Bornholm off season

Credits:
Foto Rigetta Klint
Stammershalle Badehotel finder du her

Jeg har været på Bornholm nogle gange i løbet af det seneste år i arbejdsmæssig sammenhæng. Flere gange har jeg kørt forbi Stammershalle badehotel, som ligger nord for Gudhjem. Alle gange har jeg tænkt, at her vil jeg indlogeres en dag.

Den dag oprandt i forgangne uge, jeg har igen været på Bornholm, denne gang for at arbejde på en bog om håndens arbejde. Jeg skulle dels fotografere, dels havde jeg brug for arbejdsro, til at kunne koncentrere mig om at begynde at skrive.
Jeg er SÅ glad for mit valg af logi. Stammershalle er oprindelig bygget i 1911 som sommerresidens for en grossererfamilie, siden 30´erne har det dog fungeret som kurhotel. Det nuværende ejerpar Henriette Lassen og Henrik Petersen overtog stedet i 2011 og i den forbindelse er det blevet nænsomt renoveret i respekt for stedets oprindelige stil. Ikke prangende, ikke look alike luksus eller look alike contryliving, bare rart og hyggeligt.

Den rare og hjemlige atmosfære kompletteres af det engagerede værtspar, og af Mathias Sejer Sørensen, som er stedets dedikerede køkkenchef. Ej at forglemme det øvrige personale, som kan service til perfektion.

Hotellet har åbent det meste af året. Sommersæsonen er selvfølgelig travl ud over det sædvanlige og alle på stedet er stolte over den store mængde internationale gæster som besøger hotellet ikke mindst på grund af restaurantens renommé, men faktisk udgør bornholmerne kernen i virksomheden fortæller Henriette. ”Det er her fastboende Bornholmere kommer når det skal være særligt godt, og hver eneste uge har vi øboer, som overnatter her fordi de har fået et ophold som gave eller fordi de vil forkæle sig selv.” Staycation er en stærk trend.

Bornholm off season kan i den grad anbefales, naturen er mageløs, gæstfriheden er stor, og listen over restauranter, butikker og kunsthåndværkere som holder åbent større dele af året bliver for øjeblikket længere og længere. Øen blomstrer.

På min instagramprofil kan du i de kommende dage se flere Bornholmerbilleder hvis du er interesseret. Du finder billederne med #bornholmoffseason eller på min profil her

I have been to Bornholm, a couple of times during the past year. Several times I have driven by the Stammershalle seaside hotel, located north of Gudhjem. Each time I thought about staying there one day. This thought became reality last week when I came back to Bornholm to work on a book on handy work, partly to photograph, and also because I needed a space to concentrate so I could get started with my writing.

I am SO happy for my choice of accommodation. Stammershalle was originally built in 1911 as the summer residence of a family of wholesalers, since the 30's it has served as a spa hotel. The present owners Henriette Lassen and Henrik Petersen took over the place in 2011, and in this regard, it has been lovingly renovated in respect of the original style of the place. Not flashy, not look-alike luxury or look-alike country-living, just nice and cozy. The lovely and homely atmosphere is supported by the dedicated host-couple, and by Mathias Sejer Sørensen who is the dedicated chef of the place and not to forget mentioning the rest of the staff who provide service to perfection.

The hotel is open a large part of the year. The summer season is, of course, busy beyond usual and everyone on the spot is proud of the large amount of international guests who visit the hotel, not least because of the restaurant's acclaim, but in fact the Bornholmers make up the core of the company, Henriette says. "This is where residents of Bornholm come when they want a few days to be particularly luxurious and every week we have islanders that spent the night here because they have been given a stay as a gift or because they want to spoil themselves."

Bornholm off season can be recommended, nature is exceptional, hospitality is great, there are amazing craftsmen and the list of restaurants and shops that open becomes longer and longer every year The island is flourishing.

On my instagram profile you can see more Bornholm images in the coming days if you are interested. You can find the pictures with #bornholmoffseason or on my profile here


#bornholmsstemme