Hat tip to summer

Advertising:

Andersen & Berner
HÅNDVÆRK bookazine no.2

Photo Rigetta Klint
English translation Dorte H SilverLike most people, I eagerly count down to the summer holidays. And summer holidays call for a summer hat. If you don’t already own one, you can buy one from Petitgas, which is mentioned here, or contact Andersen and Berner, who are mentioned in HÅNDVÆRK bookazine no 2.

Here is an excerpt from the text:

Let the cobbler stick to his last – a saying that seems to advocate stagnation and narrow-mindedness. There does not seem to be a similar saying pertaining to hatters. Nevertheless, the 57-year-old hatter Stig Andersen has stuck to his trade since the age of five years, when he made his first hat in the company that his father, John Andersen, ran with his colleague Flemming Berner.

Does that mean he is being held back by conformity or narrow-mindedness? No, although the space is a bit tight in the temporary workshop that occupies one of the a barn in the own of Annisse, 50 km north of Copenhagen. Stig moved his home and his company, Andersen & Berner, to the countryside in 2019, when he – like many other craft and design companies – was forced out of his premises in Copenhagen’s Nørrebro district by rent increases. He had been in Nørrebro since 1983.

He now plans to buy a larger property in the country with room for both his home and his business. As a sideline, Stig and his wife sell antiques and curios, and that requires storage space! Right now, the old mirrors and dressers are competing for space with hat blocks, materials and hat-making equipment in the fairly modestly sized room.

‘Imagine if a large number of small, creative businesses decided to leave Copenhagen and resettle in the same village – where they would find affordable houses and ample space and could act as each other’s network,’ he says, savouring the vision, while also admitting that he is doing quite okay, alone in the barn.

He thrives with the combination of relatively monotonous working procedures and the conversations with international clients – whom he rarely meets face to face but connects with via phone calls and emails – and people who come to the countryside to order a hat.

‘The private customers love to visit,’ says Stig, ‘they drive in from far away; distance doesn’t seem to matter if you are a regular, or if you’ve had a good craftsperson recommended to you! In the summertime, we take our antiques to market, and then we bring the panama hats; they’re a popular item and it gives me an opportunity to meet new customers.’

This year, the market days have been temporarily cancelled, but you can reach Stig by e-mail, and if your summer excursions take you to his neck of the woods you can buy a Panama hat direct from the maker!PÅ DANSK:Jeg tæller ligesom de fleste andre ned til sommerferie. Sommerferie er lig med sommerhat. Hvis du ikke allerede har en, så kan du købe den hos Petitgas som jeg omtalte her, eller du kan tage kontakt til Andersen og Berner som er omtalt i HÅNDVÆRK bookazine no 2.

Du får her et lille uddrag af teksten:

Skomager bliv ved din læst, hedder en gammel talemåde, den sætning emmer af jantelov og lavt til loftet. Der er så vidt vides ikke en tilsvarende talemåde for hattemagere. Ikke desto mindre er 57-årige Stig Andersen, som er hattemager, ikke veget fra faget, siden han som 5-årig fremstillede sin første hat i den virksomhed, som hans far, John Andersen, drev sammen med kollegaen Flemming Berner.

Det være sagt, så er der ingen tyngende jantelov over hans historie, og lavt til loftet? Nej, men lidt trangt er der i det midlertidige værksted, som ligger i den ene ende af en lade i Annisse 50 km nord for København.

Stig flyttede med sin virksomhed Andersen & Berner på landet i 2019, da han som flere andre håndværks- og designvirksomheder, i sit daværende lejemål på Nørrebro i København, blev sat til vægs af huslejestigninger. På Nørrebro havde han holdt til siden 1983.

Tanken er nu at købe en større ejendom på landet, som kan rumme både bolig og erhverv. Stig er også interesseret i antikviteter og kuriosa og har sammen med sin kone salg af sådant som bibeskæftigelse. Det kræver lagerplads! Lige nu trænges de gamle spejle og kommoder med hatteforme, materialer og maskiner i det relativt beskedne rum.

”Tænk, hvis mange kreative små virksomheder samtidigt bestemte sig for at flytte ud af København til den samme landsby, ud til billige huse, god plads og muligheden for at være hinandens netværk,” siger han drømmende, men indrømmer samtidig, at han nu trives meget godt alene i laden.

Kombinationen af de relativt monotone arbejdsprocesser afbrudt af samtalerne med de internationale kunder, som han sjældent møder personligt, men er i telefon- og mailkontakt med, og de hyggelige folk, som kommer på landet for at bestille en hat, passer ham ganske godt.

”De private kunder elsker at komme herud,” fortæller Stig, ”de kommer kørende langvejs fra, afstanden betyder tilsyneladende ikke noget, når man er fast kunde eller har fået en god håndværker anbefalet! Om sommeren tager vi på marked med antikviteterne, og så har vi panamahattene med, de er populære og giver mulighed for at komme i kontakt med nye kunder.”

I år er der ingen markeder, men Stig svarer på mailen, og hvis du er på udflugt i sommerlandet kan der købes panamahatte ved stalddøren!