SLOW #5

Billederne er fra et SLOWFASHIONhouse on-line magasin fra sommeren 2011
Styling og foto Rigetta Klint

Den første version af SLOWFASHIONhouse så visuelt ud som et fysisk stormagasin og arbejdet med den var lidt som at spille SIMS for voksne.

Hver uge fotograferede jeg blomsterbuketter, og nye vinduesdekorationer, som blev lagt op på sitet. Vi skiftede musik, og der var ny menu i stormagasinets cafe. Den virtuelle verden var så ny, at vi efterabede den fysiske verden, for at få brugerne til at føle sig hjemme.

Jeg arbejde sammen med min daværende mand og en enkelt ansat. Kongstanken var, at arbejde med co-branding. Altså at lade virksomheder og brands løfte hinanden og at give mindre designvirksomheder mulighed for at nå et internationalt publikum ved at tilbyde en international salgskanal kombineret med international PR.

Web som international salgskanal lyder ret indlysende nu, men på det tidspunkt troede folk nærmest, at man havde opfundet internettet, når vi fortalte om platformen.

Senere stødte et online magasin til, også det efterlignede den fysiske verden og var et bladre-magasin. Magasinet var mit hjertebarn, med det fik jeg endnu bedre mulighed for at folde mig ud som både stylist, fotograf og tekstforfatter.

Fortsættelse følger om et par dage.

The first version of SLOWFASHIONhouse visually looked like a physical department store and working with it was a bit like playing SIMS for adults. Every week I photographed flower bouquets and new window decorations and put it up on the site, we changed music and there was a new menu in the department store's cafe. The virtual world was so new that we copied the physical world to make the users feel at home.

At the time I worked with my erstwhile husband and a single employee and the conception was to work with co-branding; to let companies and brands lift each other and to allow smaller design companies to reach an international audience by offering an international sales channel combined with international PR.

The web as an international sales channel sounds quite obvious now, but at the time people almost thought we had invented the internet when we talked about the platform.

Later an online magazine came along, it was also built to copy the physical world and it was a flip-magazine. The magazine was the apple of my eye, and it allowed me to unfold myself even more as both a stylist photographer and a copywriter.

Continuation will follow in a few days!