online mag  /  print bookazine

Seeds

Excerpt from article published
in HANDVÆRK bookazine no. 4

April 2022

 

You are an organic seed manufacturer, I say, tell me about your work. ‘It’s all about making the most of most things,’ says Signe – a sentence that really res­onated with me and which I am going to quote over and over.

 

HEIRLOOM VARIETIES

There is a wealth of heirloom varieties that Signe intends to grow, harvest seeds from and continue to grow in her field. ‘There is no point in having the Nordic gene bank in Malmø or the seed store on Svalbard, which you have probably heard about,’ she says, ‘or, rather, it’s great that there is an effort to preserve plant’s genetic resources, but if we don’t grow the plants, they won’t be able to adapt to our current environment. Roughly put, if a pea has spent 10 years in a deep freezer, so many changes will have occurred in the meantime that the pea has not adapted to. This means that when you thaw it and try to grow it, it struggles to thrive. In other words, we need to continually grow the plants to preserve their resilience and also to preserve our own knowledge about their properties, existence and use in society. What good is it to have peas stored in the bank, if we don’t know what to use them for?’

GROWING SEEDS AND DEVELOPING NEW VARIETIES

‘Whether people grow seeds for their own use or, as I do, as a commercial endeavour,’ Signe explains, ‘it’s important to keep the varieties separate and to rotate crops, not just among different plants but also among plant families. Different varieties should only be crossed in a focused effort to develop new hybrids. Cross-breeding involves sowing the two varieties side by side and then, as always, asking the bees and the wind to help with pollination.’

And after that, you exercise patience? ‘Yes, then you spend years recording, sorting, selecting and deselecting, based on certain pre-determined criteria. The plants that do well, and which have the desired properties, go through to the next round. It is a balancing act, if you are too selective you lose part of the spectrum, and then the plant will not be resilient enough.

For the past five years, I have been making selections for a broad bean. I aim to develop a plant that will thrive in the garden, be resilient to pests and be fairly short, so that it’s not knocked down by the wind. Also, the beans should be purple and flavourful. Year after year, I get more and more purple ones, and this year they have done really well, with hardly any disease and with the right colour and flavour. In two years, I enter the final stage: over three consecutive years I have to prove that the bean is uniform and healthy. In five years, if all goes well, I will be able to launch a brand-new bean variety.’

You can buy HÅNDVÆRK bookazine no. 4 here

#theplantbasedissue

Uddrag af artikel publiceret I HÅNDVÆRK bookazine no. 4
Bookazinet kan købes her

Du er økologisk frøproducent, indledte jeg halvt konstaterende, halvt spørgende; fortæl mig, hvor­dan du arbejder. “Det handler om få det bedste ud af det meste”, sagde Signe – den sætning mejslede sig i min erindring, og jeg vil igen og igen citere hende.


GAMLE SORTER

Der findes et væld af gamle sorter, som skal dyrkes, tages frø af og dyrkes videre på Signes mark. “Det hjælper ikke at have nordisk genbank i Malmø og at have frø opbevaringen på Svalbard, som du sikkert har hørt om”, siger hun og fortsætter: “eller rettere, det er godt, at man sørger for, at plantegenetiske ressourcer bliver gemt, men hvis man ikke dyrker planterne, så tilpasser de sig ikke vores nuværende miljø. Groft sagt, hvis man fryser en ært ned i 10 år, så er der sket så mange forandringer i mellemtiden, som ærten ikke har tilpasset sig, at den har trange kår, når man tør den op og forsøger at dyrke den. Med andre ord, man skal dyrke planterne kontinuerligt, for at de forbliver robuste, og man skal dyrke dem for at bevare viden om deres egenskaber, eksistens og anvendelse i samfundet. Hvad nytter det, at vi har ærter i banken, hvis ikke vi ved, hvad vi skal bruge dem til?”

NÅR MAN DYRKER FRØ, OG NÅR MAN UDVIKLER NYE SORTER

“Hvad enten der er tale om frø til eget brug eller som hos mig til at sælge”, fortsætter Signe, “så er det vigtigt, at man holder sine bede sortsrene, og at man sædeskifter, ikke bare mellem de forskellige planter, men også mellem plantefamilierne. Sorterne skal kun krydses, når der er tale om et bevidst valg med det mål for øje at udvikle nye sorter.
Når man krydser, så sår man det, man vil krydse ved siden af hinanden, og så beder man som altid bierne og vinden om hjælp til bestøvningen.”

Og så væbner man sig med tålmodighed? “Ja, herefterfølger år, hvor man ud fra fastsatte kriterier noterer, sorterer og vælger til og fra. De planter, som har klaret sig godt, og som har de egenskaber, man efterstræber, fortsætter til næste runde. Det er en balancegang, man skal ikke selektere for hårdt, så mister man noget af spekteret, og planten bliver ikke hårdfør nok.

De sidste fem år har jeg selekteret på en hestebønne. Jeg forædler hen imod en plante, som skal klare sig godt i haven, den skal være modstandsdygtig over for skadedyr, den skal være relativt lav, så den ikke blæser omkuld, og bønnerne skal være violette, og de skal smage godt. År for år er flere og flere blevet lilla, og i år har de klaret sig virkelig godt, har næsten ingen sygdom og har f et den rette farve og smag.

Om to år går jeg i sidste fase, hvor jeg i tre år skal bevise, at bønnen er ensartet og sund. Om fem år har jeg, om alt går vel, en helt ny slags bønne at sende på markedet.”

Related stories

MANUAL

The aim of the EU’s new textile strategy,...

UPCYCLING

Our mission is to help Textilia (formerly De...

Student and master 

From the book HÅNDVÆRK about Gurli Elbækgaard and...

CONVERSATION

I first met Andreas Nobel in 2022 during...

STITCHES

About Iben Høj from bookazine no. 2...

HJELHOLT

Visiting the spinning mill Hjelholt on the south...

This website uses cookies

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.