(Cultural) legacy


Is the title of an article in HÅNDVÆRK bookazine no. 6, where you can meet the legendary weaver Hanne Vedel in her studio at Spindegården in Åbenrå.

Here is a brief intro:

When Hanne Vedel took over Spindegården in 1970, and with it the rights to produce Paula Trock’s designs.
‘Paula Trock was no longer able to continue, and she felt it would be appropriate if I took over,’ Hanne explains. ‘According to the board, the financial situation made closure the right decision. However, I saw possibilities in relocating and merging Spindegården with my own studio – but on the condition that I would be the sole owner, without a board. And that is how it went. I did not have the funds to buy the company outright but arranged to pay in instalments. My husband and I built this house together. Initially, it was 200 m2; later, we added another 300 m2 in order to make room for the spinning machines.’

Hanne Vedel’s name is woven into the history of Danish design and ‘Danish Modern’. She has always upheld uncompromising quality standards. She has a reputation for being strongminded and never shies back from a debate about the necessity of hand-weaving, not least as a means of developing designs for industrial production.


You can read the article in the print bookazine. If you would like a closer look at Hanne Vedel’s work, especially her early pieces, the small basement gallery Udstillingssted For Tekstil (Exhibition Venue for Textile) in Copenhagen is currently showing the exhibition Gardin (Curtain). The exhibition’s main attraction is Hanne Vedel’s work, but you can also see printed curtains by Ruth Christensen (1918–2007), more contemporary works of art with curtain references by Birgitte Boelsggaard and curtain fabrics designed by Lykke Bloch Kjær (shown in HÅNDVÆRK bookazine no. 5) for KJELLERUP VÆVERI, which produces upholstery fabrics to order as well as piece goods for curtains and furnishing fabrics in Kjellerup in Central Jutland.


KULTURARVEN

Er titlen på en artikel i HÅNDVÆRK bookazine no. 6
I artiklen møder du den legendariske væver Hanne Vedel i hendes hjemlige omgivelser på Spindegården i Åbenrå.

Du får en kort intro:

Hanne Vedel overtog Spindegården i 1970 og dermed også rettighederne til at producere Paula Trocks design.
“Paula Trock, som på det tidspunkt ikke længere selv kunne varetage driften, mente, at det var passende, om jeg overtog”, forklarer Hanne. “Hendes bestyrelse mente umiddelbart, at økonomien betingede en lukning. Jeg så imidlertid muligheder i en flytning og i at slå Spindegården sammen med min egen vævestue. Min betingelse var dog, at jeg ville være eneejer og uden bestyrelse. Sådan blev det. Jeg havde ikke midler til at købe virksomheden, men fik det ordnet, så jeg kunne afdrage løbende. Sammen med min mand byggede jeg huset her, først 200 m2, siden måtte vi for at få plads til spindemaskinerne udvide med yderligere 300 m2.”

Hanne Vedels navn står vævet ind i historien om den danske designarv og ‘Danish Modern’.
Hun har altid været kompromisløs i sine krav til kvalitet. Hun har ry for at have markante meninger og er aldrig veget for at gå ind i en debat om håndvævningens nødvendighed, ikke mindst som redskab til at udvikle designs til industriel produktion.


Læs hele artiklen i print bookazinet.

Hvis du ønsker at se nærmere på, især Hanne Vedels tidlige arbejder, så har det lille kældergalleri Udstillingssted For Tekstil i København, i øjeblikket en udstilling under overskriften ”Gardin”.
Udstillingens hovedattraktion er Hanne Vedels arbejde, men du kan også se trykte gardiner fra Ruth Christensen (1918- 2007), og mere nutidigt, kunstværker, som referer til gardinet, af Birgitte Boelsggaard, samt gardintekstiler, design Lykke Bloch Kjær (vist i HÅNDVÆRK bookazine no 5) for KJELLERUP VÆVERI, som ordreproducerer møbeltekstiler, metervarer til gardiner og indretningstekstiler i Kjellerup i Midtjylland.