For body and soul

Credits:
Styling & foto Rigetta Klint
Yoga regi venligst udlånt af The Organic Company
Slippers udlånt af Shangies
Alle billeder tilhører Birgitte Jacobsen

Jeg har haft fornøjelsen af at lave billeder til for Birgitte Jacobsen.

Birgitte har i mange år arbejdet som privatpraktiserende psykoterapeut og underviser - og så har hun udover sine mange andre aktiviteter dyrket yoga på interesseniveau. I 2015 blev hun uddannet og certificeret som Hatha Yoga lærer, og yoga er nu også en del af hendes tilbud. Birgitte har netop søsat sin nye hjemmeside og har i den forbindelse arbejdet med min brand manual skabelon for at undersøge sin virksomhed og for at tage stilling til tonalitet og sit brandløfte.

Birgitte har spurgt sig selv og har svaret:

Hvad er kerneydelsen eller produktet?
Jeg tilbyder psykoterapeutiske samtaler til børn, unge og voksne. Individuelt, til par eller partnere og til familier. Jeg yder supervision til faggrupper, som i deres arbejde har kontakt med sårbare og udsatte børn og unge og deres familier og til psykisk syge. Jeg laver sammen med en psykologkollega, efteruddannelse for faggrupper, som arbejder med familier, børn og unge som har været udsat for alvorlig omsorgssvigt.
Desuden er jeg Hatha Yoga lærer og laver workshops i Svendborg og omegn.

Hvad er virksomhedens unikke historie?
Jeg blev efter 3 års forberedelse, selvstændig som psykoterapeut, supervisor og uddannelseskonsulent i december 1997. Jeg havde inden da, i mange år arbejdet med behandling af udsatte børn og unge og deres familier.
Jeg påbegyndte min psykoterapeutiske efteruddannelse i 1991 og afsluttede i 1994. Undervejs i den proces opmuntrede min lærer mig til at starte op for mig selv. Efter nogle år og yderligere efteruddannelse bl.a. i USA, satte jeg i 1997 et punktum for mit arbejde i offentligt regi og startede min egen praksis. I 2015 blev jeg efter 10 års yogapraksis og 1,5 års uddannelse certificeret Hatha Yogalærer.

Hvad er forretningsideen?
At tilbyde psykoterapeutiske samtaleforløb og yoga i rolige og smukke omgivelser. At anerkende det enkelte menneskes helt særlige historie og hjælpe det til at forstå egne følelsesmæssige reaktioner som hensigtsmæssige i forhold til at beskytte sig selv.

Hvilke værdier står din virksomhed for?
Jeg indgyder håb og støtter et hvert ønske om at udvikle sig. Jeg står for omhyggelighed og respekt for det enkelte menneske. Jeg gør mig umage og jeg lover ikke mere end jeg kan holde. F.eks. lover jeg ikke at psykoterapi er løsningen på alle problemer.

Hvad er din mission?
At give mennesker mulighed for at udvikle sig gennem terapi og i yogaundervisningen at formidle en større kropsbevidsthed og give adgang til mere energi.

Hvad er du stolt over i forhold til virksomheden?
Mit indhold og at jeg har en god forretning.

Hvad siger andre om dig?
At jeg er kompetent, teoretisk velfunderet, rolig, omsorgsfuld, sjov og anderledes.

Hvad har været dit middel til at komme så langt, som du allerede er kommet?
Jeg har fra start af haft et godt netværk. Jeg er arbejdsom og vedholdende.

Birgitte jacobsens målgruppe?
Mennesker i alle aldre, som i en periode af deres liv har brug for hjælp. Både mennesker som har store udfordringer og mennesker som har det godt, men som ønsker at få det endnu bedre. I efteruddannelses- og supervisionsregi er det uddannede fagpersoner, som arbejder med de målgrupper jeg nævnte tidligere.

Hvem er meningsdannere i forhold til din målgruppe?
Fagpersoner som udtaler sig til medierne eller som skriver om psykologiske emner fx stress, depression, psykisk sårbarhed. Herhjemme er det bl.a. Steen Hildebrand og Susan Hart. Internationalt er personer som Otto Kernberg, Irvin Yalom og Peter Levine betydningsfulde for vores forståelse af, mennesker med alvorlige psykosociale problemer.

Har du allerede en andel af den målgruppe du gerne vil have, eller er det noget, du gerne vil justere?
Jeg vil gerne udvide min yogaundervisning til også at omfatte mennesker, som er langtidssygemeldte med stress, eller ramt at senfølger fra sygdom eller stress.

Min virksomheds størrelse om 3 år?
Jeg er tilfreds, hvis den har samme omfang som nu.

Hvordan formidles kendskabet til din virksomhed.?
Mund til mund er den altovervejende form.

Hvad skal der til for at komme videre derfra hvor du står nu?
Jeg passer mine ting og er omhyggelig.

Hvis man skal sammenfatte Birgittes virksomhed kan man sige, at hun tilbyder:

Omsorgsfuld psykoterapi og yogaundervisning med individet i centrum.

Mere om Birgitte, om psykoterapi og om yoga finder du her:

Du kan læsemere om SLOWbranding her og her og her

I have had the pleasure of making pictures for Birgitte Jacobsen.

Birgitte has worked for many years as a private practice psychotherapist, supervisor and teacher. In addition to her other activities, she has practiced yoga out of interest. In 2015, she was trained and certified as a Hatha Yoga teacher, and yoga is now part of what she offers.

Birgitte has just launched her new website and has worked with my Brand Manual template to investigate her business and to address tonality and Brand promise.

Birgitte has asked herself a lot of questions about her business and has summarized about her offers: Birgitte Jacobsen is offering caring psychotherapy and yoga lessons where the individual is the important factor.

More about Birgitte, about psychotherapy and yoga can be found here: