Om naturens helbredende kraft

Credit: Styling & Foto Rigetta Klint
Blomsterne er fra Vilde Violer
Vaser, glas og bræt er fra Iittala ( Aalto design)
Kniv fra Fiskars
Danmarks Designmuseum

Historien kunne også have heddet anatomien af en klassiker, men den historie tager vi en anden gang.

Jeg ved det, du ved det. Flere og flere som arbejder med stressramte ved det. Ægteparret Aalto vidste det. Naturen har en forrygende evne til at berolige og restituere.

Jeg var et smut forbi Danmarks Designmuseum i sidste uge. Museet har, blandt andre fine udstillinger, en lille pop up udstilling om Aaltos arbejde med former, farver og funktion. Jeg er en stor Aaltofan og selv en lille udstilling har ret.

Udstillingen beskriver Aaltos grundfilosofi, men handler i særdeleshed om arbejdet med Paimio Sanatoriet som blev åbnet i 1933 i Finland. Paimio, som er et modernistisk hovedværk, blev opført som tuberkulose sanatorium. I mellemkrigsårene var tuberkulose en udbredt og dødbringende sygdom. Lys, luft og renlighed var stedets mantra og hvor der ikke kunne helbredes kunne der lindres. Blandt faciliteterne var liggehallerne, hvor patienterne kunne hvile liggende med udsigt til naturen.

Tuberkulose er heldigvis et overstået kapitel og fra begyndelsen af 1960’erne fungerede Paimio i en længere periode som almindeligt hospital. Siden 2014 har det gamle sanatorie været benyttet som rehabiliteringscenter for børn. Bygningen er nu nomineret til at bliver verdensarvsbeskyttet.

Ægteparret Aalto

Aino og Aalvar Aalto arbejdede ikke bare med arkitekturen men også med møbler og anden interiør. Alvar Aalto udtrykte sig desuden på lærred og med akvarel.

På en af plancherne på udstillingen står der et Aalto citat, som beskriver arbejdet med det som på Tysk og i musikkens verden så fint hedder gesamkunstwerk: ”I malerierne genfinder vi naturens struktur og rytme, omvendt lever maleriernes formsprog, farver og stoflighed videre i bygninger og møbler.”

Det mest kendte møbel fra sanatoriet er Paimio stolen, den er stadig i produktion hos Artek. Danmarks Designmuseum ejer to af originalerne og de kan ses på udstillingen.

I den brede befolkning er Aalto kendt for de håndlavede vaser fra 1939 som jeg har fotograferet her. En sand klassiker. Smuk uden blomster og vidunderlig i samklang med det bedste naturen har at tilbyde.

Vaserne fås i et utal af farver og varianter, på Iittalas hjemmesiden kan du se dem alle.

This little story is called “Nature's remedial power”. - It could also have been called the anatomy of a classic, but that is a story we can discuss another time.

I know it, you know it. More and more people are suffering from stress. The couple Aalto knew it. Nature has an enchanting ability to let us restore and it also has the ability to revive the presence of calmness within us.

I had a short visit to Denmark's Design Museum last week. The museum has, amongst other fine exhibitions, a small pop-up exhibition about Aalto's work with shapes, colors and function. I am a big Aalto-fan and even a small exhibition is right.

The exhibition describes Aalto's basic philosophy, but deals in particular with the work of the Paimio Sanatorium, opened in 1933. Paimio, one of the most important modernist works, was listed as a tuberculosis sanatorium. in In the interwar years, tuberculosis was a widespread and deadly disease. Light, air and cleanliness were the mantra of the place and where there could not be healed, there could be relieved. Among the facilities were the loungers where the patients could rest lying with a view to nature.

Tuberculosis is fortunately an ended chapter and since the early 1960s Paimio served for a long period of time as a regular hospital since 2014 it has been used as a rehabilitation center for children. The building is now nominated to become world heritage protected.

Aalto work not only with the architecture but also with furniture, other interior and Alvar Aalto also expressed on canvas and with watercolor.

On one of the planks of the exhibition there is an Aalto quote describing the work in German and in the world of music, so called Gesamkunstwerk: "In the paintings we find the structure of nature and the rhythm-inverse livery paintings, colors and fabricity of buildings and furniture " The most famous furniture from the hospital Paimio, the Paimio chair, it is still in production at Artek. The Danish Design Museum owns two of the originals and can be seen at the exhibition.

In the wide population, Aalto is known for the handmade vases from 1939, as I have photographed here, a true classic, beautiful without flowers and wonderful in harmony with the best nature has to offer.

The vases are available in a variety of colors and variants, you can see them all at Iittalas website here


#blomsterbilleder