online mag  /  print bookazine

Probiotic skincare

Probiotics is a hot topic today, both in relation to physical and mental health and in connection with skincare.
Globally, only a few companies work with probiotic skincare using live probiotic bacteria. One of them is the Danish label BAK Skincare, which was launched in 2019 by researchers Søren Kjærulff and Charlotte Vedel.
Søren has previously worked at Novozymes, while Charlotte worked at DuPont.

August 2023

 

Published in HÅNDVÆRk bookazine no. 8

 

I know BAK because my son-in-law handled the company’s marketing efforts for some time, and because the late beauty journalist Helle Forum – the author of Probiotika: En guide til dine gode bakterier (Probiotics: A guide to your beneficial bacteria) – warmly recommended BAK’s products.
She described probiotic skincare as the antithesis to the traditional view of skincare and also commented, ‘As a skincare journalist I am sawing off the branch I am sitting on by recommending probiotic skincare,’ a sentence that has stuck with me ever since. Now, Charlotte Vedel has agreed to expand on the concepts behind BAK.

 

Is skincare even necessary?
‘Our skin is one of our largest organs, and it is naturally self-cleansing.
Ordinary healthy skin does not need cleansing or the addition of any external substances. However, over the past couple of generations, our lifestyle has led to a growing number of skin problems that necessitate skincare. Many of these problems stem from imbalances in the skin’s microbiome and falling diversity of the micro-organisms that keep our skin healthy’.

What can BAK’s skincare products achieve?

‘‘Probiotic’ means ‘alive’. There are very few products on the market that contain live probiotics.

BAK is one of them. Live probiotic bacteria on the skin can keep problematic organisms at bay, such as the bacteria that cause acne and impurities or irritation and itchy skin. In addition to outcompeting these unhelpful bacteria, probiotic bacteria have the capacity to produce effective ingredients directly on the skin, such as various organic acids, vitamins, antioxidants and the building blocks of collagen. These are all elements that improve the health of the skin’.

So you’re actually saying that even though BAK was created to help balance problem skin, you can also use BAK on healthy skin?
‘Yes. Probiotic bacteria have properties that help renew skin cells, so they are also suited as ordinary care products’.

And what benefit would that offer?
‘A clinical test carried out by dermatologists found that the probiotic bacteria in BAK have a positive effect on skin thickness, density and elasticity as well as increasing moisture and improving the skin barrier. The same clinical study also found a significant reduction of lines and pigmentation, which means that BAK has excellent anti-aging effect’.

The BAK products consist of organic oils and live probiotics as well as postbiotic bacteria.

What is the different between the two types of bacteria?
‘Probiotic’ means live cells that act as a sort of cell factory. ‘Postbiotic’ means ‘after life’, meaning that the bacteria are dead. Postbiotic products contain the metabolites that the probiotic bacteria produced while they were alive. Typically, postbiotics are also called ferment-lysates, which are ‘dead’ matter and more comparable to the traditional ingredients in cosmetics. Postbiotics (ferment-lysates) can be made in a variety of ways, and their content may vary greatly’.

Where do BAK’s probiotic bacteria come from?

‘BAK is made by the Danish biotech company Lactobio. Lactobio has developed a collection of lactic acid bacteria both from nature and from healthy human beings. The probiotic bacteria in BAK were found by Lactobio by screening more than 1,000 different lactic acid bacteria for their capacity to influence and inhibit some of the microorganisms that are typical of problem skin. In other words: the bacteria that are used in BAK are targeted to address specific skin problems but also possess beneficial properties for normal healthy skin’.

BAK’s products are oil-based; what are the criteria for the selection of these oils?
‘Products that contain live probiotics need to protect living cells, so they have to be very gentle, or the probiotic bacteria would die. The selected oils are suitable for skin and will not kill the added probiotic bacteria. Some of the oils are selected for their moisturizing and barrier-protecting properties (suitable for dry skin), while others are selected because they are quickly absorbed. They are also selected based on their content of vitamins and fatty acid composition’.

Probiotika er på manges læber for tiden, både i forhold til fysisk og psykisk helse, men i høj grad også i forhold til hudpleje.
På verdensplan er der meget få, som beskæftiger sig med probiotisk hudpleje med levende probiotiske bakterier; en af dem er danske BAK Skincare, som blev lanceret i 2019 af forskerne Søren Kjærulff og Charlotte Vedel. Søren har en fortid i Novozymes, Charlotte har arbejdet i DuPont.

