Share your thoughts

- and join the draw for a gift card

The vase was made at Skrufs Glasbruk (Skruf Glassworks) in Sweden and is part of the glassware series Kolonn, designed by Carina Seth Andersson in connection with the reopening of the Sweden’s Nationalmuseum in 2018. Kindly lent by Louisiana Butik, the shop at the Louisiana Museum of Modern Art north of Copenhagen.

What makes you take the time to read HÅNDVÆRK bookazine online, and what makes you buy the print bookazine?
Perhaps the answer depends on a variety of factors – personal, professional, aesthetic or ideological?
I would love to hear from you, a short or a long note, all feedback will help me in my work going forward. You can write me at info@haandvaerkbookazine.com

Among all the comments I receive I will make a random drawing for a gift card for HÅNDVÆRK bookazine nos. 6 and 7.
To join the draw, please make sure to send your comment no later than 1 March 2022.

Did you already pre-order nos. 6 and 7 here? If you win, you can pass on the gift card to a friend you would like to introduce to HÅNDVÆRK.


I would like to tell you about my own motivation
for working with HÅNDVÆRK

It has (at least) two facets.
One facet is that I have a strong desire for aesthetic expression. Over the years, this desire has found a variety of outlets. Early in my life, I was introduced to ceramics: later, textiles took over, and I worked with wall hangings and with the decoration of clothes, until fashion design became my primary form of expression. For a number of years, I was also involved in the design of furniture and interior details. Throughout, I have pursued my passion for photography.
Over the past almost 15 years, photography and the spoken and written word have been my primary modes of expression.

The second facet, which has been an underlying tone or foundation, is about promoting durable quality.
This other facet has also taken on different forms and varying labels over the years.

‘Slow fashion’ and ‘slow living’, for example.
I began to talk about slow fashion in 2000. After years of searching, I found that defining my collections as slow fashion was the best way for me to understand and express my place in the fashion business.
Slow living was a later term that I added in 2007 when I opened an online department store that sold and promoted craft, artisanal and design products. On that occasion, I put it as follows:

A SLOW product is tomorrow’s legacy.
SLOW is about a strong connection between designer and manufacturer, between manufacturer and product, between product and consumer.
SLOW is about buying fewer but higher-quality products and using them at a slower pace.
SLOW is a glimpse of a new, more sustainable world
SLOW represents responsibility in the choices we make as designers, manufacturers and consumers.

Since then, the term ‘slow’ has become a little worn and faded in use. A term that some parts of the lifestyle business have adopted to define a style rather than any actual content. Personally, I no longer use it, but I am still just as interested in the types of products that are made and produced slowly.

When I ‘invented’ HÅNDVÆRK bookazine as a product in 2019, it sprang from the same motives that have driven everything else I’ve done: a personal desire for aesthetic expression and a passion for promoting quality.

In the design business, which is where I have my roots, I consider a strong understanding of materials and craft processes an absolute condition for creating quality products.
For us as consumers, I think knowledge of the same topics – on a more general level – is a necessary condition for making sustainable, durable choices.
For the sake of everyone’s mental health, it is well-documented that our lives need a greater emphasis on physical experience and processes and less emphasis on mental ones. We need to rebalance our lives.
For the sake of the world, this is crucially important. It is all part of sustainability.

My statement today is:
The nearest shortcut to a sustainable and durable practice goes through knowledge of and respect for materials and craftsmanship.
HÅNDVÆRK bookazine promotes the living, changing practice of art and crafts.
HÅNDVÆRK is about food, fashion and interiors – but most of all, it is about people.


Skriv til mig og vind et gavekort

Hvorfor mon du bruger tid på at læse HÅNDVÆRK bookazine online, og hvorfor køber du printbookazinet?

