online mag  /  print bookazine

Proof

The reason why I have dedicated my working life to talking about craft practices in my own corner of the world – which, depending on the field, includes Denmark, Scandinavia and the rest of Europe – is not that they are in themselves any better than craft practices anywhere else on the planet but that being close to the production process brings special opportunities, whether you handle the production yourself or partner with a good manufacturer. 

February 2024

Weaver Anne Mette Larsen and the weaving mill Kjellerup Væveri offer proof of this point at Officinet in Bredgade in Copenhagen until 18 February 2024.

Allow me to explain: Anne Mette Larsen is one of Denmark’s most gifted weavers and an impassioned storyteller. 

Her one-off pieces are represented by Galleri Kant, along with books such as AUF DER ANDEREN SEITE #2 – VEJEN TIL MOSKVA (On the Other Side #2: The Road to Moscow), TOSKAFT FRA HØJBEDET (Two-Shaft from the Raised Plant Bed) and, most recently, VINTERVALS OG SOMMERPOLKA (Winter Waltz and Summer Polka).

The title she chose for her collection of 12 double-woven throws, launched in 2018 and made in Norway, is MIDTJYSKE TÆPPER (Central Jutland Throws). They too are accompanied by a book, where you can read about her inspiration for the throws, the working process and the names of the individual throws. Some of these explanations are easier to grasp than others, and over all, like her other publications, this book is more of an independent artwork more than user information.

‘Bela fra Hovedvej 13’ (Bela of Highway 13) is the name of one of her Central Jutland Throws. The explanation is that Christian Quaade and Claus R. Bock, who had then just taken over the weaving mill Kjellerup Væveri in Kjellerup, which Highway 13 passes by, are depicted in the product photos, even though the throws are not produced by Kjellerup Væveri.

With this, Anne Mette hints at her hope of future collaborations.

You can read about Kjellerup Væveri and the new owners in an article from 2020 in bookazine no. 2, or online here.

Today, Christian and Claus are no longer new owners.

On my table, I have a new book by Anne Mette Larsen, titled PÅ SPORET AF ET SLUMRETÆPPE (In Search of a Soft Throw), with the subtitle EN KORT HISTORIE OM KJELLERUP VÆVERI (A Brief Story About Kjellerup Væveri).

For another ten days or so, Anne Mette Larsen presents what she describes as ‘the long path from the initial failed attempts to a viable outcome. My encounter with Kjellerup and the old weaver. All the samples and all the many metres of woven textiles, a mixed batch: the sad, the crooked, the runaways. The obsolete and abandoned, the sour ones with too much yellow. The pretty and the delicate and the dark ones that hit the mark in the first attempt. The dull and the far-fetched. And the ones that simply pine for the sofa – they’re all here.

And, let me add, they are many and numerous. They represent thoroughness and curiosity and, not least, the sort of opportunity that is only possible thanks to the collaboration with a weaving mill that lets you get stuck in for months, from morning to night.

The partnership has not yet resulted in any finished throws. They will be presented this autumn, after Anne Mette Larsen, Directors Christian Quaade and Claus R. Bock and Head of Design Lykke Bloch Kjær have determined which three to put into production first.

Next, there will be wide possibilities to develop bespoke colourways in campaign partnerships with Danish and international brands, says Claus when I run into him at the exhibition where he is presenting samples in various wash treatments and finishes and eagerly listening to what the exhibition guests have to say about their preferred colourways.

Viewed as an exhibition, the presentation is clumsy and inelegant; as communication event, it is excellent. Now, we can look forward to new soft throws in a style and quality that will last for at least the next two generations.

Når jeg har viet mit arbejdsliv til at tale om det håndværk, som praktiseres i mit nærområde, som afhængig af branche udgøres af Danmark, Skandinavien og resten af Europa, så er det ikke fordi lokalt håndværk i sig selv er bedre end håndværk udført andre steder på jordkloden, men fordi det giver særlige muligheder, at være tæt på fremstillingsprocessen, hvad enten man udfører den selv eller har en dygtig fabrikant som medspiller.

Beviset for dette fører væver Anne Mette Larsen og Kjellerup Væveri frem til 18. februar 2024 i Officinet i Bredgade i København.

