SLOW #12

Credits: Styling og foto Rigetta Klint
Alle fotos tilhører Samira Kudsk PR

Alle succesrige brands er lette at forstå, fordi de har en klar og sammenhængende virksomhedsidentitet. De har en tydelig tonalitet og kender deres målgruppe og responderer på deres behov.

For at få et bevidst forhold til sit varemærke er det en god ide at lave en brand platform eller med en brand manual - en grundstamme for al kommunikation omkring varemærket.

En brand manual, den kan man lave sammen med sit reklamebureau, sammen med sådan en som mig eller man kan lave den selv. – Risikoen ved ikke at invitere en eller flere ude fra med er, at man meget let havner dér, hvor man kun stiller sig selv de spørgsmål, man allerede kender svarene på. I kender det, man sætter sig rundt om bordet for at få en ide. Ideen kommer ret hurtigt, og alle er enige om, at når den kom så let, må den være virkelig god. – Det er den måske også, men det kan også være, at begejstringen skyldes, at ingen kom uden for komfortzonen. Og at I allerede på forhånd kendte løsningen på, hvordan produktet skal laves, hvor kampagnen skal fotograferes. Det kan være, at I havde fundet på noget, som var lidt bedre, hvis djævlens advokat havde været med til bords?

Fortsættelse følger om et par dage

All successful brands are easy to understand because they have a clear and coherent business identity, have clear tonality and know their target audience and respond to their needs.

To get a conscious relationship with its trademark, it's a good idea to make a brand platform or with a brand manual, a rootstock for all communication around a trademark.

You can make a brand manual with your advertising agency, with someone like me or you can make it yourself. - The risk of not inviting one or more from the outside is that you easily end up asking the questions that you already know the answers to. We all know it, you sit by the table and get an idea, the idea comes to you quite fast and everyone agrees that when it came to you this easily the idea it must be really good. Maybe it is, but the excitement may also be caused by the fact that no one came outside their comfort zone and that you already know the way in which the product is to be made, where the campaign is to be photographed – do you think you may have found something better if the devil's advocate had been present?

Continuation will follow in a few days!