online mag  /  print bookazine

DEDICATION

As always, both the upstairs exhibition space Bygning A and the downstairs shop and showroom A. Petersen have a razor-sharp appearance and profile.
Dedicated, thoughtful
and with food for both thought and senses.

May 2022

The colour comes from inside – Louise Sass

28 April – 28 August 2022
A. Petersen (Bygning A)
Kløvermarksvej 70A, 2300 Copenhagen S

The exhibition The colour comes from inside – Louise Sass, which recently opened inBygning A / A. Petersen in Copenhagen, is an experience that no photograph can do justice.
Where photography comes up short, the presentation excels in a subtle but powerful demonstration of how convincing a manifestation can be when it is driven by dedication to selected materials and tools, in this case textiles, reactive ink and a printing table, in a lifelong development process.

1, 2, 3

The exhibition is a retrospective presentation by and about Louise Sass as well as a captivating show which is entered via a stairway where undyed lengths of fabric hang down from the ceiling. From here, the tour leads directly into the workshop.
Act One plays out at a textile printing table transformed into a large screen via a simple technique. Here, for 45 slow minutes, you can follow textile printer Louise Sass’s hands as she skilfully applies one layer of transparent ink after another.
The film makes it clear how much experience this process requires and also, without explicit explanation, brings home the careful and meticulous planning that precedes the printing phase.
This first exhibition segment also contains a large ‘notice board’ displaying one irresistible sample print after another.

Another feature here is Poul Henningsen’s PH5 lamp, for which Louise Sass designed a new, beautifully graduated colour scale in 2017–18 on behalf of the manufacturer, Louis Poulsen. The new scale is based on colours that were already represented in Henningsen’s design universe. In her preparations for this design task, Louise studied both Henningsen’s lamp collection and his own home, which he designed and built in 1937. The house was acquired and renovated by Realdania in 2014.

The exhibition’s Act Two is dedicated to finished works, big and small, from Louise Sass’s 30 years – so far – as a textile printer.
With all due respect for experience and planning, in the press release she is quoted as saying, ‘with colour, the thing is, you can imagine it, you can dream about it, but you can never quite know how it’s going to come out until you’ve done it.
Fortunately, I might add, since this open and explorative mindset is a strong driver in most creative processes.

Exploration is exactly what the exhibition’s Act Three is all about. Here, Bygning A invites the audience to play with colours on a gigantic walk-in colour wheel with hanging colour tiles that you can move around as you like, following your intuition and inspiration.

During the first part of the exhibition period, you can conclude your visit in colourful fashion with a look at works by the late Danish artist Poul Gernes, loaned by the association Kunst På Arbejde (Art at Work). The Gernes display is found in Bygning A’s small exhibition hall.

As always, both the upstairs exhibition space Bygning A and the downstairs shop and showroom A. Petersen have a razor-sharp appearance and profile.
Dedicated, thoughtful and with food for both thought and senses.

Den netop ferniserede udstilling ”Farven kommer indefra – Louise Sass” i Bygning A / A. Petersen i København er en udstilling, som intet fotografi yder retfærdighed.
Hvad fotografiet ikke kan, kan til gengæld ophængningen, som stilfærdigt men kraftfuldt fører bevis for, hvor overbevisende det kan udmønte sig, når man dedikerer sig til sit materiale og sit værktøj, i det her tilfælde tekstiler og reaktiv trykfarve og trykbord, i en livslang udviklingsproces.

1,2,3

Udstillingen, som foruden at være en retrospektiv udstilling af og om Louise Sass, er også rigtig fint show, som entreres gennem et trapperum, hvor u-indfarvede tekstilbaner hænger ned fra loftet. Herefter går man direkte på værkstedet.
Første akt udspiller sig ved trykbordet, som med et simpelt greb er forvandlet til en stor skærm, hvorpå man i 45 langsomme minutter kan følge tekstiltrykker
Louise Sass´ hænder, når hun med stor sikkerhed påfører det ene lag transparente farve efter det andet.
Vidste man det ikke på forhånd, så forstår man her, hvilen erfaring det kræver, og man aner, uden at det bliver italesat, hvilket enormt planlægningsarbejder der ligger forud for at frembringe trykte tekstiler.
I samme første del findes også en stor ”opslagstavle” med den ene uimodståelige prøvetryk efter den anden.

Det er også i første scene man ser Poul Henningsens PH5 som Louise Sass i 2017-18 farvesatte for Louis Poulsen i en smuk gradueret farveskala. En skala som tager udgangspunkt i farver som allerede var repræsenteret i PHs univers. I sit forarbejde har Louise, foruden at se på hans lampekollektion, studeret hans villa fra 1937, som Realdania i 2014 erhvervede og gennemrenoverede.

Udstillingens anden akt er tilegnet færdige værker. Større og mindre værker fra Louise Sass´ foreløbig 30 år lange karriere som stoftrykker.
Al respekt for erfaring og planlægning, i pressemeddelelsen citeres hun således:
”det er lidt sådan med farver, at man kan tænke sig til det, man kan drømme om det, men man kan aldrig fuldstændigt vide hvordan det bliver, før man har gjort det.”
Heldigvis kunne man fristes til at sige, det åbne og undersøgende er en stærk drivkraft i de fleste skabende processer.

Undersøge kan man i udstillingens tredje akt, hvor Bygning A invitere til fri farve leg i en gigantisk walk-in farvecirkel med ophængte farvebrikker, som publikum må flytte rundt på efter lyst og inspiration.

I udstillingens første periode er det muligt at afslutte besøget farvestrålende i selskab med værker af kunstneren Poul Gernes udlånt af foreningen Kunst På Arbejde. Gernes finder man i Bygning A´s lille sal.

Som altid fremstår både Bygning A på førstesal og A. Petersen i stuen kniv-skarp.
Dedikeret, velovervejet og med næring til både sanser og intellekt.

The colour comes from inside – Louise Sass

28 April – 28 August 2022
A. Petersen (Bygning A)
Kløvermarksvej 70A, 2300 Copenhagen S

Related stories

Decidedly

Decideret Cider invited me to visit their facilities...

PHOTOS YOU DIDN’T SEE

When I visited cabinetmakers Sophie and Frederik Roth...

STOCKHOLM’S LONGEST TABLE

From the summer exhibition at the craft gallery...

TOMORROW’S HEIRLOOMS

This story of the Kartio glass could also...

Decorative Arts

Anders Arhoj completed his training as a multimedia...

FLAX – LINEN

About flax and Linen from HÅNDVÆRK bookazine no....

This website uses cookies

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.