Lad mig forklare: Anne Mette Larsen er en af Danmarks dygtigste vævere, og en passioneret historiefortæller.

Hendes unikaværker formidles af Galleri Kant og er ledsaget af bøger med titler som AUF DER ANDEREN SEITE #2 – VEJEN TIL MOSKVA, TOSKAFT FRA HØJBEDET og senest VINTERVALS OG SOMMERPOLKA.

Hendes plaidkollektion, bestående af 12 forskellige dobbeltvævede tæpper produceret i Norge, og lanceret i 2018, har hun døbt “MIDTJYSKE TÆPPER”. Også de er ledsaget af en bog. Her kan man kan læse om inspirationen til tæpperne, om arbejdsprocessen bag og om plaidens navne – nogle forklaringer er mere forståelige end andre og i sin helhed og er bogen, som hendes andre bøger, mere et selvstændigt værk end brugerinformation.

”Bela fra Hovedvej 13” hedder et af de midtjyske. Forklaringen på dette munder ud i, at det er Christian Quaade og Claus R. Bock, de den gang nye ejere af det lokale væveri Kjellerup væveri i Kjellerup, som Hovedvej 13 passerer, som poserer på produktbillederne, også selvom det ikke er Kjellerup Væveri som har produceret tæpperne.

Anne Mette afslørede allerede her, at hun drømte om et fremtidigt samarbejde.

Kjellerup Væveri og de nye ejere kan du læse om i en artikel fra 2020 i bookazine 2, eller her online.

Christian og Claus er ikke længere nye.

Der ligger en ny bog af Anne Mette Larsen på mit bord med titlen PÅ SPORET AF ET SLUMRETÆPPE og undertitlen EN KORT HISTORIE OM KJELLERUP VÆVERI.

En god uge endnu udstiller Anne Mette Larsen som hun selv beskriver det:

”den lange vej fra de første fejlslagne forsøg, og til vi nåede i mål med noget levedygtigt. Mit møde med Kjellerup og den gamle væver.  Alle prøverne, alle de vævede meter, en blandet flok: De triste og de skæve og de løbske. De forældede og forladte og de sure med for meget gult. De pæne og de sarte og de dunkle der sad lige i skabet ved første skud. De kedelige og dem langt ude i skoven. Og så er der dem der bare længes efter sofaen – De er der alle sammen”. 

Og der er mange, kan jeg tilføje. Prøverne repræsenterer en grundighed og en nysgerrighed og ikke mindst en mulighed, som kun samarbejdet med et væveri, hvor man kan slå sig ned i måneder fra morgen til aften, kan afstedkomme.

Derimod er der ingen færdige slumretæpper endnu. Det kommer til efteråret, når Anne Mette Larsen, fabrikanterne Christian Quaade og Claus R. Bock og Lykke Bloch Kjær, som er designchef på Kjellerup, har analyseret sig frem til hvilke tre som først skal sættes i produktion.

Siden venter en lang række muligheder for at lave specielle farvestillinger i kampagnesamarbejder med danske og internationale brands, forklarer Claus, da jeg løber på ham i udstillingen, mens han viser tæppeprøver frem i forskellige vask- og efterbehandlinger og nysgerrigt lytter på publikums udsagn om foretrukne farvestilling.

Udstillingen er, som udstilling betragtet, kluntet og uelegant, som formidling er den formidabel. Tilbage står at glæde sig til et nyt slumretæppe i en stil og en kvalitet som vil holde både børns og børnebørns tid ud.

Related stories

INTRO

From bookazine no 2...

LET’S DO ART TOGETHER!

The user-involving exhibition ‘Stitches Beyond Borders’,...

THE THATCHER

Denmark has about 400 active thatchers and 220 thatching companies, ...

#01 EMBELLISHING

Excerpt from article on jewelry/Hornvarefabrikken in HÅNDVÆRK bookazine...

#04 EMBELLISHING

About goldsmith LOUISE DEGN from HÅNDVÆRK bookazine no....

Sneak peek

HÅNDVÆRK bookazine no. 10, which is dedicated to...

This website uses cookies

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.