online mag  /  print bookazine

IN STYLE

August 2022

 

The previous week, a sun-drenched late-summer Copenhagen served as the stage of Copenhagen Fashion Week.

Let me summarize my experience of the event:
The word ‘elegant’ is not part of the vocabulary of fashion 2022–23; instead, the buzzwords are ‘women’s empowerment’ and feminism. There seems to be a general consensus to interpret these concepts as the desire to appear in public in a bra or a crop top.

This is carried out stringently by Mark Kenly Domino Tan, casually and romantically by Skall Studio and more or less colourfully, in varying states of undress and as a more or less dominant aspect of the overall expression by many other brands, established as well as up-and-coming ones.

Fortunately, fashion is inherently fleeting. Not long ago, cottagecore was the name of the game, and who knows, in the near future it might become trendy to own a high-quality, personal base wardrobe that can be varied endlessly with a few minor twists.

If we are to achieve the global sustainability agenda, which also applies to the fashion industry, it is crucial that we reduce the pace.

It is laudable to include circularity in the production of clothing, but still, the most truly sustainable approach is to create clothes with an intrinsic ability to renew themselves from within, with a good fit and in durable quality materials.

Perhaps we could boost and promote the kind of (men’s and women’s) empowerment that comes from having a personal wardrobe, built over years and consisting of clothes made by dedicated and passionate designers in cooperation with skilled manufacturers. A wardrobe which forms the basis of an expression that the wearer naturally varies continually, since fashion is a mirror of the current time. In essence, fashion is fleeting, and a base wardrobe has to allow for that.

A bird

Another major event in Copenhagen last week was the annual Crafts and Design Fair at Frue Plads.

Every year at the opening of the fair, a jury recognizes a selected exhibitor with the award ‘Håndfuglen’ (the Hand Bird). This year, I had the honour of serving on the jury, along with textile designer Dorte Østergaard Jakobsen and architect Lars Vejen.

The jury bases its selection on the following criteria:

  • A high level of craftsmanship and artistic quality within the recipient’s field
  • Professional passion and curiosity; a clear exploration of craft and materials and a reflective approach to the traditions of the field
  • An active awareness of the communicative aspects of the piece and its encounter and engagement with the audience

 

We chose to give this year’s (2022) award to Anna Friberg.

Anna, who trained as a jewellery designer at Design School Kolding and the Glasgow School of Art, now has one bird in the hand – as well as two in the bush.

She belongs to the younger generation of makers at the fair, which – with all due respect – is not characterized by modernity but by solidity. Anna and the other ‘newcomers’ help shift our perception of the nature and potential of craft and heighten the focus on aesthetics in relation to its communicative aspects.

At the fair, the audience generally showed great interest in her stall and jewellery.

 
Catwalk

When it comes to communication in design and crafts, it is difficult to overlook A. Petersen / Bygning A on Kløvermarksvej in Copenhagen.

On Tuesday night, before the Fashion Week really took off, Bygning A held the opening of Chair, unriddle me! – a new series of furniture by Rasmus Bækkel Fex inspired by fashion haute couture.

The series is a display of exceptional craftsmanship and artistic quality, professional passion and curiosity and a reflective approach to traditions. It also shows a deliberate approach to the communicative aspects of the products and their encounter and engagement with the audience.

As for the latter point, Anders Petersen excels at creating interesting exhibitions, always with the use of subtle means with a major impact. In this case, the exhibition design consists of a catwalk, neutral curtains that screen off distracting elements and a floor that has been painted to match the fabric used to upholster the chairs.

In an introduction to Rasmus Bækkel Fex and the exhibition, Kari Svare of A. Petersen writes:

The exhibition is a free-form experiment with the chair as its focal point, featuring five types of seating: dining chair, stool, barstool, armchair and bench.

Furniture artist Rasmus Bækkel Fex couples his professional knowledge of form and function with an artistic dimension that raises more questions than it answers. Are the objects about to pull themselves into functional chairs or are they going to splinter into artistic abstractions?

In the exhibition, Bækkel Fex insists on staying in question mode in a search for the point where the pieces can be seen as both-and instead of either-or – seemingly deliberately sitting between two chairs.

The furniture is made of maple upholstered with Remix from Kvadrat decorated with a bespoke pattern created by textile designer Margrethe Odgaard. The five pieces were produced at the Danish Art Workshops in spring 2022 with support from Danmarks Nationalbank’s Anniversary Foundation and Beckett-Fonden.

Forgangne uge udgjorde et solbadet sensommer-København det scenografiske bagtæppe for Copenhagen Fashion Week.

Lad mig sammenfatte det jeg oplevede således:

Elegant er ikke en del af modebranchens 2022-23 vokabularium, derimod tales om `women´s empowerment´ og feminisme. Begreber som der synes der at være bred enighed om, at fortolke som lysten til at optræde offentligt i bh eller crop-top.

Det gøres stringent hos Mark Kenly Domino Tan, casual og romantisk hos Skall Studio, og mere eller mindre farvestrålende, mere eller mindre afklædt, og som en mere eller mindre fremherskende del af det samlede udtryk, hos en lang række andre brands, etablerede som up and coming.

