online mag  /  print bookazine

Sea buckthorn

If the only purpose was the practical task of maintaining healthy skin, the bathroom shelf would only need to feature a very limited range of products.

That is how it would be for a true minimalist
but not for me.

Part of the reason is that skincare is also about the more sensuous satisfaction, which includes the products’ scent (or absence of scent) and feel. Also, I’m curious.

August 2023

From HÅNDVÆRK bookazine no. 8:

M Picaut Swedish Skincare is a repeatedly award-winning Swedish skincare concept established in 2010 by nurse and former model Mette Picaut.

The products are made in Sweden from mostly organic ingredients.

I encountered M Picaut shortly after it was launched and sold it online at slowfashionhouse.com (an online shop that existed from 2008 to 2013).When Mette Picaut launched the concept, it included just four products: Nourishing Cleanser, Hydrating Water, Precious Oil and Skin Perfect Moisturiser, reflecting a ‘less is more’ philosophy.

That was a principle that appealed to my customers and myself. The active ingredient was sea buckthorn, a small berry with anti-aging properties stemming from its high content of vitamins A, B, C and E as well as vitamin B, zinc, iron, calcium and magnesium.

Sea buckthorn contains 190 bioactive substances. In combination, they have a revitalizing, protecting and healing impact on the skin.

Sea buckthorn has a high level of helpful fatty acids and is anti-inflammatory.

It helps improve pigment changes over time due to its high content of vitamin A.

It also contains beta carotenes, which protect the skin against sun damage, and salicylic acid, which has anti-inflammatory, cell-renewing and gentle exfoliating effects.

Sea buckthorn remains a signature ingredient in 12 of the products, but today, there are many more products and a wider range of active ingredients, including coal, algae and aventurine.

 

I asked Mette:
Since you launched the series, it has been expanded considerably. Did you lose sight of your original goal, or did you set a new one? Why is less no longer more?

That is a good question, and less is still more. But in the sense that each product should be as complete as possible. That means you need to use very few products at a time.

Personally, I vary my routine from time to time in order to keep my skin alert. Naturally, all the products in the series can be combined.

This development has happened organically and with great inspiration from the requests we receive from the 160 skincare clinics we work with in Sweden’.


What have you learned about skincare over the years?
That you need to be patient and kind, also towards yourself and your skin. To care for your skin barrier, you should use the mildest products you can find.

If you have a problem, you should see a good skincare therapist. Above all, you should avoid quick fixes using harsh products recommended by influencers who know nothing about skin and skincare’.

What have you learned about running a business?
I remember you nodded, years ago, when I compared running a business with mushroom hunting: you have to look in the usual places, where you can usually find a good crop, but you also need to dare seek new paths or go even further afield, to entirely new areas. In this unexplored area, you might suddenly discover bright little mushrooms everywhere. That is still my philosophy today’.

What has life taught you about living?
That it’s important to pause and ask yourself, what gives me joy?

I was diagnosed with multiple sclerosis (MS) in 2018, and I went through a rough patch before I regained my balance.

Living with chronic disease compels you to revisit and reconsider all your previous choices and priorities.

I realized that I had stagnated and had almost stopped finding joy in what I was doing. Instead, I was on autopilot, I was working far too much, and I was taking my work far too seriously. A classic trap for entrepreneurs.

I have searched for alternative and more holistic alternatives as a supplement to the traditional treatment with immunosuppressive medicine. Behavioural change takes time, but now I have regained my balance. I work much less and make it a priority to go horseback riding and to spend time in nature, where I am truly in my element. I am on a wellness journey, and that gives me joy’.

Hvis det blot var med det praktiske formål at holde huden i god form, kunne badeværelseshyldens indhold indskrænkes til meget få produkter.

Sådan er det for en rigtig minimalist – ikke for mig.

Dels fordi hudpleje både handler om at pleje huden, men også indebærer en mere sanselig tilfredsstillelse, som inkluderer, hvordan produkterne dufter eller ikke dufter, og hvordan de føles – og så fordi jeg er nysgerrig.

M Picaut Swedish Skincare er et mange gange prisbelønnet svensk hudplejekoncept etableret i 2010 af sygeplejerske og tidligere model Mette Picaut.

Produkterne produceres i Sverige af overvejende økologiske ingredienser.

Jeg stiftede bekendtskab med M Picaut umiddelbart efter, det blev lanceret, og jeg solgte det online på SLOWFASHIONhouse.com (onlinevarehus, som eksisterede fra 2008 til 2013).

