5. Easter - Pointing with the whole hand


Fifth and final section of my Easter serial

It has been many years since I worked as a fashion designer, but I benefit daily from my experience from that time.

To be able to establish a design process and to be able to plan collections are skills that can be applied to any project.
Without that background, I would probably not be able to produce the content for two thematic bookazines a year.

Learning and mastering one field in depth makes it much easier to take on new fields.

Whether I worked as a designer, as a writer or as a photographer, I have always measured the justification of my work in terms of relevance.
From my point of view, publishing a bookazine about crafts, HÅNDVÆRK, is profoundly relevant and the most meaningful use of my many years of experience.

In Denmark, we have a long tradition for viewing crafts and design as two sides of the same coin. That approach has put us on the world map.
Gradually and almost inconceivably, the connection between the two has diminished until, by now, it has become almost invisible, at least in many areas, including ones where it should be obvious.
That is regrettable, because the lack of basic knowledge about materials and crafts renders us uncritical and fumbling.
It is regrettable because our current climate situation calls for a high degree of awareness in design, production and consumption.

In other words, we need to develop and change.
Any attempts to change the process are better driven by a positive desire for change than by admonitions.

When I decided to publish first the coffee table book HÅNDVÆRK, then the bookazine HÅNDVÆRK, about crafts and design my goal was to promote that process and to help point the way with the whole hand rather than merely pointing fingers.You can buy as well the book as the bookazines here
At pege med hele hånden

Femte og sidste afsnit af påskeføljetonen.

Det er mange år siden jeg har designet tøj nu, men mine erfaring fra de år kommer mig dagligt til gode.

At kunne etablere en designproces, og at være i stand til at tænke i kollektioner kan appliceres på hvilket som helst projekt.
Uden den baggrund ville jeg næppe være i stand til at producere sammenhængende indhold til to bookaziner om året.

At have lært et fagområde at kende til bunds, gør det legende let at møde nye.

Uanset om jeg har arbejdet som designer som skribent eller som fotograf, har jeg altid målt min eksistensberettigelse i relevans.
At udgive et bookazine om HÅNDVÆRK er set fra mt perspektiv endog meget relevant, og den mest meningsfulde anvendelse af mine mange års erfaring.

Vi har i Danmark en lang tradition for at håndværk og design er to sider af samme sag.
Den praksis har sat os på verdenskortet.

Næsten umærkeligt er koblingen blevet mindre selvfølgelig og til sidst forsvundet næsten ud af syne, i hvert fald mange steder, også steder hvor den burde være indlysende.
Det er skidt, fordi mangel på grundlæggende viden om materialer og håndværk gør os ukritiske og famlende.
Det er skidt fordi vores nuværende klimasituation kalder på en høj grad af bevidsthed både i design og produktionsledet og når vi forbruger

Vi er med andre ord nødt til at udvikle os, til at forandre
Enhver forandringsproces drives bedre af lyst end af løftede pegefingre,

Da jeg besluttede at lancere først en en coffeetable bog om HÅNDVÆRK, kunsthåndværk og design, siden et bookazine, var det for at skubbe på den proces, for at være med til at pege med hele hånden frem for at løfte pegefingeren.

#happyeaster