It goes without saying


Advertising:
Sustan Daily
Loise Roe
Oh Oak
Gerner Jahncke
SKAGERAK
Glasmagerne
The archives and the fleamarket

Photo Rigetta Klint
English translation Dorte H Silver

The beauty of flowers speaks for itself, the vases are sublime. Some are new or fairly new, most have survived in my home for many, many years and have followed me on numerous moves within Denmark and across borders, and several of them will no doubt pass on to my children and grandchildren after I’m gone.

They need little by the way of introduction. You’ll see where they are from, it’s mentioned in the captions and at top of the page under ‘advertising’.That leads me to a question:

Johanne Stenstrup, who founded and runs the platform Sustain Daily, has written a glowing review of HÅNDVÆRK bookazine no. 2. She writes,

Sustainability is not an issue that is loudly advertised in the magazine, but it is an underlying theme of every story. For when we meet this many people, who strive to create durable products in harmony with nature, it is difficult not to be affected. However, the magazine does offer specific tips about which textiles are the most sustainable and what a more responsible and lifeable approach to consumption would look life for the ordinary consumer.

The way in which the stories are tied together is the main difference between this bookazine and ordinary magazines. A great deal of thought has gone into sequence, flow and storytelling. That makes it a pleasure to read, whether you have just half an hour or are ready to lose yourself in the world of craft for an entire morning, as I did.

In fact, there are few negative comments to make about the magazine – except perhaps the fact that the paper is not eco-certified and the author’s excessive use of exclamation marks!’

You can read the full text of the review hereIt is the latter paragraph I would like to discuss with you


Not the comment about the exclamation marks – I’ll give that some thought – but the point about eco-certification.

I wrote Johanne to thank her for her review. I am truly happy to be a part of her universe; she does a great job – a really great job – in particular in relation to promoting sustainable fashion and knowledge about it (see more in her personal blog here and, very soon, in a book she is co-writing with Else Skjold, whom you can meet here).

I wrote to Johanne, ‘Thank you for a beautiful review. Just for your information, both the printing office and the paper are eco-certified, but just as responsibility and environmental awareness are implicit aspects throughout the bookazine, it seems obvious to me to make similar choices in the production, so it’s not something I make a big deal of.

Johanne replied, ‘I get that it’s implicit, but you also know that I’m a big fan of having a little certificate to put us eco-nuts at ease.My question to you is:

Should I make my choices more explicit? Would you be more reassured or appreciate both the print bookazine and this online platform more if I mention whether the products I present are certified in their relevant categories?

Or do you think – as I have until now – that the natural choice is to choose optimal solutions and that, naturally, that involves choosing a printing office that delivers quality workmanship under environmentally sustainable conditions?

I appreciate all and any feedback. I don’t have a comment box, but you can e-mail me at rigetta.klint@rigettaklint.com

Thank you in advance

PÅ DANSK:Blomsternes skønhed taler for sig selv, vaserne er af bedste slags. Nogle er nye eller relativt nye, de fleste har overlevet hos mig i mange, mange år og er fulgt med under flere flytninger i og uden for Danmarks grænser, og flere af dem vil med garanti komme til at gå i arv til mine børn og børnebørn.
De behøver ikke mange ord med på vejen. Du vil vide, hvor de kommer fra, det kan du se i billedteksterne og øverst i ”advertisingDet leder mig til et spørgsmål:

Johanne Stenstrup, som står bag platformen Sustain Daily, har skrevet en strålende anmeldelse af HÅNDVÆRK bookazine no. 2, hun skriver blandt andet:

”Bæredygtighed er ikke noget, der bliver råbt op om i magasinet, men det er en underliggende tråd i hver historie. For når vi møder så mange mennesker, som gør sig umage med at lave holdbare produkter i pagt med naturen, er det svært ikke at lade sig påvirke. Magasinet indeholder dog også nogle konkrete tips til, hvilke tekstiler, der er mest bæredygtige og hvordan et mere ansvarligt og væredygtigt forbrug vil se ud for den almindelige dansker.

Måden hvorpå hver historie bindes sammen er den største forskel på dette bookazine og normale magasiner. Der er tænkt meget over rækkefølgen, forløbet og historiefortællingen. Det gør det en fornøjelse at læse om man kun har en halv time eller er klar på at forsvinde ind i håndværkets verden i en hel formiddag, som jeg gjorde.

Faktisk er der få negative ting at sige om magasinet – det skulle da lige være den manglende miljøcertificering af papiret og forfatterens overdrevne brug af udråbstegn”!

Du kan læse hele anmeldelsen herDet er det sidste afsnit, jeg vil tale med jer om

Ikke det med udråbstegnene, det vil jeg tænke over, men det med miljøcertificeringen.

Jeg skrev til Johanne og takkede hende for anmeldelsen. Jeg er oprigtigt glad for at findes med i hendes univers, hun gør et godt stykke arbejde, et rigtig godt stykke arbejde, især i forhold til formidling af bæredygtig mode og viden om dette (se mere på hendes personlige blog her og meget snart i en bog, hun skriver sammen med Else Skjold, som du kan møde her).

Jeg skrev til Johanne: Tak for en smuk anmeldelse. Blot til info, så er både trykkeri og papir miljøcertificeret, men lige som ansvarlighed og miljøomtanke ligger underforstået i resten af bookazinet, så er det også for mig et naturligt udgangspunkt at vælge sådan i produktionen, og derfor ikke noget, jeg skilter med.”

Johanne svarede: ”Jeg er med på at det ligger implicit, men du ved også at jeg er fan af et lille certifikat for at gøre os miljøtosser rolige i sindet.”Mit spørgsmål til jer her er:

Behøver mine valg flere ord med på vejen? Vil I blive roligere eller gladere for såvel printbookazinet som denne platform, hvis jeg fortæller jer, hvorvidt de produkter, jeg viser, er certificerede i hver deres kategori?

Eller tænker I, som jeg hidtil har gjort, at det naturlige udgangspunkt er at gøre det så godt som muligt, og at selvfølgelig indebærer at vælge et trykkeri, som gør det håndværksmæssigt godt og miljømæssigt forsvarligt?

Jeg bliver glad for al feedback. Dder er ikke noget kommentarfelt, men du kan maile til mig på rigetta.klint@rigettaklint.com

Tak på forhånd