SØSTÆRK

Advertising
HÅNDVÆRK bookazine
Søstærk Hustrykkeri

English translation: Dorte Herholdt Silver


I travel far and wide in my to create the HÅNDVÆRK bookazine. In December I went to the Danish island of Ærø.
I stayed at Hotel The Monica, and I visited the weaver Dorthe Rejkjær who makes amazing hand-woven coats, which are available from The Monica’s well-assorted hotel shop. You can read all about this in the HÅNDVÆRK bookazine no. 2.

Someone you can’t read about in the bookazine is Astrid Klausen. She is 46 years old and lives with her husband and children outside the small town of Ærøskøbing on Ærø. Astrid owns and runs Søstærk Hustrykkeri. A printing works that relies exclusively on materials, machinery and techniques from the pre-digital era. Astrid printed all The Monica’s business cards, menus, price lists and so forth, and she prints hang tags and neck labels for Dorthe Rejkjær.
She runs the printing works professionally, but as a sideline. Astrid is a total nerd when it comes to printing. One late evening I we sat down for a talk on the top floor in the family’s home. What a place!

There are many small creative businesses on Ærø, and I asked Astrid what it means to be part of this increasingly strong network.

"My first professional printing project was a collaboration with Den gamle Købmandsgaard (The Old Merchant’s House, a combined shop, restaurant and café centrally situated in Ærøskøbing) three years ago. Shortly after this, I met Monica, who owns and runs Hotel the Monica, and her support has been invaluable. Monica was very clear about what she was looking for, and working with her has definitely helped strengthen and develop my company.Now I’m getting more and more assignments, local as well as non-local. That’s great"!

When and how did your passion arise? "As I mentioned, I founded Søstærk Hustrykkeri three years ago, but my interest dates all the way back to lower secondary school, when I spent time at a couple of different printing works for my work experience assignment. However, when I chose an education I opted for a different path, not because my interest had waned, but because the future of the industry seemed too uncertain. A few years ago I visited the Media Museum at Brandts Klædefabrik in Odense. The visit rekindled my interest, and I began to look for old machines in order to get into printing as a hobby".

What was your first investment? "The first thing I bought was a large hand platen press, which I use a lot. It’s not particularly attractive as a historical object, but it works really well. I also bought quite a few machines from a private German museum, but they are very big machines that need to be refurbished and restored. I haven’t been able to begin to do that yet. But I will"!

What is your latest acquisition? "The latest thing I bough is a collection of old types that had been in storage in a basement somewhere in Odense. They haven’t been in use since the early 1980s, and now they’re in place in my type cabinets".

Hand platen press, type case. Technical terms are fascinating; tell me more: "I work with ‘sorts’, which are lead types and spacing material. Lead types have a height of precisely 23.56 mm, and spacing material is the bits that create the gaps between the letters and between the lines. I place the sorts in the composing stick, and all the sorts are stored in type cases, which in turn are placed in type cabinets. I use a ruler that measures in cicero, the typographic unit of measure used in Denmark and certain other European countries.

The machines I use for printing are hand-operated platen presses. They have a ‘plate’ that you apply the ink to, and when the rollers move over this plate, the paper is pressed against the types in the machine. That produces the print. I have two platen presses that can handle approximately A5 size as well as a smaller, ‘portable’ one from around the 1880s, which is perfect for business cards.

NB! NB! NB! You can order beautiful business cards, invitations, thank you cards, all in small, hand-printed series. I highly recommend it – it’s as beautiful as it gets!
PÅ DANSK:

Jeg kommer vidt omkring i mit arbejde med HÅNDVÆRK. I december var jeg på Ærø.Jeg boede på Hotel The Monica, og jeg besøgte væver Dorthe Rejkjær, som håndvæver de smukkeste frakker, som sælges i The Monicas velassorterede hotelbutik. Det kan du alt sammen læse om i HÅNDVÆRK bookazine no. 2.

