online mag  /  print bookazine

DRIFTSKONTORET

I first encountered the ceramicist Helle Bovbjerg some years ago when I was taking photographs for the shop at the Louisiana museum of modern art. Later, I borrowed one of her teapots for HÅNDVÆRK bookazine no. 1. In the summer of 2019 I visited the folk high school Skals Højskole to do research for an article.

I met her at the school where she teaches ceramics, and we got talking. Since then, we have been exchanging comments on Instagram.

August 2021

 

A few months ago she told me of a new project – ‘Have you heard of DRIFTSKONTORET [the Works Office]?’ she wrote, and no, I hadn’t. Nor had I heard of the former cardboard mill Bruunshåb Gl. Papfabrik, which she also mentioned. My curiosity was sparked, and I asked her to give me a call. She did, speaking enthusiastically about a beautiful old cardboard mill (now a factory museum) and, not least, of her own and the visual artist Annette Gerlif’s initiative: an artist-run exhibition venue at the old cardboard mill, in the former works manager’s office, hence the name.

DRIFTSKONTORET has received project funding from the Danish Arts Foundation, among others, and for now, the artists have a two-year contract with the cardboard mill. The exhibition calendar for the first year is in place.

The factory and its staff are available to assist the artists during the time leading up to their exhibitions, offering technical skills, materials and labour.

Based on the factory’s potential, local history and the nearby natural setting, artists are invited to create works of art for the limited space at the DRIFTSKONTORET itself and, if they want, to spill over into other parts of the factory as well.

The conversation further piqued my interest, and last week I got in the car and drove to Bruunshåb outside the city of Viborg in northern Jutland to see the first exhibition, ‘FLOWER PRESS’, by the textile designer and visual artist Birgitte Munk.

First, I was given a tour of the factory museum and heard about their activities, then I sat down for a talk with Helle Bovbjerg and Birgitte Munk. Saving the story of the factory museum for another day, I’ll go straight to the current exhibition:

‘It’s easy to end up talking about the process when you talk about my exhibition,’ says Birgitte. It is indeed, and it is interesting to hear how Birgitte’s work (like most people’s work) is characterized by a continuous process. Birgitte tells me that in 2016–17 she created a big decorative project at Hangar 23, Air Base Karup. Landscape is an important theme for Squadron 723, which is stationed there. Thus, there was an explicit request for the decorative project to address this theme.

Birgitte collected the ‘material’ for her work, ‘Moving Horizon’, on travels in Iceland and Greenland during the summer of 2016. She picked flowers in the flower valley near Tasiilaq in East Greenland, which she subsequently pressed and printed on silk and wool, and she took photos of landscape structures, surfaces, colours and lines. Back in Denmark, she subjected both elements to an artistic process.

‘When I first visited Papfabrikken and saw the heavy cardboard presses, my theme seemed to present itself, and I saw that I needed to continue with flower pressing. This time I used local flowers from the woods around the mill, known locally as Cardboard Woods. I have been on many long walks here, guided by people with knowledge of the local area: a horticulturalist, a writer and a nature guide. My own knowledge of plants is embarrassingly limited,’ says Birgitte as she laughs. I ask her whether she is interested in learning more about the plants and their properties, or whether she is mostly interested in their aesthetic qualities. ‘As a minimum, I want to know their name, and the nature guide has been excellent, teaching me their names and more. I used this in my registration of the process, which is documented in a book that is on display in the exhibition.’ The works of art – large botanical posters with prints – took three days to create, after the plants had been gathered.

On day one she began to develop the method. In the cardboard presses, the layers of card are separated by layers of felt. Birgitte placed a layer of plants in between each felt-and-cardboard layer, hoping that the plants would leave an impression. They did, but only on the bottom layer, which in addition to felt and cardboard also included a hard plate.
On day two, she used the hard plate, flowers, cardboard – that did not work.
On day three, she used the hard plate, cardboard, flowers, felt, hard plate, flowers, felt and so forth.
The outcome of this final method was beautiful – near perfect.

The finished botanical posters are stacked and hung in the small DRIFTSKONTORET. The plants have their own installation in the stairwell, layered with cardboard and felt, very beautiful and poetic.

‘I’m so thrilled your exhibition is our first,’ says Helle to Birgitte as we are gathered around the table in the big room outside DRIFTSKONTORET. ‘Your exhibition is precisely what we were hoping to achieve.’ Who could ask for a better review!

Keramiker Helle Bovbjerg stødte jeg første gang på, da jeg for nogle år siden fotograferede for museumsbutikken på Louisiana. Siden lånte jeg en af hendes tekander til foto til HÅNDVÆRK bookazine no 1.
Da jeg i sommeren 2019 var på Skals Højskole for at lave en artikel, mødte jeg hende der, hvor hun underviser i keramik, og vi faldt i snak. Siden har vi udvekslet kommentarer på Instagram.

