online mag  /  print bookazine

RESET MATERIALS

Towards Sustainable Architecture

An exhibition at Copenhagen Contemporary
Refshalevej 173A
1432 Copenhagen K

30 June – 28 September 2023

Reset Materials is a collaborative project involving the Dreyer Foundation and the Danish Association of Architects with the aim of encouraging the study of materials that are easily accessible in northern regions and whose potentials have not been fully examined or implemented.

 

The Dreyer Foundation was founded in Copenhagen in 1976 by architect Thorvald Dreyer and his wife, lawyer Margot Dreyer.
The foundation supports projects and activities designed to promote development within the architecture and law professions and their engagement with society.

 

Applicant teams were required to include at least one architect and one artist. A total of 53 proposals came in, 10 projects were approved, each receiving 250,000 kroner for a development project.

One of the 10 teams is a collaboration between Hans Peter Dinesen (featured in bookazine no. 3), architect Kim Lenschow/Office Kim Lenschow and Anders Wilhelmsen and Natural Material Studio. Grethe Wittrock (featured in bookazine no. 4) presents a project together with architect Vicki Thake and photographer Torben Eskerod, and Sara Martinsen (also featured in bookazine no. 4) presents a project with architect Frans Drewniak.

A project by Desislava and Michael Lynge, aka Lynge Lynge Architects, examines the building material Ytong in collaboration with artist Jakob Steen, builder Mikael Martlev and Xella, the manufacturer of Ytong.

In HÅNDVÆRK bookazine no. 9, which will be released in late September, you can read an interview with Lynge Lynge Architects. The conversation touches on their work with Ytong, their practice in general and, last but not least, working in a creative community at the Oremandsgaard estate in southern Zealand.

A couple of weeks ago, the architecture critic at the Danish national newspaper Berlingske Tidende wrote that building materials made of mycelium are not going to save the world or even change the construction industry, which, as most people will be aware by now, is responsible a huge carbon footprint.

He is no doubt right in his assessment, but there is also no doubt that we do need to rethink how we build and what materials we use in construction.
The industry needs to learn to incorporate new sustainable materials as well as familiar, tried and tested materials that have gone out of use in the pursuit of rapid construction and short-term economic profitability.

Architect Frans Drewniak and artist Sara Martinsen’s ‘Living with Plant Fibres’, using nettle, hemp, flax and eelgrass. It is clear to see that Sara has years of experience working with plant-based materials in her art and that she has a strong grasp of incorporating objects into a spatial context

In HÅNDVÆRK bookazine no. 7, which has construction as its main theme, Katrine West Kristensen of Vandkunsten Architects says, ‘It is crucial to demonstrate the aesthetic potential of materials that can stand the test of time. You need to train your eye to grasp the beauty that lies in change and aging. A building doesn’t have to keep looking the way it did when it was handed over. Why is the unused look an ideal?’

These types of materials are the focus of the exhibition RESET MATERIALS: Towards Sustainable Architecture, which was created in a collaboration between invited curator and architect Chrissie Muhr, Copenhagen Contemporary and the Danish Association of Architects.

The exhibition design, which was created by Archival Studies, is ambitious and invites the audience to explore a ‘village’ of beautiful, unconventional and imaginative architectural structures and installations and to engage on a sensory level with biogenic and recyclable building materials such as recycled plastic, nettle, straw, eelgrass, hemp, lime and mycelium.

All the contributions are interesting and relevant, each in their way.

From an aesthetic perspective, I find two of the projects particularly appealing:

Architect Frans Drewniak and artist Sara Martinsen’s ‘Living with Plant Fibres’, using nettle, hemp, flax and eelgrass. It is clear to see that Sara has years of experience working with plant-based materials in her art and that she has a strong grasp of incorporating objects into a spatial context. (You can read the article about Sara Martinsen in HÅNDVÆRK no. 4 here).

‘Unfolding the Will of the Material: The burnt and bundled’, which explores the use of straw, was created by architects Anne Beim, Line Kjær Frederiksen and Lykke Arnfred of CINARK – Center for Industrialised Architecture, Royal Danish Academy), artist Tove Storch and thatchers Laura Feline Ebbesen and Thomas Gerner.