Hvem du ikke kan læse om, er Astrid Klausen. Hun er 46 år og bor med mand og børn uden for Ærøskøbing. Astrid driver virksomheden Søstærk Hustrykkeri. Et trykkeri, som udelukkende arbejder med materialer, maskiner og teknikker fra før den digitale tidsalder. Astrid har trykt alle The Monicas visitkort, menukort, prislister etc., og hun har trykt hang tags og neck labels for Dorthe Rejkjær. Trykkeriet driver hun som en sidebeskæftigelse, men en sidebeskæftigelse, som hun driver professionelt . Astrid er helt vildt nørdet. Jeg fik en sen aftentime lov til at besøge hende på førstesalen i familien villa – hvilket mekka!

Der er ret mange små kreative virksomheder på Ærø, og jeg spurgte, Astrid hvad det betyder at være en del af det efterhånden stærke netværk? "Min professionelle opstart var et samarbejde med Den gamle Købmandsgaard (butik, restaurant og cafe, centralt placeret i Ærøskøbing) for tre år siden.
Straks derefter mødte jeg Monica, som har Hotel the Monica. Hendes opbakning har været uvurderlig. Monica var meget klar på, hvad hun gerne ville have, og samarbejdet med hende har været med til at styrke og udvikle min virksomhed. Nu får jeg flere og flere opgaver, både lokalt og andre steder fra. Det er fantastisk"!

Hvornår og hvordan opstod din passion? "Jeg startede som sagt Søstærk Hustrykkeri for tre år siden, men min interesse går helt tilbage til folkeskolen hvor jeg var i erhvervspraktik hos et par forskellige trykkerier. Jeg valgte dog en helt anden retning, da jeg skulle vælge uddannelse, ikke fordi interessen var forsvundet, men fordi der var for stor uvished omkring fagets fremtid.
For nogle år siden besøgte jeg Mediemuseet på Brandts Klædefabrik i Odense. Det besøg vakte min slumrende interesse, og jeg begyndte at lede efter gamle maskiner for at gå i gang på hobbyplan".

Hvad var din første investering? "Det første, jeg købte, var en stor fluesmækker, som jeg bruger rigtig meget. Den er ikke særlig attraktiv historisk, men den fungerer rigtig godt. Jeg har også købt en del maskiner fra et privat tysk museum, men disse meget store maskiner skal sættes i stand og restaureres. Det har jeg ikke haft mulighed for at gå i gang med endnu. Men det kommer"!

Hvad er din seneste anskaffelse? "Det seneste, jeg har købt, er en del gamle skrifter, som har stået i en kælder et sted i Odense. De har ikke været brugt siden tidligt i 1980’erne, og nu er de kommet på plads i mine sættereoler".

Fluesmækker, sættekasse. Fagudtryk ar fascinerende fortæl mere: "Jeg arbejder med satsmateriale, som består af blybogstaver og blindmateriale. Blybogstaver har en højde på nøjagtigt 23,56 mm, og blindmateriale er de stykker, som skaber mellemrummene mellem bogstaverne og også linjeafstanden. Jeg sætter bogstaverne i en vinkelhage, og alle bogstaverne opbevares i sættekasser i sættereoler. Jeg måler med en lineal, som der har cicero-inddeling, som er måleenheden i Danmark og visse andre lande i Europa. De maskiner, jeg trykker på, er håndbetjente digelpresser, som i daglig tale kaldes fluesmækkere. De har en “tallerken”, som farven kommer på, og når valserne køres op på tallerkenen, presses papiret op mod de bogstaver, som er sat i maskinen. Derved kommer trykket. Jeg har to fluesmækkere, som kan trykke ca. A5-størrelse, og en mindre, “bærbar” udgave, som er fra ca. 1880’erne, og den er super god til visitkort".

NB, NB NB. Du kan bestille smukke visitkort, indbydelser, takkekort, alt i små holdholdte serier. Jeg vil anbefale dig at gøre det – det bliver ikke smukkere!