Multifaceted

Kunde: Noyer

Stylist og fotograf: Rigetta Klint
Regi: Royal Copenhagen, Louise Roe, Alterlyset

I Danmark har vi en lang tradition for snedkermestermøbler. En tradition hvor kompetente håndværkere, enten selv, eller i et samarbejde med designere og arkitekter har udviklet og produceret møbler. Møbler som har taget udgangspunkt i lige dele håndværksmæssig kunnen og lige dele formsans. Et lykkeligt og respektfuldt parløb om at skabe det perfekte. En tradition som de fleste forbinder med dansk møbelkunsts storhedstid og med de ikoniske og eftertragtede møbler fra 50erne og 60erne.

Siden 1960’erne, har der været mere fokus på formgivning end på håndværk og det har været mere prestigefuldt at være designer end at være snedker.

De cooleste kids valgte, for en periode, håndværksfagene fra.

Nu vejrer jeg morgenluft; først blev det at lave mad, bage brød, brygge øl og lave keramik moderne, og nu er turen kommet til møbelsnedkeriet. De unge står i kø for at komme i betragtning til en af de få lærepladser i branchen og der popper hele tiden nye og innovative virksomheder op som fornyer billedet af, hvad en håndværksvirksomhed er for en størrelse og hvad rollen som håndværker også har at byde på.

En af de virksomheder er den 3 år gamle virksomhed Noyer.

Mangefacetteret er den kortest mulige sammenfatning af Noyers produkter og af Janus Larsen som er manden bag Noyer.
Janus er udannet tømrer, det er hans formsprog som er Noyers signatur. Stilen er genkendelig og personlig, stram og kantet eller om man vil, facetteret. Foruden ham består virksomheden af: Nikolaj som er fast makker, møbelsnedker og sparringspartner i udviklingsprocessen, Erik som er arbejdsmand og Pelle som er journalist, han står for salg og PR.

Den lille virksomhed har med lynets hast skudt sig ind i de bedste designbutikker i Danmark og resten af Skandinavien med deres skærebrætter. Deres møbler har så småt fundet vej og lige nu er der flere interessante forespørgsler fra det fjernere udland.

At komme på besøg hos Noyer er som at træde ind i en forunderlig og imødekommende verden som dufter af træ, olie og cigaretrøg. Stemningen er en blanding af reklamebureau og snedkerværksted. Her møder de hen ad klokken ni og ikke klokken syv, til sædvanlig håndværker tid. Soundtracket er jazz og Cornelis Vreeswijk. Her spises avokadomad til frokost og nye designs kommer til verden på torsdagsaftnerne hvor hele gruppen bliver hængende, spiser sammen. --Måske bygger nyt bur til de vagtler som bor i et hjørne af kontoret, maler et maleri eller bygger et gigantisk køleskab til champagne eller måske mere jordnært følger de op på en forespørgsel eller en ny produktidé.

Der er ikke langt fra tanke til handling hos Noyer. Produkterne eksperimenteres frem og kærligheden til træet og håndværket er grundforudsætningen. Håndens aftryk fornægter sig ikke, og to produkter bliver aldrig helt ens.

Jeg spørger Janus om det er hårdt eller svært? ”Nej ”svarer han, ”og når det en gang imellem er lidt op ad bakke minder jeg mig selv om, at det som for bare to år siden var en langsigtet livsdrøm nu er min virkelighed.”

Denmark has a long tradition of cabinetmaker furniture, a tradition where competent craftsmen, by themselves or in cooperation with designers and architects have designed and manufactured furniture. Furniture based on both craftsmanship and sense of form. A happy and respectful partnership that focuses on two aspects, both in the desire of creating “the perfect.” A tradition associated with Danish furniture art's heyday with the iconic and sought-after furniture from the 50s and 60s.

Since then, there has been more focus on design than on craft and it has been more prestigious to be a designer than being a carpenter. The cool kids rejected the craft.

But then; first to cook, bake bread, brew beer and make pottery became modern, and now carpentry is getting attention. Young people stand in line to be considered for one of the few apprenticeships in the industry and constantly new and innovative businesses pop up, and they renew the image of what size craft is and what the role as a craftsman also has to offer.

One of these companies is the 3-year-old company Noyer

“Multifaceted” is the shortest summary of Noyers products and Janus Larsen, the man behind Noyer.

Janus is a carpenter and his idiom is Noyers signature. His idiom is recognizable, personal and edgy, or if you will, faceted. Apart from him, the business run with Nikolaj, his fixed partner, who is a cabinetmaker and sparring partner in the development process, Erik as a laborer and Pelle who is a journalist, he is responsible for sales and PR. The small company has extremely fast gotten itself into the best design shops in Denmark and Scandinavia with their chopping boards, and their furniture has gradually made its mark, and right now there are several interesting inquiries from the distant abroad.

When visiting Noyer one enters a welcoming world that smells of wood, oil and cigarette smoke, the atmosphere is a mixture of an advertising agency and a carpentry workshop.

Here they show up at 9am and not 7 o'clock, the usual timing of craftsmen. The soundtrack is jazz and Cornelis Vreeswijk, they eat avocado sandwiches for lunch and new designs come into the world on Thursday evenings, where the whole team eat together, build new cages to the quail living in a corner of the office, paint a painting or build a gigantic refrigerators for champagne or more down to earth things following requests or new product ideas.

There isn’t a big distance between product and action. They experiment with products and what keeps them going is their love for wood and craftsmanship. A hand's imprint cannot be denied, and two products will never be completely the same.

I ask Janus whether it is hard or difficult? "No," he replies, "and when it occasionally is slightly uphill, I remind myself that just two years ago this long life dream is now my reality."