online mag  /  print bookazine

FRAGRANCE

Under the company name Odor & Fumes Lisbeth Jacobsen creates fragrances and perfumes.

Among other products, she has created the scent ‘100’ for the centenary of the Kunsthal Aarhus (Art Centre Aarhus), an interior scent for the art exhibition Celeste at Copenhagen Contemporary and a fragrance for the opera Dryppende Stof (Dripping Matter) at the New Carlsberg Glyptotek. She has also composed a scent for a moisturizer series and personal scents for private clients.

 January 2023

 

 

From HÅNDVÆRK bookazine no. 6
Grab your copy here

 

Name: Lisbeth Jacobsen, 52
Education: teacher, scent designer/perfumer
Occupation: freelance scent designer
Residence: Valby, Copenhagen

 

HÅNDVÆRK: Could you describe the process from you receive a brief until your client has the finished fragrance?
L.J.: Because fragrances are both a subtle and a very powerful means of communication that speaks directly to our feelings, I always approach any new commission with a deep sense of humility; I see it as a real vote of confidence to be asked to design a fragrance.
The process always begins with a meeting where the client and I discuss the person’s requests for the fragrance, including its intended effect.
Whether I am designing a perfume, an interior scent or a fragrance for a moisturizer series, the design has to convey the client’s aesthetic sensibilities.
The personal meeting is important to me, just as it is important to visit the place where the scent is to be used if it is an interior scent and/or a scent for a cultural event.
It is important, both because it lets me collect specific information and because it, hopefully, allows me to pick up on what is between the lines – the essence, if you like.

HÅNDVÆRK: How can the client prepare for the first meeting?
L.J.: I often ask for a mood board with colours, music and art and perhaps examples of textures in the form of material samples.
I am also open to any specific requests about aromatic oils to be used in the design.
I work with over 300 aromatic oils, so the combinations are numerous, and a carefully considered mood board is an invaluable guideline for me as I begin my work. Every detail matters. For example, a particular shade of blue can help me pick one oil over another.

HÅNDVÆRK: When do you present the client with a proposal?
L.J.: After our first meeting I develop three different expressions or scent profiles in response to the client’s wishes.
I compose fragrances like musical chords – combining three or more oils and then layering them into the top note, the heart note and the base note.
I mainly work with natural oils and mix everything by hand. Natural oils are very complex and need time to mature/macerate before you can evaluate the result. It takes about three weeks before the initial samples are ready for the client.

HÅNDVÆRK: And in conclusion?
L.J.: The client selects the sample that best resonates with the intention, and the selected fragrance is fine-tuned another two or three times before it is exactly right. The finished blend or ’juice’ is now ready, and if it is a commercial product, it can be put into production.


Lisbeth Jacobsen skaber under firmanavnet Odor & Fumes dufte og parfumer.
Hun har blandt andet skabt parfumen “100” til kunsthal Aarhus’ 100-års jubilæum, en rumduft til kunstudstillingen “Celeste” på Cph. Contemporary og duftsat operaen “Dryppende Stof” på Glyptoteket. Desuden har hun komponeret duft til en cremeserie og dufte til privatpersoner.


Navn: Lisbeth Jacobsen, 52 år
Uddannelse: lærer, duftdesigner/parfumør
Erhverv: freelance duftdesigner
Bopæl: Valby, København

Silk scarf Vibeke Rohland

HÅNDVÆRK: Vil du beskrive, hvordan en proces er, fra du får dit brief, til din kunde står med en færdig duft?
L.J.: Fordi dufte er et både subtilt og et meget kraftfuldt kommunikationsmiddel, der taler direkte til vores følelser, går jeg altid til en ny opgave med stor ydmyghed, jeg opfatter det som en tillidserklæring at skabe dufte.
Et duftdesign starter altid med et møde, hvor kunden og jeg gennemgår de ønsker, vedkommende har til duften, herunder hvad den skal kunne.
Hvad enten jeg skal designe en parfume, en rumduft eller en duft til en cremeserie, skal duftdesignet være i stand til at formidle kundens æstetik.
Det personlige møde er vigtigt for mig, og det er vigtigt at besøge det sted, hvor duften skal fungere, hvis der er tale om rumduft og/eller duft til en kulturel begivenhed.
Vigtigt, både fordi jeg får de konkrete oplysninger, men forhåbentlig også der fanger alt det, der er mellem linjerne, essensen om man vil.


HÅNDVÆRK: Hvordan kan kunden forberede sig på det første møde?
L.J.: Ofte beder jeg om et moodboard indeholdende farver, musik og kunst, og gerne eksempler på teksturer i form af materialeprøver.
Jeg lytter også gerne på konkrete ønsker til, hvilke duftolier der skal bruges i designet.
Jeg arbejder med over 300 duftolier, så kombinationsmulighederne er mange, et gennemarbejdet moodboard er en uvurderlig rettesnor for mig, når jeg går i gang med arbejdet. Alle detaljer har betydning; en bestemt nuance af blå kan afgøre, om jeg vælger en olie frem for en anden.


HÅNDVÆRK: Hvornår præsenteres kunden for et forslag fra dig?
L.J.: Efter første møde udvikler jeg tre forskellige udtryk eller duftretninger som modsvar på kundens ønske.
Jeg arbejder med duft-akkorder ligesom i musik – dvs. tre eller flere olier sat sammen og derefter lagt i lag top/hjerte/bund.
Jeg arbejder primært med naturlige olier og blander alt i hånden. De naturlige olier er meget komplekse og har brug for tid til at trække/macerere, før man kan evaluere på resultatet. Der går ca. tre uger, før de første prøver er klar til at møde kunden.


HÅNDVÆRK: Og afslutningsvis?
L.J.: Kunden vælger den duftprøve, der resonerer bedst med intentionen, og den valgte duft tilrettes yderligere to-tre gange, inden den er helt, som den skal være. Den færdige blanding eller ‘juice’ er nu klar og kan, hvis der er tale om noget som skal i handlen, sættes i produktion.

Related stories

KJELLERUP VÆVERI

In HÅNDVÆRK bookazine no. 2, I wrote about...

JOURNAL

It takes six months from I finish work...

Embroideress

About Tine Wessel from bookazine no.2...

NEXT STOP: STOCKHOLM

I am already busy writing and taking photographs...

FRAGRANCE

Under the company name Odor & Fumes Lisbeth...

LOCALLY MADE

In case I had forgotten, I was reminded...

This website uses cookies

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.