Drostfonden

Foto: Rigetta Klint
Kunde: Drostfonden

I Juni måned 2016 udkom bogen Ildsjæle forfattet af Birgitte Jacobsen, fotograferet af undertegnede og grafisk tilrettelagt af Dorte Cappelen. Ildsjæle er en bog om Drostfondens historie og aktiviteter. Drostfonden er en erhvervsdrivende almennyttig fond som renoverer ejendomme med bæredygtighed for øjet, støtter kulturelle aktiviteter i hele Danmark, og ikke mindst støtter sårbare og udsatte grupper i samfundet.

I sit forord skriver advokat Torben Heding Andersen, medstifter, bestyrelsesmedlem og administrerede direktør: ”I år er det 100 år siden kimen til denne formue blev lagt. Dette gav Birgitte Jacobsen ideen til denne bog, som meget betegnede hedder Ildsjæle."
Torben forklarer begrebet ildsjæl således:
"En ildsjæl er et menneske eller en gruppe som karakteriseres ved at have et stærkt engagement og som er parat til at gøre en ekstra indsats. Det er ofte mennesker med stor handlekraft og personlighed, som oplever at det som meningsfuldt at arbejde for at realisere deres drømme.”

Jeg har haft det ærefulde job at illustrere fondens virke med fotografier. Fotografier af de involverede personer; fra kontoret på Nørre Voldgade i København, fra fondens mange ejendomme, fra institutioner som har opnået støtte, herunder Frederiksberg slot som har fået hjælp til at renovere møbler, og sidst men ikke mindst bosteder og institutioner for sårbare børn og voksne.

In June 2016 the book ’Fiery souls’ (Ildsjæle) was released, written by Birgitte Jacobsen, photographed by the undersigned and graphically organized by Dorte Cappelen. Ildsjæle is a book about the Drost Fund’s history and activities. The Drost Foundation is a non-profit fund that renovates properties with a focus on sustainability. They also support cultural activities and last but not least vulnerable and marginalized groups in society.
In his preface, Torben Heding Andersen whom also is co-founder, board member and general manager writes: ”From this year it is now 100 years since the seeds of this fortune was laid. It gave Birgitte Jacobsen the idea that developed this book, which quite significantly is named Fiery Souls.
A fiery soul is a person or group that is characterized by having a strong commitment, and is ready to make an extra effort. It is often people with great vigor and personality who experience it as meaningful work to realize their dreams.”

I have had the honorable job to illustrate the fund’s functionality concerning photography’s.
Photographs of the people involved, from the office on Nørre Voldgade in Copenhagen, the funds many properties to the institutions that have received support - among these Frederiksberg castle which has been helped with renovation of furniture, and last but not least shelters and institutions for vulnerable children and adults.