SLOW #11

Credits: styling og foto Rigetta Klint
Alle billeder tilhører Louisiana

For godt et år siden blev jeg spurgt, om jeg ville være med til at revidere det billedmateriale Louisianas butik benytter i deres trykte materiale og i nogen udstrækning på sociale medier. OM jeg ville? Ja hellere end gerne....
Jeg har nu været igang i et års tid og jeg er meget glad for at komme i huset og meget glad for at hjælpe med at formidle deres udsøgte vareudbud.

Behøver det hele at være så bevidst, kan du spørge, behøver det at ramme plet hver gang? Er det ikke ok at prøve sig lidt frem?

Ja, det behøver at være bevidst. Hvor gerne vi end som forbrugere vil se os selv som fornuftsvæsner, så bliver købsbeslutninger ikke truffet med fornuften, men med følelserne. Billedets styrke er, at det taler direkte til følelserne.

Billeder siger mere end 1000 ord. Men det er også risikoen. - Billeder lader fortolkningen være op til modtagerne. For at få billeder, der fortæller den ønskede historie, skal man kende sit brand ud og ind, og man skal kende sin modtager. Når billeder skal tale til følelserne, må man have en plan, som er gennemtænkt. Jeg ser det som min fornemste opgave at være professionelt nysgerrig, læse, se, høre, opsnappe, sortere og forfine for derefter at levere essensen af alt det, jeg har fanget op.

Jeg har i mange år arbejdet med at strukturere processerne omkring kreativ virksomhed. Eller med andre ord med at få et bevidst forhold til det intuitive og et sprog for det visuelle. Nu hvor jeg arbejder freelance som stylist og fotograf og tilbyder mig som ekstern brand manager, stiller jeg alt dette til rådighed for de, som måtte have behov for min hjælp.

Jeg arbejder for personer og for større og mindre virksomheder, som skal have styr på deres brandidentitet. I de forbindelse laver jeg portrætter eller virksomhedsportrætter. Ligesom jeg laver kampagnebilleder og magasinhistorier. Desuden poster jeg historier her på sitet slowfashionhouse.com, som nu er mit frie uafhængige on-line magasin. Og jeg instagrammer flittigt.

Fortsættelse følger om et par dage.

You could ask, does it all have to be consciously thought out? Does it have to hit the spot every time? Is it not okay just to try out?

The answer is; it needs to be consciously thought out. As much as we consumers want to see ourselves as buyers with a sense of reason, buying decisions are not taken with reason but with our emotions.

The strength of the image is that it speaks directly to the emotions. Images say more than 1000 words but that's also the risk- Images leave the interpretation up to the recipients. To get pictures that tell the desired story you need to know your brand and you must know your recipient. When pictures need to speak to the feelings, you must have a plan that is laid with your head.

If you want to make a living by making products or by communicating products or people, it is an absolute prerequisite to be passionate about keeping track of what is happening, or at least joining someone who does. I see my most important task as being professionally curious, read, see, listen, sort and refine and then deliver the essence of all the things I’ve noticed.

For many years I have been working on structuring the processes around creative business. Or in other words, get a conscious relationship with the intuitive and creating a language of and from the visual.

Now I work freelance as a stylist and photographer and offer myself as an external brand manager, I provide all this for those who may need my help. I work for individuals and for larger and smaller companies to control their brand identity. In this regard, I make portraits, company portraits I make campaign pictures and I make magazine stories. In addition, I post stories here on the site slowfashionhouse.com, which is now my free independent online magazine and I Instagram diligently.

Continuation will follow in a few days!