A SLOWFASHION wardrobe

Credits
Model Synne Espensen
Styling & Foto Rigetta Klint
Produkter fra:
Ring Charlotte Mielko
Sko Anniel
Tasker Grefea

En SLOWfashion garderobe er som et patchworktæppe.
Når man løbende syr en ny lap på bliver det til sidst til et meget smukt tæppe - læs en meget fin og personlig garderobe.

Det lyder som sund fornuft, men et eller andet sted på vejen gik det over styr. Forbruget eller det at købe blev moderne som en selvstændig, meningsgivende og identitetsskabende disciplin. Det blev både muligt og moderne at købe og smide væk fordi produktion rykkede længere og længere væk fra Europa. Desuden blev tøjet billigere og billigere, på bekostning af både den tredje verden, på bekostning af miljøet og på bekostning af kvaliteten.

Jeg er ikke en af dem der agiterer for at stoppe forbruget helt. Jeg anerkender tøj og ting som vigtige i vores kommunikation og som kilde til stor glæde.

- Jeg vil bare dele glæden ved langtidsholdbar kvalitet og ved en personlig garderobe og jeg vil argumentere for at det er bedre at købe varer, der bekræfter den identiteten du allerede har, snarere end at forsøge at skabe en identitet gennem at købe.

A SLOWfashion wardrobe is like a patchwork quilt. When you regularly sew a new patch onto it, it at last will become a very beautiful carpet thus a very delightful wardrobe.

It sounds like common sense. But somewhere along the road it got out of hand. Consumption or buying became fashionable as an independent meaningful and identity-forming discipline. It was possible and fashionable to buy something and throw it away because the production moved further and further away from Europe and became cheaper and cheaper at the expense of the third world countries, at the expense of the environment and at the expense of quality.

I am not one of those campaigning to stop consumption, and I acknowledge clothes and possessions as being important in how we communicate and as a source of great joy.

- I just want to share the joy of durable quality, and by a personal wardrobe argue that it is better to buy goods that confirm the identity you already possess, rather than trying to create an identity through buying.