SLOW #1

Foto Rigetta Klint

I juni var det et år siden, jeg kom tilbage til København efter 10 år i Stockholm.

Familiens flytning til Stockholm i 2006 var ikke et produkt af udlængsel eller stor kærlighed til broderlandets hovedstad. Jeg flygtede med mine børn fra en psykisk syg og farlig eks-mand, som også er far til mine børn. Da vi for 11 år siden kom til Stockholm, vidste vi ikke, om det var afstand nok til galskaben, eller om vi måtte videre til fjernere himmelstrøg.

Alt dette skal jeg ikke trætte jer med. Det er længe siden, ikke længere farligt, og det hører til i afdelingen for "sådan havde jeg aldrig forestillet mig, at vores liv skulle udvikle sig." Jeg vil derimod i 14 afsnit hen over sommeren reflektere over SLOW, branding, billedkommunikation, trends og andet, der optager mig i min hverdag som stylist, fotograf og Brand Konsulent.

Inden rejsen til Stockholm var jeg primært tøjdesigner. Som sådan arbejde jeg i mere end 25 år. I en del af den periode drev jeg også livsstilskonceptet Klint og Frydendal sammen med mine børns far. I det meste af perioden har jeg i større eller mindre udstrækning skrevet og fotograferet sideløbende med mit arbejde som designer.

Egentlig er der ikke så stor forskel, det hele handler om at kommunikere.

Fortsættelse følger om et par dage!

In June it was a year since I returned to Copenhagen after 10 years in Stockholm

My family’s relocation to Stockholm in 2006 was not a product of wanderlust or great love for the sister-nations capital. I fled with my children from a mentally ill and dangerous ex-man who is also my children’s father. When we arrived in Stockholm 11 years ago, we did not know if it was far enough from the madness or if we had to distance us selves even more.

I will not tire you out with all this, it's a long time ago, no longer dangerous. I'd never imagined it would be a part of the development of our lives. However, in 14 episodes, I will reflect on SLOW, branding, trends and other things that I deal with in my everyday life as a stylist, photographer and brand consultant.

I was originally a clothing designer, as such, I worked for more than 25 years. For a part in that period, I also ran the lifestyle concept Klint and Frydendal together with my children's father and for most of the period I had simultaneously written and photographed in relation to my work as a designer.

Actually, there isn’t really a big difference, it's all about communicating.

Continuation will follow in a few days!