Jeg kender til BAK, fordi min svigersøn i en periode arbejdede med markedsføring i virksomheden, og fordi nu afdøde skønhedsjournalist Helle Forum, som har skrevet bogen Probiotika – en guide til dine gode bakterier, anbefalede BAK’s produkter varmt.
Hun omtalte probiotisk hudpleje som antitesen til det traditionelle syn på hudpleje og sagde også: “Som hudplejejournalist saver jeg den gren over, jeg selv sidder på, ved at anbefale probiotisk hudpleje”. Den sætning har spøgt i mit hoved siden. Nu har jeg fået Charlotte Vedel til at uddybe BAK’s ideer.

Skincare and dietary supplement BAK Brush IRIS HANTVERK Curtain LUXAFLEX Glass EVA SOLO

Er hudpleje overhovedet en nødvendighed?
Huden er et af vores største organer, den er fra naturens side udviklet til at rense sig selv.

Almindelig sund hud har ikke behov for rens eller for at få tilført noget udefra. Dog har vores livsstil de sidste par generationer bevirket, at flere og flere har hudproblemer, som nødvendiggør hudpleje. Mange af problemerne kan relateres til ubalance i hudmikrobiomet og en lavere diversitet af de mikroorganismer, der helst skal være i huden.” 

Hvad kan BAK’s hudplejeprodukter udrette?
Probiotisk betyder levende. Der er kun meget få produkter på markedet med levende probiotika.

BAK er et af dem. Levende probiotiske bakterier på huden kan holde problem-organismer nede – for eksempel bakterier, der forårsager bumser og uren hud eller irritation og kløe. Samtidig med at de kan udkonkurrere de dårlige bakterier, har probiotiske bakterier evnen til, direkte på huden, at producere effektive ingredienser som forskellige organiske syrer, vitaminer, antioxidanter, collagen – byggesten, som alle vil forbedre hudens sundhed.”

Du siger dermed, at nok er BAK sat i verden for at bringe problemhud i balance, men man kan også anvende BAK på allerede sund hud?
Ja, probiotiske bakterier har hudcelle-fornyende egenskaber og er derfor også meget velegnede som almindelig pleje.”

Med hvilken fordel?
En klinisk test foretaget af dermatologer har målt, at de probiotiske bakterier i BAK har positiv effekt på hudens tykkelse, densitet og elasticitet, og er fugtgivende og forbedrer hudbarrieren. Desuden er der, i det kliniske studie, målt, at rynker og pigmentering reduceres signifikant. Altså BAK har en rigtig god anti-age-effekt.”

BAK-produkterne består af økologiske olier og levende probiotika, eller postbiotiske bakterier.

Hvad er forskellen på de to typer af bakterier?
Probiotika betyder levende celler, der fungerer som en slags celle-fabrik. Postbiotisk betyder ‘efter liv’, dvs. at bakterierne er døde, og postbiotiske produkter indeholder de metabolitter, som de probiotiske bakterier har lavet, mens de levede. Typisk kaldes postbiotisk også for ferment-lysater. Det er ‘dødt’ materiale og mere sammenligneligt med traditionelle ingredienser i kosmetik-produkter. Postbiotika (ferment-lysater) kan laves på mange forskellige måder, og der kan være stor forskel på, hvad de indeholder.”

Hvorfra stammer BAK’s probiotiske bakterier?
BAK produceres af det danske biotech-selskab Lactobio. Lactobio har opbygget en stor samling af mælkesyrebakterier, både fra naturen og fra raske og sunde mennesker. De probiotiske bakterier i BAK er fundet af Lactobio ved at screene mere end 1000 forskellige mælkesyrebakterier for deres evne til at påvirke og hæmme nogle af de mikroorganismer, som er typiske for problemhud. Med andre ord: Bakterier, der anvendes i BAK, er målrettet specifikke hudproblemer, samtidig med at de også har gode egenskaber for almindelig sund hud.”

BAK’s produkter er oliebaserede. Efter hvilke kriterier er olierne udvalgt?

Produkter, som indeholder levende probiotika, skal beskytte de levende celler og skal derfor være meget milde produkter, ellers vil de probiotiske bakterier dø. Olierne er valgt for at være egnede til hud og for ikke at slå de tilsatte probiotiske bakterier ihjel. Nogle af olierne er valgt for at give meget fugt og være barriere-beskyttende (velegnede til tør hud), og andre af olierne er valgt for deres evne til at blive hurtigt absorberet. Olierne er også valgt ud fra deres indhold af vitaminer og fedtsyresammensætning.”

Related stories

NOVEMBER, NOVEMBER, NOVEMBER

Last year in November I spend a few...

#05 EMBELLISHING

From HÅNDVÆRK bookazine no 5 about AMANDA JOHANNE...

Full circle

I Tina Hellberg how she came to be...

LONG TIME NO SEE

Jesper Gøtz is no longer involved in Lille...

HJELHOLT

Visiting the spinning mill Hjelholt on the south...

This website uses cookies

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.