online mag  /  print bookazine

FORM/DESIGN CENTER

Juni 2021

 

FACTS:

Dorte Bo Bojesen is CEO of Form/Design Center.
Previously, she was head of design for the textile company Svensson and director of studies at the University of Borås, Swedish School of Textiles and at the Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Design, in Copenhagen.

Form/Design Center Malmö sprang from Svensk Form (the Swedish Society of Crafts and Design), which was founded in 1845. Only much later, in 1964, did Form/Design Center get its own location. The centre is operated by the non-profit association Svensk Form Syd (South) and is supported by funding from the Ministry of Culture, the City of Malmö, Region Skåne and the Swedish Arts Council.

Den Permanente was a cooperative sales and exhibition venue for Danish crafts and applied art founded in 1931. The sales exhibition near Vesterport station in central Copenhagen sold the members’ works. Exhibits were curated by a selection committee elected by the members. The co-op was disbanded in 1981. After this time, the name was used by a shop selling Danish craft objects.

A hop, skip and a jump from Copenhagen lies Form/Design Center, a venue for architecture, form and design in southern Sweden. An institution that plays an important role for Sweden’s professional crafts, design and architecture scene and for the end users.

Form/Design Center is a setting for exhibitions and workshop events, knowledge development and sharing, a café that also serves as a reading room and a shop with a curated selection of crafts and design products.

‘This is a time of transformation for us,’ CEO Dorte Bo Bojesen explains when I meet with her for a guided tour of Form/Design Center. We are in an old granary at Malmö’s Lilla torg. ‘In many ways, the current time is not dissimilar to the time when Form/Design Center was in the making here in Sweden, and Den Permanente was founded in Copenhagen. A time when Jugendstil or the Scandinavian variant, skønvirke, gave way to functionalism. Today, the dream of mindless mass production is giving way to a sustainable approach to design, production and consumption. We should and will play a role in that negotiation process.’

To understand her point, one needs to understand that the shift from skønvirke to functionalism was not just an aesthetic turn but was more about an ideological shift linked with a social focus and the development of the welfare society as we know it today. Similarly, we need to understand that sustainability is not about a particular stylistic direction but about the foundations of everything we do.

In our collective consumerist delirium, we have for the past many years gradually produced more and more in poorer and poorer quality, farther and farther away. As informed consumers, as informed designers, we now know that this is a potentially deadly slippery slope.

 

Read the rest of the article in HÅNDVÆRK bookazine no.3 , shoplink here

Dorte Bo Bojesen er administrerende direktør på Form/Design Center.
Hun har tidligere blandt andet været designchef for tekstilvirksomheden Svensson og studierektor ved Borås Textilhögskola og på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, KADK.

Form/Design Center Malmö tager afsæt i foreningen Svensk Form, som blev etableret i 1845. Først langt senere, i 1964, fik Form/Designcenter en fast adresse. Centeret drives af non-profitorganisationen Svensk Form Syd med støtte fra Kulturdepartementet, Malmö stad, Region Skåne og Statens kulturråd.

Den Permanente var et kooperativt ledet salgs- og udstillingssted for dansk kunsthåndværk og kunstindustri, som blev etableret i 1931. Fra salgsudstillingen ved Vesterport i København solgtes medlemmernes arbejder efter censurering af en komité valgt af medlemmerne. Den Permanente som kooperativ blev opløst i 1981, og navnet anvendtes derefter i en årrække af en forretning, der solgte dansk kunsthåndværk.

PÅ BESØG I FORM/DESIGN CENTER

En smuttur fra København ligger Form/Design Center, som er mødested for arkitektur, form og design i det sydlige Sverige. En institution, som spiller en rolle, såvel i det professionelle kunsthåndværker-, design- og arkitekturmiljø i Sverige som i forholdet til slutbrugeren.

Form/Design Center danner ramme om udstillinger og workshops, om vidensudvikling og -deling, om en café, som samtidig fungerer som læsesal, og en butik med et kurateret udvalg af kunsthåndværk og designprodukter.

“Vi er i en brydningstid”, siger direktør Dorte Bo Bojesen, da jeg mødtes med hende på Form/Design Center for at få en rundvisning. Vi befinder os i et gammelt kornmagasin på Lilla torg i Malmö. “Tiden nu minder på mange måder om tiden, da Form/Design Center var i sin vorden her i Sverige, og Den Permanente blev etableret i København. En tid, hvor jugend, eller den skandinaviske variant skønvirke, veg for funktionalismen. I dag viger drømmen om ukritisk masseproduktion for en bæredygtig approach til design, produktion og forbrug. Vi skal og vil spille en rolle i den forhandlingsproces.”

Hvis man skal forstå, hvad hun mener, skal man forstå, at skiftet fra skønvirke til funktionalisme ikke bare var et spørgsmål om æstetik, men nok så meget var et ideologisk skifte koblet til en social indsats og til opbygning af velfærdssamfundet, som vi kender det i dag. På samme måde skal vi forstå, at bæredygtighed ikke handler om en bestemt stilmæssig retning, men om hele forudsætningen.

I vores kollektive forbrugsrus har vi de seneste mange år, i en glidende udvikling, produceret mere og mere, i dårligere og dårligere kvalitet, længere og længere borte. Som oplyste forbrugere, som oplyste formgivere ved vi nu, at det er en livsfarlig glidebane.

Forudsætningen for forandring er viden, og viden tager afsæt i børnehøjde. Form/Design Center arbejder tæt sammen med regionens skoler for at sikre, at børnene klædes på til at forstå materialer og form for derigennem at blive bevidste, kritiske forbrugere og for nogles vedkommende med det resultat, at der sås en spire til en kommende formgiver.

“For de professionelle formgivere er det en afgørende forudsætning for at vende udviklingen, at vi vender tilbage til en materialeforankret design- og produktudviklingsproces”, siger Dorte. “Uden kendskab til materialer og fremstillingsmetoder, uden produktionsfaciliteter, slipper vi vores forankring og mister forudsætningen for det, vi engang var stolte over, vores design.”

Resten af artiklen kan du læse i HÅNDVÆRK bookazine no 3, link til webshop her

Related stories

#01 EMBELLISHING

Excerpt from article on jewelry/Hornvarefabrikken in HÅNDVÆRK bookazine...

MY SOUP POT

In the HÅNDVÆRK bookazine no. 2, the one...

KIT COUTURE

About Kit Couture from bookazine no. 2...

THE PATTERN

From HÅNDVÆRK bookazine no. 9 about Petit Knit...

Chalk for little hands

“Leftovers” from the series “little hands” shoot in...

This website uses cookies

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.