Heldigvis er modes natur at være flygtig. Det er ikke længe siden cottagecore var ”the name of the game”, hvem ved om det i en snarlig fremtid bliver moderne med en gedigen personlig grundgarderobe som med få virkemidler kan varieres og twistes i det endelige?

Skal vi lykkes med den bæredygtighedsdagsorden som også er modebranchens, så skal tempoet i al fald ud af ligningen.

Det er virkelig agtværdigt at tænke cirkularitet ind fremstillingen af beklædning, men at skabe tøj som har en iboende evne til at forny sig selv indefra, som sidder så godt, og er fremstillet af så gode materialer, at det kan holde længe, er det mest bæredygtige greb man kan foretage sig.

Måske kunne vi tale den form for (male and) `women empowerment´ op, som indfinder sig, når man har en garderobe, sammensat over år, af tøj skabt af nørdede og passionerede designere, i samarbejde med dygtige producenter. En garderobe som kan udgøre rygraden i et udtryk, som man naturligvis løbende varierer, fordi mode er et spejl på tidsånden og er flygtig, og den flygtighed skal der være rum for.

 
En fugl

I samme uge løb det årlige kunsthåndværkermarked af staben på Frue Plads i København.

I forbindelse med åbningen af markedet uddeles hvert år markedsprisen Håndfuglen til Årets Udstiller. Prisen uddeles af en jury. I år havde jeg det ærefulde hverv, sammen med tekstilformgiver Dorte Østergaard Jacobsen og arkitekt Lars Vejen.

Juryen vælger ud fra følgende kriterier:

  • Der udvises høj håndværksmæssig og kunstnerisk kvalitet inden for modtagerens fagområde
  •  Der skal være en vis grad af fag-nørderi; udforskning af håndværk og materialer skal være tydelig og der skal være en reflekteret tilgang til feltets traditioner
  • Der skal være arbejdet med en bevidsthed om produkternes formidling og mødet med publikum

Vi valgte at give årets Håndfugl (2022) til Anna Friberg.

Anna, som er uddannet smykkedesigner fra Designskolen Kolding og på Glasgow School of Art, har nu én fugl i hånden men hun har også ti på taget!

Hun tilhører en ny yngre generation af stadeholdere på et marked, som sagt i al respekt, ikke har udmærket sig ved modernitet men ved soliditet. Anna og de andre ”nye” er med til at flytte forestillingen om hvad kunsthåndværk er og kan, og er med til at højne æstetikken i formidlingen.

Der var på markedet stor interesse for hendes stand og hendes smykker.

Catwalk

Tale om formidling af design, håndværk og kunsthåndværk, så er det vanskeligt at kunne uden om A. Petersen / Bygning A på Kløvermarksvej i København.

Tirsdag aften, inden modeugen for alvor bragede løs, inviterede Bygning A til åbning af Chair, unriddle me! – en serie nye møbler, fra Rasmus Bækkel Fex, inspireret af modeverdenens Haute Couture.

Her er tale om høj håndværksmæssig og kunstnerisk kvalitet, om fag-nørderi og reflekteret tilgang til traditioner, og der er arbejdet bevidst med produkternes formidling og mødet med publikum.

Det sidste først, at bygge interessante udstillinger er Anders Petersens spidskompetence, virkemidlerne er altid små, effekten altid stor. I dette tilfælde udgøres scenografien af en catwalk, neutrale gardiner som skærmer for forstyrrende elementer og et gulv bemalet så det matcher det tekstil stolene er polstret med.

Om Rasmus Bækkel Fex og udstillingen skriver Kari Svare fra A. Petersen:

Møblerne præsenteres som frie formeksperimenter: stolen som arketype er omdrejningspunkt og udstillingen består af fem variationer over netop temaet ’stol’ – spisebordsstolen, skamlen, barstolen, armstolen og bænken.

Møbelkunstner Rasmus Bækkel Fex bearbejder sin faglige viden om form og funktion med en kunstnerisk dimension, som sætter flere spørgsmål end der gives svar. Er stolene på vej til at samle sig og blive til funktionelle stole, eller er de ved at spalte sig til kunstneriske abstraktioner?

Bækkel Fex insisterer i udstillingen på at blive i spørgsmålet i sin søgen efter det punkt, hvor man kan se møblerne som både-og i stedet for enten-eller, som om han med vilje sætter sig mellem to stole.

Møblerne er udført i ahorn, og møbeltekstilet er Remix fra Kvadrat bearbejdet med mønster skabt af tekstildesigner Margrethe Odgaard. De fem møbler er produceret på Statens Værksteder for Kunst i foråret 2022 med støtte fra Nationalbankens Jubilæumsfond og Beckett-Fonden.

Related stories

FASHION ESSAY

True to tradition, the first half of February...

THE ART OF TAILORING

One of the main differences between bespoke clothing...

launch Stockholm

We would love to see you for the...

Decidedly

Decideret Cider invited me to visit their facilities...

ROLE MODELS

Role models was one of the topics that...

Visit Nexø

I first met Rick Gerner and Johanne Jahncke...

This website uses cookies

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.