Der er ingen tid at spilde

BEHOLD:BECOME er titlen på den aktuelle udstilling på Officinet i Bredgade i København. En udstilling med Signe Fensholt og Emma Nilssons keramiske værker.

behold – become

beskue – blive

iagttage - danne

Se – se hvad der sker! For at bruge Signe Fensholts egne ord eller rettere ordene taget ud af munden på den censor, som evaluerede et af hendes afsluttende projekter på kandidatuddannelsen på Det Kongelige Danske Kunstakademis skole for Design, hvorfra hun i 2018 tog sin kandidatgrad i Keramisk Design, så er der ingen tid at spilde, der er ikke tid til at ”dimse” rundt i årevis for at se, hvad der sker. Det sagt fordi Signe har lagt sin keramiske uddannelse i forlængelse af en lang etnolog uddannelse og i forlængelse af i mange år at have haft sit primære fokus på familie og børn.

Se hvad der sker, er derfor ikke for Signe Fensholt en dvælende, afventede tilstand, men en energisk målrettet afsøgning. Det synes af hendes værk, at hun har en stabil grund at stå på, at hun har livserfaring, erfaring med disciplin, og at hun har et modent æstetisk udtryk.

Signe blev færdig i 2018. Hun modtog i foråret 2019 Statens Kunstfonds arbejdslegat for nye talenter, blev udvalgt til Biennalen for Kunsthåndværk og Design 2019, har netop udstillet på Galleri VÆG i Aalborg og er blevet tildelt ophold på Statens Værksteder for Kunst i 2020.

Udstillingen BEHOLD : BECOMEs anden bidragsyder er den ligeledes nyuddannede Emma Nilsson. Hun er svensk og en del yngre end Signe. Emma har tiden for sig, også selvom hun har været en omvej over en bachelor i medie og kommunikation, inden hun fandt ind i kunsten. I første omgang gennem håndværket. Emma tog sin bachelor i keramisk design på Capellagården på Øland i Sverige. Capellagården er en skole med en lang stolt tradition for at have fokus på den håndværksmæssige indfaldsvinkel til at beskæftige som med kunsthåndværk og design. Herefter har hun på samme årgang som Signe taget en kandidatgrad i København.

Emma Nilsson udstillede på Charlottenborgs Forårsudstilling 2019 og har senest udstillet på Berg Gallery i Stockholm.


Kunsthåndværk Design eller kunst?


Hvor Signe, siden hun startede sin keramiske løbebane først med en bacheloruddannelse på KDAK på Bornholm, har vidst, at hendes interesse lå i feltet mellem kunsthåndværk, design og kunst, og ikke har været interesseret i at skabe funktionelle objekter, så har Emma undervejs først afsøgt sit formsprog i forholdet til det funktionelle for nu at være overbevist om, at hendes vej fremover er kunstnerens vej.

Begge taler de om fordelene ved at have en akademisk overbygning. Signe siger, at det akademiske er hendes sprog, hvorimod materialet er alfabetet, og hun pointerer, at man naturligvis ikke må blive så forhippet på at lære sprog, at man glemmer at lære sig alfabetet.

Apropos sprog så har de begge et sprog for det, de laver, de taler om eksistentialisme og de store spørgsmål i tilværelsen. Signe taler om at registrere og tage til efterretning og om at give de store spørgsmål en fysisk form, også en form som af og til lever sit eget liv og overrasker.

Emma taler om formen og det kunstneriske udtryk som én lang personlig udvikling og om de færdige værker som et nøgent svar på det, som ikke lader sig besvare. I al fald det svar, som gælder lige nu.

Således skriver de i invitationen:

”Udstillingen viser den kraft og rigdom, der er i keramiske materialer, den rå dynamik de besidder og den poesi, der kan opstå, når man som en koreograf instruerer deres bevægelser. Værkerne gestalter forskellige stadier af tvivl og rædsel for at slippe kontrollen. De viser, hvordan de rammer, vi selv skaber, er fiktive og begrænsende, men samtidig er forudsætningen for vores væren. Ved selv at slippe kontrollen og overlade en del af skabelsesprocessen til den kraft, der er i materialerne, giver Emma Nilsson og Signe Fensholt objekterne muligheden for delvist at skabe sig selv.

Nilsson og Fensholt sætter en ramme, for at noget bliver til. Rammen er det kunstneriske greb, som kalder værket frem. I deres individuelle værker bliver materialernes fysiske processer sindbilleder på eksistentielle forhold - vores måde at tage form og at blive til. Det er en tilblivelsesproces, som først slutter i blikket på den, som ser”.


Signe Fensholt og Emma Nielsson udgør et delelement af en tendens. Mange med keramisk bagrund bevæger sig for tiden ind på kunstscenen, lige som flere glaskunstnere og tekstilkunstnere slipper funktion til fordel for udtryk. En interesse som vækker genklang både hos samlere og hos almindelige private interessenter. ”Det er blevet et legitimt felt”, siger Signe og glæder sig over de mange ønsker at erhverve sig ting, som udelukkende er til forundring. Det ikke målrettede, det ikke løsningsorientering har vi så lidt af i vores verden!

Der er ingen tid at spilde, hvis du skal se udstillingen, og det synes jeg, at du skal!

Udstillingen løber til og med søndag d 18. august

Adressen er: Officinet, Bredgade 66, København

Åbningstiderne er dagligt 12-19.30

Efter udstillingen finder du kunstnerne her:
Emma Nilsson - Signe Fensholt