For nogle måneder siden introducerede hun mig til et nyt projekt, har du hørt om ”DRIFTSKONTORET”, skrev hun, og nej, det havde jeg ikke. Ej heller havde jeg hørt om Bruunshåb Gl. Papfabrik, som hun også omtalte. Jeg blev nysgerrig og bad hende ringe. Det gjorde hun, og hun fortalte med begejstring i stemmen om en fin gammel papfabrik (fabriksmuseum) og ikke mindst om hendes og billedkunstner Annette Gerlifs initiativ, et kunstnerdrevet udstillingssted beliggende på den gamle papfabrik, i papfabrikkens tidligere driftkontor, heraf navnet ”DRIFTSKONTORET”.

DRIFTKONTORET er et projekt støttet af blandt andet af Statens Kunstfond. Kunstnerne har aftale med papfabrikken foreløbig i to år. Udstillingskalenderen er på plads for det første år.

Fabrikken og dens personale står til rådighed for kunstnerne i perioden op til udstillingen, både med teknisk kunnen, med materialer og med arbejdskraft. Kunstnerne inviteres til, med afsæt i fabrikkens potentiale, den lokale historie og den omkringliggende natur, at skabe værker til det afgrænsede rum som DRIFTSKONTORET udgør, men også til, hvis de lyster, at brede sig ud over fabrikken.

Telefonsamtalen pirrede min nysgerrighed yderligere, og i sidste uge pakkede jeg bilen og kørte til Bruunshåb uden for Viborg for at se den første udstilling ”FLOWER RPRESS” af tekstildesigner og billedkunstner Birgitte Munk. Jeg fik først lejlighed til at besøge fabriksmuseet, høre om deres aktiviteter og derefter til at tale med Helle Bovbjerg og Birgitte Munk. Historien om fabriksmuseet gemmer vi til en anden god gang, udstillingen skal vi derimod tale om her:

”Man kommer let til at tale om processen, når man taler om min udstilling”, siger Birgitte. Det gør man, og det er interessant at lytte sig ind på, hvordan Birgittes arbejde (som de fleste andres) er en fortløbende proces.
Birgitte fortæller mig, at hun i 2016-17 udførte en stor kunstnerisk udsmykning af Hangar 23, Flyvestation Karup. Landskab er et meget væsentligt tema for Eskadrille 723, som holder til der. Det var derfor et udtalt ønske, at udsmykningen skulle tage udgangspunkt i dette tema. ”Materialet” til Birgittes værk ”Moving Horizon” indsamlede hun på rejser til Island og Grønland i sommeren 2016. Her plukkede hun planter i blomsterdalen i Tasiilaq i Østgrønland, som hun efterfølgende pressede og trykte på silke og uld, og hun fotograferede landskabernes strukturer, overflader, farver og linjer. Begge dele blev efter hjemkomsten bearbejdet kunstnerisk.

”Da jeg første gang besøgte Papfabrikken og så de tunge maskiner, som de bruger til at presse pappet, så gav mit tema lidt sig selv, jeg måtte arbejde videre med at presse blomster. Denne gang med lokale blomster fra skoven rundt omkring fabrikken, kaldet Papskoven. Det er blevet til mange lange ture ledsaget af forskellige lokalkendte; en hortonom, en forfatter og en naturvejleder. Selv ved jeg pinligt lidt om planter”, ler Birgitte – og jeg forhører mig om, hvorvidt hun er optaget af at tilegne sig viden om planterne og om deres egenskaber, eller om hun mest er optaget af deres æstetik. ”Jeg vil i hvert fald som minimum vide, hvad de hedder, og naturvejlederen har på mest pædagogiske vist lært mig både deres navne og mere til. Dette har jeg brugt i min registrering af processen, processen er dokumenteret i en bog, som ligger på udstillingen”Selve arbejdet med værkerne, nogle store botaniske tavler med aftryk, er foregået over 3 dage efter planterne var indsamlet.

Første dag blev metoden udviklet. Når der presses pap, ligger paplagene adskilt af filt. Birgitte lagde så et lag planter mellem hvert skifte i forhåbning om, at planterne ville efterlade aftryk. Det gjorde de også, men kun på det nederste lag hvor der foruden filt og pap var en hård plade.
Dag 2 blev der presset med plade, blomster og pap, og det fungerede ikke.
Dag 3 pressede de med hård plade, pap, blomster, filt, hård plade, blomster filt osv. osv.
Det blev smukt, nærmest perfekt.

De færdige botaniske tavler er stakket og ophængt på det lille DRIFTSKONTORET, planterne har fået deres egen installation i trapperummet lagt i lag med pap og filt, meget smukt og poetisk.

”Jeg er så glad for, at det er din udstilling, som blev vores første”, siger Helle til Birgitte, da vi sidder omkring bordet i det store rum uden for DRIFTSKONTORET. ”Din udstilling er helt ind til benet, hvad vi gerne ville opnå”. – Bedre anmeldelse kan man vel næppe få!

Related stories

NEW YEAR’S ADDRESS

New Year 2021 -Personally, I had a good...

ROLE MODELS

Role models was one of the topics that...

PHOTOS YOU DIDN’T SEE

When I visited cabinetmakers Sophie and Frederik Roth...

COTTON

About cotton, extract from HÅNDVÆRK bookazine no.6....

KJELLERUP VÆVERI

In HÅNDVÆRK bookazine no. 2, I wrote about...

THE ORANGERY

The beautifully designed orangery-inspired exhibition presents wall hangings...

This website uses cookies

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.