Da Mette Picaut lancerede M Picaut, baserede hun sit koncept på fire produkter: Nourishing Cleanser, Hydrating Water, Precious Oil og Skin Perfect Moisturiser, ud fra en ‘less is more’-filosofi.

Det var den, både jeg og kunderne købte ind på. Den aktive ingrediens var havtorn, som er et lille bær, hvis anti-age-effekt skyldes det høje indhold af A, B, C og E-vitamin samt af vitamin B, zink, jern, calcium og magnesium.

Havtorn består af 190 bio-aktive stoffer, som sammen revitaliserer, beskytter og helbreder huden.

Havtorn har et højt indhold af nyttige fedtsyrer, og den er antiinflammatorisk.

Pigmentforandringer kan ved hjælp af havtorn forbedres over tid, pga. de høje doser af vitamin A.

Derudover indeholder havtorn betakarotiner, som beskytter huden mod solskader, og salicylsyre, som er antiinflammatorisk og cellefornyende, og som giver en blid eksfolierende virkning.

Havtorn er stadig en signaturingrediens, den indgår i 12 produkter, men nu er der mange flere produkter og flere forskellige aktive ingredienser; kul, alger og aventurin for eksempel.

Jeg har talt med Mette og spurgt:

Serien er, siden du lancerede den, udvidet betragteligt. Har du sluppet målet af syne, eller har du fået et nyt, har jeg spurgt Mette. Hvorfor er less ikke længere more?
“Det er et godt spørgsmål. Less er stadig more, men i den betydning, at hvert enkelt produkt skal være så komplet som muligt. Derfor behøver man meget få produkter ad gangen.
Selv skifter jeg til gengæld nu og da for at holde huden vågen. Alle produkter i serien kan naturligvis kombineres.
Udviklingen er sket organisk og er stærkt inspireret af de forespørgsler, vi får fra de 160 hudplejeklinikker i Sverige, vi samarbejder med.”

Hvad har du gennem årene lært om hudpleje?
“At man skal være tålmodig og venlig, også mod sig selv og mod sin hud. Hudens barriere skal plejes med så milde produkter som overhovedet muligt. Hvis man har problemer, skal man søge en dygtig hudterapeut. Frem for alt skal man undgå at kaste sig over quick-fixes med skrappe produkter anbefalet af influencers uden forstand på hud og hudpleje.”

Hvad har du lært om at drive virksomhed?
“Jeg mindes, at du for år tilbage siden samtykkede, da jeg sammenlignede det at drive virksomhed med at plukke kantareller; man skal søge på de sædvanlige steder, der kan man høste meget, men man skal også vove at gå ad nye stier eller endog helt nye veje til steder, man altid tidligere har besøgt. Der, i det fremmede, kan der pludselig vise sig at være små guldgule hatte. Sådan tænker jeg stadig.”

Hvad har livet lært dig om livet?
“At det er vigtigt at standse op og spørge sig selv: Hvad giver glæde?
Jeg blev diagnosticeret med multipel sklerose (MS) i 2018 og havde nogle hårde år, inden jeg genvandt balancen.
At skulle leve med en kronisk lidelse betyder nødvendigvis, at man genbesøger alle tidligere valg og prioriteringer.
Jeg for min del indså, at jeg var stagneret og næsten var holdt op med at glædes. I stedet kørte jeg på autopilot. Jeg arbejdede alt for meget og tog mit arbejde alt for alvorligt. En klassisk fælde for iværksættere.
Jeg har søgt alternative og mere holistiske alternativer som supplement til den traditionelle behandling med ‘bremsemedicin’. At ændre adfærd har taget tid, men nu har jeg genvundet balancen. Jeg arbejder langt mindre og prioriterer at ride og at være i naturen, hvor jeg er i mit rette element. Jeg er på min friskhedsrejse, og den giver glæde.”

Related stories

STITCHES

Anneberg Kulturpark (Anneberg Culture Park) at the...

UNE PARISIENNE

From bookazine no. 2 about Vibeke Rohland...

THE ORANGERY

The beautifully designed orangery-inspired exhibition presents wall hangings...

The bee’s knees

About food wrap made of GOTS-certified (Global Organic...

#01 EMBELLISHING

Excerpt from article on jewelry/Hornvarefabrikken in HÅNDVÆRK bookazine...

This website uses cookies

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.