Off to a good start!Buy HÅNDVÆRK bookazine online here

March 24. was the official release date for HÅNDVÆRK bookazine no. 6, a theme issue on resources.

In Sweden and Norway, it is now on the shelves of shops. The same is true in France.
In Britain, Spain and Portugal and other sporadic locations throughout Europe, it is headed for the shops.
In the US, some retailers already have the HÅNDVÆRK bookazine on the shelves; most will receive deliveries over the coming month.

In Denmark, the bookazine is available from a wide range of design and museum shops as well as well-stocked kiosks and book shops.

On March 24. I hosted a reception at Garde Hvalsøe in Copenhagen to celebrate the release of the latest issue – you can see photos from the event here.

In HÅNDVÆRK bookazine no. 6, you can read below Q&A with Søren Lundh Aagaard, partner and CEO of the Garde Hvalsøe cabinetmaking firm.

HÅNDVÆRK: In your opinion, what characterizes a well-functioning kitchen?
S.L.A.: First of all, a kitchen should be a good workspace and aesthetically pleasing. We strive to avoid compromises when aesthetic meets function. One good example is power outlets. Instead of hiding the power outlet, we choose to frame it in a metal frame in a nice design and finish and to install it flush in the cabinet in the optimal position for the workflow.

HÅNDVÆRK: How would you describe Garde Hvalsøe’s aesthetic or design expression?
S.L.A.: There is a certain rhythm to a Garde Hvalsøe design. A fundamental recognizability, a reflection of our passion for craftsmanship and the art of cabinetmaking. We carry the classic virtues of Danish craft and design deep within and work in exactly the same way today as we did when the first Garde Hvalsøe kitchen was created in 1992.

HÅNDVÆRK: What should people focus on when they pick materials for their kitchen?
S.L.A.: We advise our clients to avoid overseas wood types. We have plenty of timber on our own latitudes that patinates beautifully and comes from sustainably run forests. We also advise them to avoid trend-based choices; a kitchen is a long-term investment.

HÅNDVÆRK: How long can a quality kitchen last?
S.L.A.: Architect Lene Tranberg designed Garde Hvalsøe’s first kitchen, she has had hers for 32 years, and she refuses to let us come by to freshen it up. To her, the patina is a reflection of lived life.
Lifetime is a core concern in our approach. We have been at it for so long now that many of our projects have had two or even three owners. Wearing parts, such as drawer slides, obviously have an expiry date, but they can be replaced, the same way you replace a spare part on a car. If you treat a kitchen rough or fail to undertake regular maintenance, it may require sanding and a little oil after a number of years. We provide that service; in four to five hours we can give you a kitchen that looks the way it did when it first left the workshop.


HÅNDVÆRK: Is that the essence of your professional pride?
S.L.A.: Yes. The Nordic apprenticeship tradition lays the foundation of a durable product. We are repeatedly reminded of the high professional standards here when we work with exports. Around the world, we clearly see that the workmanship is not always up to the level that we have come to take for granted.
Fortunately, there is considerable interest in cabinetmaking, even if we sometimes struggle to move past the idea that mastery of a trade is less prestigious than academic knowledge.Godt fra start


Så er HÅNDVÆRK bookazine no. 6. med temaet ressourcer officielt i handlen.

I Sverige og Norge er det på gaden, det samme gør sig gældende i Frankrig.
I England, Spanien og Portugal er det på vej ud. Det samme gælder sporadisk andre steder i Europa.
I USA er der nogle få som allerede har HÅNDVÆRK på hylderne, de fleste vil få leveret i løbet af kommende måned.

Det betyder at man i Danmark kan finde bookazinet i mange Design-og museumsbutikker og i velassorterede kiosker og boghandlere.

D. 24. marts fejrede jeg udgivelsen hos Garde Hvalsøe i København med en reception som du her kan se billeder fra.

I HÅNDVÆRK bookazine no. 6 kan du læse nedenstående ”Q&A” med Partner og CEO i Garde Hvalsøe møbelsnedker Søren Lundh Aagaard.

HÅNDVÆRK: Hvad kendetegner i dine øjne et velfungerende køkken?
S.L.A.: Først og fremmest skal et køkken være en god arbejdsplads. En god arbejdsplads og en æstetisk nydelse. Vi efterstræber at undgå kompromiser, når æstetik møder funktion. Et godt eksempel er strømudtag. I stedet for at skjule strømudtaget vælger vi at ramme udtaget ind i en lækkert forarbejdet metalramme, der planmonteres direkte i møblet, på den placering, som er bedst i forhold til arbejdsgangene.

HÅNDVÆRK: Kan du beskrive Garde Hvalsøes æstetik/design?
S.L.A.: Der er en særlig rytme i et Garde Hvalsøes design. En fundamental genkendelighed, en spejling af vores passion for snedkerkunst og håndværk. De klassiske dyder fra den danske håndværks- og designtradition ligger dybt i os, og vi arbejder på præcis samme måde i dag, som da det første Garde Hvalsøe-køkken blev til i 1992.

HÅNDVÆRK: Hvad skal man da være opmærksom på, når man vælger materialer til sit køkken?
S.L.A.: Vi guider vores kunder uden om oversøiske træsorter. Vi har på egne breddegrader masser af træ fra bæredygtigt skovbrug, som ovenikøbet patinerer smuk. Vi guider også uden om trendstyrede valg, et køkken er en langsigtet investering.

HÅNDVÆRK: Hvor længe kan et kvalitetskøkken holde?
S.L.A.: Arkitekt Lene Tranberg tegnede Garde Hvalsøes første køkken, hun har haft sit eget i 32 år og vil ikke lade os komme forbi og friske det op. For hende er køkkenets patina et billede på levet liv.
Levetiden er i høj grad omdrejningspunktet for vores måde at tænke på. Vi har været i gang så længe, at vi har mange projekter, der har oplevet både to og tre ejere. Det er klart, at sliddele som skuffeskinner har en udløbsdato, men de kan skiftes på samme måde, som man skifter reservedele på bilen. Hvis man er hård ved sit køkken eller ikke vedligeholder løbende, kan det ad åre trænge til en pudsning og en olieklud. Den service yder vi, på fire-fem timers arbejde leverer vi et køkken, der ser ud, som da det oprindelig forlod værkstedet.


HÅNDVÆRK: Er det indbegrebet af jeres faglige stolthed?
S.l.A.: Ja. Den nordiske tradition for mesterlæreuddannelse skaber fundamentet for et stærkt produkt. Vores høje faglige niveau bliver vi igen og igen mindet om på vores eksportsager. Ude i verden ser vi tydeligt, at fagligheden ikke alle steder er på det niveau, vi tager som en selvfølge her.
Der er heldigvis en stor interesse for snedkerfaget, også selvom vi har haft svært ved løfte os ud af forestillingen om, at det at kunne et fag er mindre fint end at have viden erhvervet på en akademisk uddannelse.