Ready to go plant-based?


I just went to attend the printing start-up for HÅNDVÆRK bookazine no. 4 – the theme this time is PLANT-BASED.

You can pre-order your copy here. The official release date is 30 March. If you pre-order, you will receive the bookazine between 17 and 30 March.
After 30 March, you can find the bookazine in your bookshop, your kiosk or in a design or museum shop near you.

Perhaps you would like to know where and how the bookazine is printed and what materials it uses?

HÅNDVÆRK is printed in collaboration with Specialtrykkeriet ARCO in Skive in Jutland. ARCO prints the bookazine at Laser Tryk in Århus. Both ARCO and Laser Tryk carry the Nordic Swan Ecolabel. To qualify for the Nordic Swan Ecolabel, a printing company is required to
use environmentally friendly paper
use vegetable inks
recycle printed matter
minimize waste, including paper
use renewable energy
limit the use of hazardous chemicals

HÅNDVÆRK bookazine is printed on FSC®-certified paper. This means that the paper comes from sustainable forestry, where plants and wildlife are protected, and where the forestry workers have access to education and safety equipment and receive proper pay.
All the paper used at LaserTryk.dk comes from sustainable forestry in Sweden and Finland. Here, three to four trees are planted for each tree that is felled (not all saplings make it to maturity).

100% of the printing company’s electricity comes from CO2-neutral energy produced by Danish wind power.

As the first printing company in Europe, Laser Tryk uses a new eight-colour printing press, a Heidelberg XL 106-8-P LE UV. Low-energy UV technology is good for the environment because it uses up to 25% less power compared to traditional printing presses. In this way, Laser Tryk saves 100–150,000 kWh a year, corresponding to the power consumption of 20–30 average households.

The amount of waste paper has been reduced by about 50%, corresponding to about 500 kg paper a day.

Does it make sense to print bookazines?

Naturally, that is always a worthwhile question to ponder.

My reply is a quote from bookazine no. 3, from the article about the bookshop Konst-ig in Stockholm, as I am bold enough to rate the bookazine on the same level as a book. In the article, Helene Boström and Charlotte Ekbom say, ‘Even if one might question the sustainability of devoting resources to producing books, we have no doubt. What we are dealing with here is legacy, and any well-educated and responsible book designer knows that he has to make something that will last for at least 300 years. Books are a source of culture and learning, which are a condition for any healthy development – and really, what is a home without books?’PÅ DANSK

Jeg har været til trykstart på HÅNDVÆRK bookazine no.4 - temaet er PLANTEBASERET.

Du kan forudbestille her. Den officielle udgivelsesdato er 30 marts, har du forudbestilt modtager du mellem d 17. marts og d. 30. marts.
Du finder bookazinet i din boghandel, din kiosk eller i en design- eller musemusbutik nær dig efter d 30. marts.

Du vil måske vide hvor, hvordan og af hvad bookazinet bliver trykt?

HÅNDVÆRK bliver trykt i samarbejde med Specialtrykkeriet ARCO i Skive. ARCO trykker bookazinet på Laser Tryk i Århus. Både ARCO og Laser Tryk er Svanemærkede. Et svanemærket trykkeri er underlagt krav om:
Brug af miljørigtigt papir
Brug af vegetabilske trykfarver
Genanvendelse af tryksager
Minimering af affald, herunder papir
Brug af vedvarende energi
Hensyn til det kemiske arbejdsmiljø

HÅNDVÆRK bookazine er trykt på FSC®-certificeret papir. Det betyder at papiret stammer fra bæredygtigt skovbrug, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og ordentlig løn. Alt papir, der anvendes hos LaserTryk.dk, stammer fra bæredygtigt skovbrug i Sverige og Finland. Her plantes der 3-4 træer for hvert træ, der fældes (ikke alle træer når at vokse op)

100% af trykkeriets el-indkøb er CO2-neutral energi fremstillet ved hjælp af dansk vindkraft.

Som det første trykkeri i Europa, trykker Laser Tryk på en ny 8-farvet tryk-maskine en Heidelberg XL 106-8-P LE UV. UV-teknologi er godt for miljøet fordi man med en Low Energy UV-trykteknologi opnår en strømbesparelser på op til 25 % i forhold til traditionelle trykmaskiner. Det betyder at Laser Tryk sparer 100-150.000 kwt om året, svarende til 20-30 husstandes forbrug.

Antallet af makulerede ark er sænket med ca. 50 %, svarende til ca. 500 kg papir om dagen.

Giver det mening at trykke bookaziner?

Det kan man selvfølgelig til en hver tid spørge sig selv om.

Jeg vil svare med et citat fra bookazine no.3 fra artiklen om boghandleren Konst ig i Stockholm og tillader mig dermed at vægte bookazinet lige så højt som bogen, i artiklen siger Helene Boström og Charlotte Ekbom: ”man kan spørge sig selv om, hvorvidt det er bæredygtigt at bruge resurser på at producere bøger, vi er ikke i tvivl. Det, vi står med her, er arvegods, og enhver godt uddannet og ansvarlig bogdesigner ved, at han/hun skal lave noget, som kan holde i mindst 300 år. Bøger er en kilde til dannelse, og dannelse er en forudsætning for en sund udvikling, hvad er et hjem uden bøger”.