A weaver’s workDenmark has a rich tradition for rug-weaving, a practice that has given women a place in the larger tapestry of design history, as it also did in Germany, where many highly talented textile makers came out of the Bauhaus school, including Anni Albers whom I wrote about here.
Thus, it is not surprising but very relevant that the major book on the, now late, Danish weaver Vibeke Klint, which came out in 2020, is now joined on bookshop shelves by a brand new publication on textile artist Puk Lippmann, who is a student of Vibeke Klint’s.

I was particularly interested in the chapter on commissioned works, exhibitions and church textiles, written by Bodil Busk Laursen, former director of Designmuseum Danmark.
In her long, wide-ranging and still active career, acclaimed weaver Puk Lipmann has contributed to the public space with a wide range of site-specific works, including rugs, decorative projects and church textiles.

The first time I saw Puk Lipmann’s work was at Thorvaldsens Museum, in the monumental exhibition ‘Dialogue with Bindesbøll’ in 1995. Whether it is because this was my first encounter with her weaving that I still remember this as one of the most beautiful representations of her work, I cannot say, but the rugs left an indelible impression in my memory.
The book explains that this exhibition had a crucial impact on Puk Lipmann’s career.

‘Orden og Kaos - Puk Lippmann – en vævers virke’
(Order and Chaos: Puk Lippmann – a weaver’s work)
Published by Gads forlag.
Language: Danish.

The book has a preface by Puk Lippmann herself. Writer Charlotte Jul paints a portrait of Lippmann, from a professional as well as a personal angle. In addition to Bodil Busk Laursen, architect, PhD Merete Ahlfeldt-Mollerup, professor at the Royal Danish Academy – Architecture, has also contributed a chapter.
The book is illustrated with archive photos from Puk Lippmann’s professional career and her private photo album as well as new photos taken by Sofie Helsted. Rasmus Koch Studio created the graphic design.

If you are interested in the grand old ladies of Danish textile design I also warmly recommend the podcast series by Dorthe Chakravarty: ‘Håndens Arbejdere’ (Craft makers; in Danish)
I also recommend HÅNDVÆRK bookazine no. 6. (available in both a Danish and an English edition), where you can find my interview with weaver Hanne Vedel. (you can read an intro here)
The bookazine is available from my web shop and for kiosks, bookshops, design shops and museum shops in Denmark and abroad.En vævers virke


I Danmark har vi en rig tradition for tæppevævning. En praksis som har vævet kvinderne ind i designhistorien, helt på samme måde som det udspandt sig i Tyskland, hvor Bauhaus skolen fostrede flere meget dygtige tekstilkunsthåndværkere, blandt andet Anni Albers som jeg har omtalt her.
Det er derfor heller ikke sælsomt, men meget relevant, at den store bog om, nu afdøde væver Vibeke Klint, som udkom i 2020, har fået selskab på boghandlerens hylde af en ny udgivelse, denne gang om tekstilkunstner Puk Lippmann, som er elev af Vibeke Klint.

Afsnittet om bestillingsopgaver, udstillinger og kirketekstiler skrevet af tidligere direktør for Designmuseum Danmark Bodil Busk Laursen vækker især min interesse. Den højt respekterede Puk Lippmann, som stadig er erhvervsaktiv, har haft en omfattende karriere, og har bidraget i det offentlige rum med en lang række stedsspecifikke værker, både i form af tæpper og udsmykningsopgaver og i skikkelse af kirketekstiler.
Selv så jeg Puk Lippmanns tæpper første gang på Thorvaldsens Museum, på den monumentale udstilling ”Dialog med Bindesbøll” i 1995. Om det er fordi det var mit første møde med hende, at det stadig står for mig som noget af det smukkeste jeg har set fra hendes hånd, skal jeg lade være udsagt, men tæpperne har printet sig i min hukommelse.
I bogen kan jeg læse mig til, at udstillingen fik afgørende betydning Puk Lippmanns karriere.


´Orden og Kaos - Puk Lippmann -en vævers virke´
udgivet på Gads forlag

Bogen har forord af Puk Lippmann selv, cand.mag. og forfatter Charlotte Jul har tegnet et portræt af væveren og mennesket Puk Lippmann, desuden har, foruden Bodil Busk Laursen, også arkitekt, ph.d. og lektor ved Kunstakademiets Arkitektskole Merete Ahlfeldt-Mollerup bidraget med et afsnit.
Billedsiden er en blanding af arkivfotos, såvel fra Puk Lippmanns professionelle virke og fra hendes private fotoalbum, og af fotografier produceret til bogen af Sofie Helsted. Bogen er grafisk tilrettelagt af Rasmus Koch Studio.

Hvis du er interesseret i dansk tekstildesigns ”grad old ladies” kan jeg også varmt anbefale podcastserie fra Dorthe Chakravarty ”Håndens Arbejdere” på dansk)
Jeg kan ligeledes anbefale HÅNDVÆRK bookazine no. 6. (fås med henholdsvis dansk og engelsk tekst) her finder du mit interview med væveren Hanne Vedel. (du kan læse en intro her)
Bookazinet kan købes her eller i kiosker, boghandlere og design-og museumsbutikker såvel i Danmark som internationalt.