SLOW #14

Credits: Styling og foto Rigetta Klint
Alle billeder tilhører MonkeyGlasses og er en del af deres efterårskampagne 2017. Kollektionen hedder Ballance. Modellerne er de kongelige balletdansere Femke Slot og Grégory Dean. Du kan læse om MonkeyGlasses her

Det eneste, vi mennesker aldrig får mere af, er tid.

Tid og måske navnlig ro og fordybelse er en manglevare i den vestlige kultur. Derfor er det afgørende, at vi som formidlere er ekstremt bevidste om at give vores følgere/kunder en god relevant oplevelse, når vi møder dem.
Vi skal vække de rigtige følelser hos de rigtige mennesker på det rigtige tidpunkt.

De skal føle, at de sekunder eller minutter, de bruger sammen med os beriger dem og giver dem en pause, hvor de kan opleve noget, som gør deres dag bedre, og de skal føle sig respekterede.

Jeg håber, at du føler dig både set, hørt og respekteret her på SLOWFASHIONhouse, og jeg håber, at min sommerføljeton i 14 afsnit har givet dig indblik i mine tanker om Branding og kommunikation. Håber vi ses her, på instagram, på facebook eller endnu bedre ude i den virkelig verden. Jeg hjælper gerne med billeder og kommunikation, hvis det, jeg tilbyder, falder inden for rammen af dit behov.

The only thing we humans never get more of is time.

Time and perhaps serenity and immersion is a lacked in Western culture and it is therefore crucial that we as intermediaries are extremely aware of giving our followers / customers a good relevant experience when we meet them.

We must awaken the right feelings, in the right people, at the right time.

They must feel that the seconds or minutes they spend with us has enriched them and gave them a break where they could experience something that makes their day better while feeling respected.

I hope you feel as if you have been seen, heard and respected here at SLOWFASHIONhouse, and I hope that my summer-serial in 14 sections has given you insight into my thoughts about Branding and Communication. Hope to see you here, on instagram, on facebook or even better in the real world, I'd like to help with pictures and communication if what I offer falls within the tram of your needs.