag  /  print bookazine

Decidedly

In Scandinavia, until a few years ago, cider was as­sociated with sweet, synthetic-tasting alcoholic fizzy drinks made from apple concentrate with added wa­ter, carbonation and a splash of apple wine.

That is no longer the story. Since the turn of the millennium, several new companies have emerged that produce quality cider from Danish apples. In addition, there is a large undergrowth of hobby ci­der makers who compete with themselves and each other to refine the noble art of cider making.
Danish cider has similarities to natural wine.

I have enjoyed Danish cider from Æblerov, Cider­revolution, Kernegaarden, Fejø Cider, Kølster and, most recently, from Decideret Cider (Decidedly Cider).

Decideret Cider invited me to visit their facilities in Copenhagen’s Nordhavn district.

The company was established in 2017 by three men in their 30s: Cornelius Simonsen, Jakob Paludan and Martin Pedersen. The three founders have been friends for 20 years, and their long-standing friendship forms the foundation of the company, says Cornelius.

Cornelius also explains that the apples used for cider making elsewhere in Europe are different from the ones that are traditionally grown in Denmark, which are mainly eating apples. There is a small production of special cider variants on the islands of Fejø and Lilleø, which are known for their apple and pear orchards due to their particular climate conditions.

Decideret Cider uses organic apples, including apples from Fejø, some of them cider apples but mainly eating apples: Ingrid Marie, Cox Orange and Belle de Boskoop. They also use windfall fruit.

That is how it began. On their bicycles, the three of them went round and picked up fruit that would otherwise have been left to spoil. They no longer get round on bikes, at least not to gather apples, but work with a company that gathers apples for them on the island of Funen as well as a standing offer that people can trade in 10 kg of apples for a bottle of cider if they drop off their fruit at the company’s Nordhavn facility.

Buy HÅNDVÆRK bookazine no 4 and read the full article

I Skandinavien har cider indtil for få år siden været forbundet med sødt, syntetisk smagende alkoholsodavand, fremstillet af æblekoncentrat og tilsat vand, sukker, kulsyre og en sjat æblevin.

Sådan er det ikke længere. Siden årtusindskiftet er der dukket flere virksomheder op, som producerer kvalitetscider af danske æbler, og der er en stor underskov af hobbybryggere, som dyster med sig selv og med hinanden om at forfine kunsten. Dansk cider er i familie med naturvin.

Jeg har med fornøjelse drukket dansk cider fra Æblerov, Ciderrevolution, Kernegaarden, Fejø Cider, Kølster og senest fra Decideret Cider

Sidstnævnte har inviteret mig på besøg i Københavns

Nordhavn. Virksomheden blev etableret i 2017 af tre mænd i 30’erne, Cornelius Simonsen, Jakob Paludan og Martin Pedersen.

De tre har været venner i 20 år, og venskabet er fundamentet i virksomheden, fortæller Cornelius.

Cornelius fortæller også at de æbler, som man laver cider på andre steder i Europa, er andre æbler end dem, vi har tradition for i Danmark, vi producerer spiseæbler.Dog dyrkes en smule af de særlige cidersorter på Fejø og Lilleø, hvor der takket være særligt gunstige klimatiske forhold i det hele taget dyrkes mange æbler og pærer.

Decideret Cider brygger på økologiske æbler, blandt andet fra Fejø, cideræbler iblandt, men primært på spiseæblerne Ingrid Marie, Cox Orange og Belle de Boskoop. De brygger også på nedfaldsfrugt. På skiltet uden for produktionslokalet står der, “på æbler, de andre ikke gad lege med”. Det var sådan, det begyndte, de tre cyklede rundt og samlede den frugt ind, som ellers ville gå i forrådnelse. De cykler ikke længere, i hvert fald ikke for at indsamle æbler, men har et samarbejde med et firma, som samler ind til dem på Fyn og tillige et tilbud til privatpersoner om at veksle 10 kg æbler til en flaske cider, hvis de afleverer deres høst i Nordhavn.

 

Køb HÅNDVÆRK bookazine no. 4 og læs hele artikelen

Related stories

JUTE

Extract from HÅNDVÆRK bookazine no.6. about jute...

LET’S DO ART TOGETHER!

The user-involving exhibition ‘Stitches Beyond Borders’,...

HANNE HARNOV

Do you know Hanne Harnov? Her work is...

The printing compagny

Perhaps you would like to know where and...

LANDMARKS

I am interested in role models, because I...

DEDICATION

The exhibition is a retrospective presentation by and...

This website uses cookies

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.