SLOW #6

Styling og foto Rigetta Klint
Billederne i artikeln tilhører Edblad og er fra min første kampagne for dem, SS2014

SLOWFASHIONhouse eksisterede som PR, branding og webbutik til slutningen af 2013.

På det tidspunkt var jeg igen nået til en skillevej på flere niveauer. Privat skilte jeg mig fra min mand nr 2, som jeg drev virksomheden sammen med. Professionelt indså jeg, at jeg havde fået lavet en virksomhed, som var for stor til at være lille og for lille til at være stor. Jeg druknede i lavpraktisk arbejde.

- Jeg måtte omstrukturere på en eller anden måde. Nethandlen i almindelighed havde taget fart, og der var derfor ikke længere nogen grund til at beskæftige sig med det, med mindre man var en dygtig købmand, og det er jeg ikke. Jeg tænkte, at enten måtte der en købmand ind i virksomheden, eller også måtte jeg ud!

Jeg var i forhandlinger med flere, men da jeg blev tilbudt et job som Brand Manager i en Svensk Designvirksomhed, takkede jeg uden tøven ja. Jeg vidste allerede da, at jeg ville flytte til Danmark i sommeren 2016, når mit yngste barn var blevet student. Så livet som ansat var for en afgrænset periode. Jeg forestillede mig, at jeg i Danmark ville arbejde freelance og først og fremmest arbejde som fotograf, og sådan er det blevet.

Min ansættelse i de 2½ år har jeg absolut ikke fortrudt. Det har været meget spændende, udfordrende og lærerigt at teste metoder, tanker og æstetik i en stor tung maskine. I tilgift lærte jeg alt det om Sverige og det svenske marked, som jeg ikke havde nået at lære indtil da.

Parallelt med at jeg varetog min lederrolle, så fotograferede jeg alle virksomhedens kampagner for ikke at slippe det kreative arbejde af hænde. Jeg havde med andre ord nok at se til.

Man kan godt skynde sig SLOW –

Fortsættelse følger om et par dage

SLOWFASHIONhouse existed as PR, branding and as an online store at the end of 2013, at that point I was again at a crossroads on several levels. Privately, I divorced my husband number 2, whom I ran the business with, and professionally I realized that I had made a company that was too large to be small and too small to be big, I drowned in low-skilled and simple work.

-I had to restructure in one way or another, the net trade in general had speeded up and there was no longer any reason to deal with it unless you were a good merchant, and I'm not. The company needed a merchant or I had to leave! I was negotiating with several people, but when I was offered a job as a Brand Manager in a Swedish Design Company, I accepted without hesitation.

I already knew that I would move to Denmark in the summer of 2016 when my youngest child had graduated from high school, so the life as an employee was for a limited period. I imagined that in Denmark I would work freelance and first and foremost work as a photographer, which also is how things turned out.

I have absolutely not regretted those two and a half years of employment. It has been very exciting, challenging and instructive to test methods and thoughts and aesthetics in a big heavy machine - and additionally I learned everything about Sweden and the Swedish market that I at the time yet not had discovered.

While having a leadership role, I also was the photographer behind all of the company’s campaigns. In order words, I had a lot of work.

But you can hurry SLOW –

Continuation will follow in a few days