It is a big and powerful installation. Straw shows here its beauty and resistance at once. Burnt straw is challenging, and to anyone who grew up in the countryside, it sparks the terrifying notion of old thatched-roof houses catching fire.

If you’re looking for low-hanging fruit, Lynge Lynge Architects’ Ytong project is worth taking a look at.

Ytong aerated concrete is a material with a good sustainability potential. Ytong consists mainly of sand, lime and water. It has excellent thermal insulation properties, is stable and non-flammable and is certified to promote a pleasant indoor climate.
Ytong can be used for both load-bearing and non-load-bearing interior and exterior walls in new builds or renovation projects.
The material is unproblematic to recycle.

In the upcoming HÅNDVÆRK bookazine no. 9, you can read an interview med Lynge Lynge Architects, among many other stories. If you want to make sure to receive the bookazine during the week leading up to the official release date of 28 September, you can preorder your copy here.

Udstillingen ”Reset Materials” er blevet til i samarbejde mellem Dreyers Fond og Akademisk Arkitektforening, med det formål at tilskynde udforskning af materialer, der er let tilgængelige på de nordlige breddegrader, og hvis potentiale ikke er fuldt belyst eller implementeret.

Dreyers Fond blev grundlagt i København i 1976 af ægteparret arkitekt Thorvald og jurist Margot Dreyer.
Fonden støtter projekter og aktiviteter, der har til formål at fremme udviklingen af ​​arkitekters og advokaters faglighed og deres samspil med samfundet.

I briefet var kravet at alle ansøgerteams som minimum skulle bestå af en arkitekt og en kunstner.
Der indkom 53 forslag, 10 projekter blev udvalg og har hver modtaget 250.000 kr. til udviklingsarbejdet.

Blandt de 10 medvirkende teams er Hans Peter Dinesen (omtalt i bookazine 3) med sammen med Kim Lenschow/Office Kim Lenschow og arkitekt Anders Wilhelmsen og Natural Material Studio.

Grethe Wittrock (omtalt i bookazine 4) er med sammen med arkitekt Vicki Thake, og fotograf Torben Eskerod og Sara Martinsen (ligeledes omtalt i bookazine 4) sammen med arkitekt Frans Drewniak.

‘Unfolding the Will of the Material: The burnt and bundled’, which explores the use of straw, was created by architects Anne Beim, Line Kjær Frederiksen and Lykke Arnfred of CINARK – Center for Industrialised Architecture, Royal Danish Academy), artist Tove Storch and thatchers Laura Feline Ebbesen and Thomas Gerner.
Desislava and Michael Lynge, aka Lynge Lynge Architects, examines the building material Ytong in collaboration with artist Jakob Steen, builder Mikael Martlev and Xella, the manufacturer of Ytong.

Desislava og Michael Lynge alias Lynge Lynge Arkitekter er også udvalgt. De har undersøgt byggematerialet Ytong sammen med Jakob Steen, som er kunstner, Mikael Martlev, som er murermester, og producenten Xella, som fremstiller Ytong. I HÅNDVÆRK bookazine no. 9 som udkommer i slutningen af september, kan du læse et interview med Lynge Lynge, hvor de både fortæller om deres arbejde med Ytong, om deres arbejde i almindelighed og sidst men ikke mindst om at fungere i et kreativt fællesskab på godset Oremandsgaard på Sydsjælland.

Berlingske Tidenes arkitekturanmelder skrev for et par uger siden i en anden sammenhæng, at byggematerialer i mycelium ikke redder verden for den sags skyld forandre byggebranchen, som vi efterhånden alle ved, i sin nuværende form, udleder kolossale mængder CO2.

Det har han givet vis ret i, men lige så givet er det at vi er nødsaget til at gentænke måden hvorpå vi bygger og de materialer vi anvender.
Branchen skal lære at indtænke både nye bæredygtige materialer og bæredygtige materialer som egentlig er velgennemprøvede, men som har været dømt ude i en årrække, i bestræbelserne på at bygge hurtigt og på den korte bane økonomisk rentabelt.

