Findres Keepers

Reklame for:
Foto Rigetta Klint
Markedet Finders Keepers

Jo mere man arbejder, jo mere får man ud af det også rent læringsmæssigt, siger iværksætteren Herle Jarlgaard Hansen om sit entreprenørskab på Web TV på kanalen Heartbeats. Jo, sådan er det, og heldet følger de flittige, plejer jeg at sige. Og arbejder, det gør både hun og hendes team og det i en god sags tjeneste.

CEO Herle Jarlgaard Hansen er kvinden, som for syv år siden startede den flere gange prisbelønnede markedsplads Finders Keepers.

Finders Keepers er, for de som ikke allerede ved det, et design og kunsthåndværkermarked, som popper op i København og Århus med passende intervaller.

For ikke så længe siden forbandt man ordet marked med kræmmerboder, friske grøntsager eller med husflid. Bortset fra det årlige Kunsthåndværker Marked på Vor Frue Plads i København var der ikke mange professionelle markedspladser for håndværk, kunsthåndværk og design. Mulighederne var at sælge ved stalddøren eller gennem designbutikkerne. Det har Finders Keepers og flere andre mindre aktører vendt op og ned på.

Markedet er en mulighed for mindre designvirksomheder for at få et vindue til gaden og en mulighed for et design og kunsthåndværk interesseret publikum for at få første parket til vækstlaget. Til det nye, det innovative, det unikke, alt det som ikke er i masseproduktion og det som ikke nødvendigvis findes at købe i de traditionelle butikker. En mulighed for at handle direkte med den som har skabt værket.
Her er tøj til både børn og voksne, er er møbler og tæpper, keramik og glas, kunsteriske objekter, cykler, sodavand og skindtasker.

Professionel er et nøgleord, hvis det skal lykkes os at holde vores position som den førende og mest innovative markedsplatform, siger COO Kamilla Schultz, da jeg forud for denne weekends marked i Øksnehallen fanger hende på telefonen. ”Vi vil hverken være kræmmerbod eller lagersalg, vi kuraterer udstillerne, og vi satser i stigende grad på helhedsoplevelsen, dvs. ikke bare på det du kan købe, men også på det du kan opleve, på mødet mellem mennesker, på vidensdeling og på udsmykning og forplejning og på meget andet interessant som vi har i støbeskeen til snarlig afsløring. I vores arbejde med at udvikle Finders Keepers er Heartland Festivallen et forbillede. De investerer i alt det, som ikke umiddelbart er kommercielt, i kunsten i blomsterne og i morgenyoga, og paradoksalt nok er det de u-kommercielle tiltag, som har skabt et sted, hvor man bare vil være, og til syvende og sidst en festival som ligner en succes også økonomisk.

Det er vand på min mølle. Jeg ved, at ikke bare følger heldet de flittige men også, at den, som giver mest, får mest!