Der er måske flere nuancer? - Personlige, faglige, æstetiske og ideologiske.
Jeg vil blive meget glad for at høre fra dig, kort eller langt, al respons er nyttig i mit fortsatte arbejde.
Du kan skrive på info@haandvaerkbookazine.com

Blandt de indsendte kommentarer trækker jeg lod om et gavekort på HÅNDVÆRK bookazine no 6 og 7.
Dit svar skal være mig i hænde senest d 1. marts 2022.

Har du allerede bestilt no 6 og 7 her? Så kan du måske satse på at vide et gavekort, som kan gives bort til en ven eller veninde, som du vil introducere for HÅNDVÆRK.Jeg vil fortælle dig lidt om min motivation for at arbejde med HÅNDVÆRK

Den er er (mindst) todelt.
Den ene del handler om, at jeg har et stort behov for at udtrykke mig æstetisk. Det har gennem årene foregået på forskellig vis. Meget tidligt i mit liv blev jeg introduceret til keramikken, siden tog tekstilerne over, og jeg arbejdede med både billedtæpper og dekoration af tøj, inden formgivning af tøj blev min primære udtryksform. I en række år var jeg desuden involveret i formgivning af møbler og indretningsdetaljer. Under vejs har jeg haft fotografiapparatet som min faste følgesvende.
Gennem se seneste knap 15 år har fotografiet og det talte og skrevne ord været mine primære udtryksformer.

Den anden del, som i hel mit virke, har været den underlæggende stemme, kald det fundamentet, handler om at formidle langtidsholdbar kvalitet.
Også del to, har taget sig forskellig ud under vejs, og har heddet noget forskelligt.

Slow fashion og slow living for eksempel.

Jeg begyndte at tale om slow fashion i 2000. At definere mine tøjkollektioner som slow fashion, blev efter flere års søgen efter en dækkende definition, den måde hvorpå jeg bedst kunne forstå og formidle min plads i modebranchen.
Slow living kom til senere, i 2007, da jeg åbnede ”online department store” med salg og formidling af håndværks, kunsthåndværk og designprodukter. I den forbindelse formulerede jeg mig således:

Et SLOW produkt er morgendagens arvegods.
SLOW handler om en stærk forbindelse mellem designer og producent, mellem producent og produkt og mellem produkt og forbruger.
SLOW handler om at købe færre men bedre højkvalitetsprodukter, som forbruges langsommere.
SLOW er et glimt af en ny mere bæredygtig verden.
SLOW repræsenterer ansvarlighed i de valg, man træffer som designer, som producent og som forbruger.

Ordet slow er i årenes løb blevet lidt slidt. Dele af livstilsbranchen har taget til sig for at beskrive en stil mere end et indhold. Selv bruger jeg det ikke længere, men jeg er derimod stadig optaget af den slags produkter som fremstilles langsomt og forbruges langsomt.

Da jeg ”opfandt” HÅNDVÆRK bookazine som produkt i 2019, var det af de samme grunde som har drevet resten af mit virke; et personligt behov for at udtrykke mig æstetisk, og stor lyst til at være med til at formidle kvalitet.
I designbranche som jeg er rundet af, anser jeg kendskab til materialer og håndværksprocesser, som en absolut forudsætning for at kunne skabe kvalitative produkter.
Blandt os forbrugere, ser jeg samme viden, om end på et mere overordnet niveau, som en nødvendig forudsætning for at træffe bæredygtige, langtidsholdbare valg.
For alles mentale sundheds skyld, er det en veldokumenteret, at vi bør fokusere mere på kropslig erfaring og fysiske processer, og mindre på processer som udelukkende foregår i hovedet. Vi skal genfinde balancen.
For verdens skyld er alt dette vigtigt, det hedder bæredygtighed.

Mit statement nu er:

Den nærmeste genvej til en bæredygtig og langtidsholdbar praksis går gennem kendskab til og respekt for materialer og håndværksfærdigheder.
HÅNDVÆRK bookazine formidler en levende, foranderlig håndværks-, kunsthåndværks- og designpraksis.
HÅNDVÆRK handler om mad, mode og interiør, men mest af alt om mennesker.