SLOW #3

Alle Billeder tilhører Drostfonden
Foto Rigetta Klint

Billeder har aldrig været vigtigere end nu.

Derfor er det vigtigt ikke at ryste på hånden, når der skydes løs. I ved det selv, der er billeder over alt i det offentlige rum: På hjemmesider, i annoncer, i kataloger, på sociale medier og i printpressen. Man kan blive ganske forpustet, når man tænker på, hvor meget billedmateriale en moderne virksomhed har brug for at have i cirkulation.

At kommunikere et produkt, en virksomhed eller en person handler om at finde nøglen til at få modtageren til at forstå forskellen, derefter om at italesætte og illustrere.

Jeg kommunikerer både i ord og billeder. Ord taler til intellektet og billeder taler direkte til følelserne.

Egentlig er jeg en slags håndværker. Min styrke er, at jeg er visuel og mit væktøj er kreativitet, men jeg er også strateg.

Strategien er en forudsætning for det kreative og det visuelle.

Med udgangspunkt i analyse, strategi, erfaring og planlægning arbejder jeg intuitivt og kreativt.

Fortsættelse følger om et par dage.

Images have never been more important than now, so it's important not to have shaky hands when shooting. You are aware yourselves, there are pictures of everywhere in the public space: on websites, in advertisements, in catalogs, in social media and in the print media.

You can get pretty puffed when you think about how much image material a modern business needs to have in circulation.

Communicating a product, a company or a person is about finding the key to getting the recipient to understand the difference, then it's about telling and illustrating.

I communicate both in words and pictures, words speak to the intellect and the pictures speak directly to the emotions.

Actually, I'm a sort of craftsman, my force is that I'm visual and my tool is creativity, but I'm also strategic.

The strategy is a prerequisite for the creative and the visual.

Based on analysis, strategy, experience and planning, I work intuitively and creatively.

Continuation will follow in a few days!