COTTON


Extract from HÅNDVÆRK bookazine no.6.
Buy the bookazine here


Cotton fabric is breathable and absorbent and offers good protection from both heat and cold.
Depending on quality (the length of the fibres) and production method, cotton has the potential to be a hardwearing and durable material.

Cotton is the most commonly used plant fibre, and you encounter it everywhere: For interior textile in the form of fabrics for upholstery, for bed linen, blankets, cushions and curtains; and, of course, in the wardrobe, where most of us have many pieces of cotton clothing.

Cotton is grown in the United States, Russia, China, India, Pakistan, Argentina, Peru, Turkey, Egypt and Sudan.
Cotton growing requires large amounts of water. Organic cultivation has many environmental benefits: it uses less energy and water; crop rotation in organic fields helps preserve the quality of the soil; and the alternate crops produce food for the cotton farmers. This is different from conventional cotton production, in which cotton is usually a monoculture, which depletes the soil over time. Conventional growing practices use large amounts of insecticides and pesticides, which leak into the groundwater and poison the drinking water used by the local population, who typically live close to the fields.

The cotton plant is annual and grown from seeds.
Its fruit is an egg-sized seed pod, the so-called cotton boll, that bursts when ripe, revealing tufts of white fibres, which protect the seeds. The fibres are the crop.
After picking, the dirt and seeds are removed from the cotton. The pure cotton is pressed into bales that are sent to a spinning mill and from there to a weaving mill.

The remaining cotton seeds can be used to extract oil and a residual product that is used as a protein supplement in animal feed.
BOMULD – på dansk


Uddrag fra HÅNDÆRK bookazine no. 6.
Bookazinet kan købes her:

Et stykke bomuldstekstil er åndbart og fugtabsorberende, og yder en god beskyttelse mod både varme og kulde.
Bomuld er, afhængig af kvaliteten (fiberlængden) og fremstillingsmetoden, et robust materiale med en potentielt lang levetid.

Bomuld er den mest anvendte plantefiber, du møder den overalt. I boligen på møbler, til sengetøj, håndklæder, tæpper, puder og gardiner mv., samt ikke at forglemme i garderoben, som for de flestes vedkommende indeholder mange stykker bomuldstøj.

Bomuld dyrkes i USA, Rusland, Kina, Indien, Pakistan, Argentina, Peru, Tyrkiet, Egypten og i Sudan.

Det kræver meget vand at dyrke bomuld. Miljømæssigt giver det store fordele at dyrke økologisk. Ved økologisk dyrkning er både energi- og vandforbruget mindre. Sædeskiftet på de økologiske marker er med til at bevare kvaliteten af jorden, desuden dyrkes økologisk bomuld i sædeskifte med afgrøder, som brødføder bomuldsbønderne. Dette i modsætning til den konventionelle bomuldsproduktion, hvor bomulden typisk dyrkes som monokultur, som på sigt nedbryder dyrkningsjorden. Ved konventionel dyrkning anvendes store mængder insektmidler og pesticider, som uhindret siver ned i grundvandet og dermed havner som gift i drikkevandet hos den lokale befolkning, der typisk bor lige ved siden af marken.

Bomuldsbusken frø-sås og er etårig.
Buskens frugt er en hønseæg stor frøkapsel, som, når den modner, brister, og ud af sprækken kommer små, hvide totter af ‘frøhår’. Totterne er fibre, som er beregnet til at beskytte frøene. Det er fibrene, man høster.

Efter plukningen renses bomuldstotterne for snavs og frø. Den rene bomuld pakkes som baller, der sendes videre til et spinderi og fra spinderi til væveri.
Af de frasorterede bomuldsfrø kan udvindes olie og et restprodukt, som anvendes som proteintilskud i dyrefoder.

#fiber