Open source

More on Sara Winter Martinsen in HÅNDVÆRK bookazine no.4, buy the bookazine online here


Bygning A
Sara Vinter Martinsen
Photo Rigetta Klint
HÅNDVÆRK bookazineIf you are just a little bit curious about textile fibres, you should treat yourself to a visit to Sara Vinter Martinsen’s exhibitions, which recently opened in Bygning A at A. Petersen on Copenhagen’s Amager island.

The first time I met her was during 3daysofdesign in 2019, when she was exhibiting in Kinfolk’s showroom on Amagertorv in central Copenhagen together with the Japanese furniture firm KARIMOKU CASE STUDY, presenting materials-based art objects. I was fascinated by what I saw, and ever since I’ve been curious to see more and to learn more about the artist and her work.

For a curious person, it’s great to have one’s own magazine!

In recent months I have been following her work closely as I am working on a feature on the artist and her work for the next issue of HÅNDVÆRK bookazine, no. 4, which will be published in March 2021.

Thus, I had already been introduced to the theme of her show in A. Petersen’s Bygning A, the exhibition ‘PHYTOPHILIA’, which is open until the end of December. Loosely translated, phytophilia means love of plants. The exhibition is the partial result of a study of a wide range of plant fibres and their possible uses – a partial result because we all, including Sara, continue to learn as long as we maintain an explorative approach to materials.

Sara says about her exhibition and the plant project:

‘The way we are raised and educated, we learn that we should leave an individual imprint on the world. But ideally, we should really leave the least imprint possible. This is where plant fibres come in. Because they are perishable. Degradable. “PHYTOPHILIA” is a beautiful and inspiring materials library of plant fibres. Here you can experience the fibres up close, handle them, see, smell, feel and observe. We need to rekindle our sense of responsibility, our critical sense and our senses overall. Because sensing improves our capacity for thinking and reasoning.’

I have labelled this brief introduction ‘open source’, because Sara generously makes her insights and knowledge available to us all. Seize it, and use it as you can. If you are interested in applying the knowledge platform Sara has built for commercial purposes, I encourage you to engage her as a companion – in addition to her being highly knowledgeable, she has a keen sense of form and the necessary talent for turning this knowledge into saleable products!På dansk - Open source!Hvis du er bare den mindste smule nysgerrig i forholdet til tekstile fibre, så skal du unde dig selv at se Sara Vinter Martinsens udstilling som netop er åbnet i Bygning A hos A Petersen på Amager.

Første gang jeg stødte på hende var under 3days og design i 2019 hvor hun udstillede i Kinfolks showroom på Amargertorv i København sammen med det japanske møbelfirma KARIMOKU CASE STUDY. Her udstillede hun sin materialebaserede kunstneriske objekter. Jeg blev meget betaget af det jeg så, og har siden haft lyst til at se mere og at vide mere om hende og om hendes arbejde.

Når man er nysgerrig, er det godt at have sit eget magasin!

De seneste måneder har jeg fulgt med på nær hold fordi er i gang med en portrætartikel til HÅNDVÆRK bookazine no. 4 som kommer til marts 2021.

Jeg var derfor også forhåndsintroduceret til temaet for hendes optræden i Bygning A hos A Petersen, hvor hun frem til udgangen af december viser udstillingen "PHYTOPHILIA". Phytophilia betyder frit oversat: kærlighed til planter. Udstillingen er delresultatet af en undersøgelse af en lang række plantefibre og deres anvendelsesmuligheder, delresultat, fordi både Sara og vi andre hele tiden bliver klogere, hvis vi tør forholde os undersøgende til materialet.

Sara siger selv om udstillingen og om projektet med planterne:

”Vi er opdraget og uddannet til at vi som individer skal efterlade et aftryk. Men allerhelst skal vi bestræbe os på at efterlade så lidt som muligt. Her kommer plantefibrene ind. De er nemlig forgængelige. Nedbrydelige. "PHYTOPHILIA" er et smukt og inspirerende materialebibliotek om plantefibre. Her får du mulighed for at opleve fibrene helt tæt på, tage dem i hænderne, se, dufte, mærke og iagttage. Vi skal vække vores ansvarsfølelse til live, vores kritiske sans og vores sanser generelt. Når vi sanser, så forstår og tænker vi nemlig bedre.”

Open source kalder jeg denne lille omtale, fordi Sara generøst stiller sin viden til rådighed, grib den du som kan, eller er du en virksomhed, som vil tage afsæt på det fundament Sara har bredt ud, så tag hende med som følgeskab på vejen, hun ved rigtig, rigtig meget, og så har hun både formsans og forstand på at omsætte til kommercielle produkter!