Happy Summer Holidays!Note 1: If you plan to order some summer reading from my web shop, please note that service will be a little irregular from 18 July until 1 August due to the summer holidays.

Note 2: Don’t forget to pack your sun protection!

I don’t know about you, but if I’m picky about skincare products, that is nothing compared to how I feel about sun protection. It goes without saying that I avoid products with (too many) harmful chemicals, but even among the acceptable products, it’s hard to find ones that feel great on my skin.
But now it’s here, and as an added bonus, the packaging is beautiful. SUN PROTECTION SERUM and SUN PROTECTION OIL from BAK, a company that makes probiotic skincare with live bacteria.

I have followed developments from the sidelines, ever since BAK launched its first products a few years ago – my son-in-law works in the company, and a former business partner, Helle Forum, gave me an in-depth introduction to the concept of probiotics.
Things are going well for BAK; the company recently relaunched their existing product line along with several new additions in updated and really lovely packaging on their great and informative website.
This is where you should get your sun protection products, if you ask me. I am a great fan of the oil in particular.

It is SPF 15, and at first I was actually looking for an ever higher Sun Protection Factor!
But BAK explains that in order to add as few chemicals as possible – because sunscreen is chemical – the products contain algae, which optimize the sun protection and have other beneficial effects for your skin

BAK uses two chemical sun filters, AakoSun OTZ and AakoSun BTZ. Both are organic and contain carbon, which absorbs UVA II and UVB.
Both UV filters have a very high degree of absorption.
That is why the product can have a high SPF with fairly small concentration levels.

But why not physical sun filters – which I thought were supposed to be better for you?
The physical filters (zinc oxide and titanium oxide) are both harmful to the skin’s microbiome, BAK explains.

If you would like to know more about the microbiome and about probiotic bacteria in general, you can read about Helle Forum’s book ‘Probiotika’ (Probiotics) here (in Danish only). Helle recently passed away. RIP.
If you would like to see what I have written about BAK in the past (in Danish only), click here

Ferie, Ferie, Ferie

Note 1) Skal du have sendt sommerlæsning fra min webshop, så skal du vide, at der er uregelmæssig drift fra 18. juli til 1. august på grund af ferie.

Note 2) Husk solcreme!

Jeg ved ikke med dig, men hvis jeg er kræsen, hvad angår ansigtsplejeprodukter, så er det for intet at regne imod, hvordan jeg har det med solcreme. Her taler vi overhovedet ikke om, at jeg naturligvis undgår dem med (for meget) skadelig kemi, men selv blandt de acceptable produkter er der langt mellem dem, som føles godt på huden.

Nu er den her, og den er ovenikøbet pakket virkelig pænt ind. SUN PROTECTION SERUM og SUN PROTECTION OIL fra BAK, som arbejder med probiotisk hudpleje med levende bakterier.

Jeg har fulgt med på sidelinjen, siden BAK lancerede deres første produkter for et par år siden, dels arbejder min svigersøn i virksomheden, dels er jeg gennem samtaler med en tidligere samarbejdspartner, Helle Forum, blevet grundigt introduceret til begrebet probiotika.

Det går godt for BAK, de har netop relanceret eksisterende produkter og flere nye i ny, virkelig pæn emballage på ny, meget fin og informativ hjemmeside.
Her skal du købe dine solprodukter, hvis du spørger mig. Navnlig er jeg varm fortaler for olien.

Den indeholder faktor 15, og jeg ville egentlig have en højere faktor!
Jo, siger de hos BAK, men for at tilsætte så lidt kemi som muligt, for solfilter er kemi, så indeholder produkterne alger, som optimerer solbeskyttelsen, og som i sig selv har gavnlig effekt på huden.

BAK anvender to kemiske solfiltre AakoSun OTZ, AakoSun BTZ. Begge organiske, de indeholder karbon, som absorberer UVA II og UVB.
Begge UV-filtre har høj absorptivitet.
Derfor behøves der i produktet kun relativt små koncentrationer for at få en høj SPF værdi.

Men hvorfor ikke fysiske solfiltre, det er jeg opdraget til at tro bedre om?
De fysiske filtre (Zinc Oxide og Titanium oxide) er begge skadelige for hudens mikrobiom, forklarer BAK.

Hvis du vil vide mere om mikrobiomet og om probiotiske bakterier i almindelighed, så kan du læse en omtale af Helle Forums bog ´Probiotika´ her. Helle er fornylig gået bort. Æret være hendes minde.

Hvis du vil se, hvad jeg tidligere har skrevet om BAK, så kan du læse he