SLOW #4

Credits:
Styling og foto Rigetta Klint
Keramik fra Gurli Elbækgaard

Tilbage til mine første år i Stockholm:

Jeg droslede altså ned på mine designaktiviteter i forhold til tøjdesign for at nytænke.

Det var lidt vildt og ret spændende, og jeg følte mig fri til at kunne omdefinere med udgangspunkt i den virkelighed, jeg nu stod i - ikke med udgangspunkt i noget, som var engang. Det var ret nybygger artigt.

Det var i det tomrum den net-baserede virksomhed SLOWFASHIONhouse opstod. SLOWFASHIONhouse fødtes i begyndelsen af 2008 som netbutik, som PR bureau og som brandbuilding-platform. Jeg skylder nok at sige, at det ikke var tomrum ret længe. Ideen havde luret et stykke tid.

Det var et vigtigt udgangspunkt, da jeg formulerede den nye virksomhed, at jeg ville skabe en virksomhed som var geografisk ubundet / international og tillige en virksomhed med maksimal fleksibilitet. Jeg ville arbejde med formidling og jeg ville arbejde både strategisk og kreativt. Jeg ville generobre fotografiet, som jeg havde ladet ligge i dvale i nogle år. Det var vigtigt for mig at få fingrene i hele livstils-spektret - altså ikke bare tøj og accessories, men også boligindretning og mad. Slutteligt, eller snarere fundamentet for det hele: jeg ville ikke gå på kompromis med mine krav til æstetik, kvalitet og etik.

Fra og med 2008 designede og producerede jeg kun tøj i et begrænset omfang og brugte det meste af min tid på formidling.

Fortsættelse følger om et par dage.

Back to my first years in Stockholm –I throttled down my design activities in relation to clothing design in order to reorient and rethink. It was a bit crazy and quite exciting and I felt free to redefine based on the reality I was now in, not based on something that was once. It was in this gap that the online company SLOWFASHIONhouse arose - SLOWFASHIONhouse was born in early 2008 as an online store, as a PR agency and a brand-building platform.This was an important starting point when I formulated the new company. I wanted to create a company that was geographically unbound, international and a company with maximum flexibility- I wanted to work with dissemination and I wanted to work both strategically and creatively, I wanted to recapture the photo that had been put to side for some years. It was important for me to be involved in the whole lifestyle spectrum, not just clothes and accessories but also interior decoration and food. Finally, or rather the foundation for it all: I would not compromise my requirements for aesthetics. Quality and ethics.From 2008 and on, I designed and produced a limited amount of clothing and spent most of my time in dissemination.Continuation will follow in a few days!