I HÅNDVÆRK bookazine no. 7 som handler om bygningshåndværk siger Katrine West Kristensen fra Tegnestuen Vandkunsten ”Det har stor betydning at vise det æstetiske potentiale i materialevalg, som kan stå distancen over tid. Man behøver træne øjet til at forstå al den skønhed, som findes i forandring og patinering. En bygning behøver ikke at blive ved med at se ud, som da den blev afleveret. Hvorfor er det et ideal at se ubrugt ud?”

Udstillingen RESET MATERIALS Towards Sustanable Architecture som er skabt i et samarbejde mellem inviterede kurator arkitekt Chrissie Muhr, Copenhagen Contemporary og Arkitektforeningen og viser os netop sådanne materialer.

Udstillingsdesignet som er skabet af Archival Studies ambitiøst og inviterer publikum til at gå på opdagelse i en ”landsby” af smukke, skæve og fantasifulde byggerier og installationer og til at få et sanseligt forhold til biogene og/eller genanvendelige byggematerialer som genbrugsplast, nælder, strå, ålegræs, hamp, kalk og mycelium.

Alle bidrag er hver på deres måde interessante og relevante.

Æstetisk er jeg navnlig tiltalt af projekterne:

”At bo med plantefibre” Nælde, Hamp, Hør og Ålegræs af arkitekt Frans Drewniak og kunstner Sara Martinsen – det ses tydeligt af værket, at Sara gennem en årrække har specialiseret sig i at fremstille kunstobjekter af plantebaserede materialer og at hun er dygtig til at tænke værkerne ind i en rumlig kontekst. (Du kan læse artiklen fra HÅNDVÆRK no. 4 om Sara Martinsen her).
-og ”En udfoldelse af Materialets vilje – Det brændte og de bundtede” om Strå af Arkitekterne Anne Beim, Line Kjær Frederiksen and Lykke Arnfred (CINARK – Center for Industriel Arkitektur, Det Kongelige Akademi)
Kunstner Tove Storch og tækkerne Laura Feline Ebbesen og Thomas Gerner. Deres værk er stort og kraftfuldt. Stråene opviser både styrke og modstandsdygtighed – brændte stå er udfordrende og vækker for en som er vokset op på landet med deraf følgende frygt for brand i de gamle stråtækte huse stærke følelser.

Skal der derimod høstes lavthængende frugter, er Lynge Lynges Ytong projekt værd at se nærmere på.

Ytong-porebeton består hovedsageligt af sand, kalk og vand, har en fremragende isoleringsevne, er stabilt, ikke brændbart og indeklimamærket.
Ytong kan anvendes til bærende og ikke bærende yder- og indervægge i nybyggeri såvel som i renoveringsprojekter.
Materialet kan uden problemer recirkuleres.

Vil du sikre dig at få bookazine no. 9 som blandt andet indeholder interview med Lynge Lynge leveret i ugen op til den officielle udgivelsesdato (28 september) kan det forudbestilles her

Left Mycelium Mycelium; lsak Worre Foged (Det Kongelige Akademi, Arkitekt), Jon Strunge and Jørgen Strunge (Naturpladen ApS), Jonas Aarsø (nikolova/aarsø), Magnus Reffs Kramhøft (Henning Larsen Architects)........... Right; Hempcrete Søren Thirup Pihlmann and Jakob Rabe Petersen (pihlmann architects), Rhoda Ting and Mikkel Dahlin Bojesen (Studio ThinkingHand), Christian Vædele-Larson (HempCrete.dk ApS)

Related stories

JOURNAL

It takes six months from I finish work...

MADE TO MEASURE

Week of Wonder is an Aarhus-based made-to-measure fashion...

WICKERWORK

FLETVÆRK, with the subtitle Historien om de danske...

NOVEMBER, NOVEMBER, NOVEMBER

Last year in November I spend a few...

INTRO

From bookazine no 2...

TEXTILE

– Then I know the person you should...

This website uses cookies

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.