Skin Perfect


Recently, Mette Picaut sent out a press release introducing another new skincare product in her growing M Picaut line.

I have known Mette since she first launched her series in 2010. Back then, I sold M Picaut from my online shop SLOWFASHIONhouse.com. Later I wrote about her concept here.

M Picaut, founded 2010
Available from a wide range of skincare therapists and spa hotels in Sweden and more sporadically in Norway and Denmark. Also available in Berlin and San Francisco.

The recent press release made me curious, so I wrote to the developer: Mette, when you first launched M Picaut, you based your concept on four products: Nourishing Cleanser, Hydrating Water, Precious Oil and Skin Perfect Moisturiser, drawing on a philosophy of ‘less is more’.

Since then, the series has grown considerably, most recently with Aventurine Radiance Treatment Mask. Did you lose sight of your goal, or did you embrace a new one?

Why is less no longer more?

MP: That is a good question, and less is still more. But in the sense that each product has to be as complete as possible. That means you need to use very few products at a time.
Personally, I vary my routine from time to time in order to keep my skin alert. Right now, after a long summer, I am quite fond of Nourishing Cleanser, Hydrating Water and Calming Cocoon Cream, they give my skin a good, strengthening boost before autumn.
Naturally, all the products in the series can be combined.
This development has happened organically and with great inspiration from the requests we receive from the 160 skincare clinics in Sweden we work with.


What have you learned about skincare over the years?

MP: That you have to be patient, also with yourself and your skin.
To care for your skin barrier, you should use the mildest products you can find.
If you have a problem you should see a good skincare therapist. Above all, you should avoid quick fixes using harsh products recommended by influencers who know nothing about skin and skincare.


What have you learned about running a business?

MP: I remember you nodded, years ago, when I compared running a business with mushroom hunting: you have to look in the usual places, where you can usually find a good crop, but you also need to dare seek new paths or go even further afield, to entirely new areas. In this unexplored area, you might suddenly discover bright little mushrooms everywhere. That is still my philosophy today.

What has life taught you about living?

MP: That it’s important to pause and ask yourself, what gives me joy?
I was diagnosed with multiple sclerosis (MS) in 2018, and I went through a rough patch before I regained my balance.
Living with chronic disease compels you to revisit and reconsider all your previous choices and priorities.
Personally, I realized that I had stagnated and had almost stopped finding joy in what I was doing. Instead, I was on autopilot, I was working far too much, and I was taking my work far too seriously. A classic trap for entrepreneurs.

I have searched for alternative and more holistic alternatives as a supplement to the traditional treatment with immunosuppressive medicine. If someone with MS would like to know where, I can recommend the Canadian Live Disease Free Academy. With their help, I am almost free from physical symptoms. I am still tired, and my working capacity is much less than it once was. Changing my behaviour has taken time, but now I have regained my balance. I work much less and make it a priority to go horseback riding and to spend time in nature, where I am truly in my element. I am on a wellness journey, and that gives me joy.

For further information visit M Picaut Swedish Skincare here

Danish costumers, you can buy M Picaut here

Skin Perfect, DANSK

For nylig introducerede Mette Picaut i en pressemeddelelse mig til endnu et nyt hudplejeprodukt i hendes efterhånden omfattende koncept M Picaut.
Jeg har kendt Mette siden hun lancerede i 2010, den gang solgte jeg M Picaut i mit onlinevarehus SLOWFASHIONhouse.com, siden har jeg skrevet om konceptet her

M Picaut er etableret i 2010 og sælges hos en langrække hudterapeuter og spahoteller i Sverige, sporadisk i Norge og Danmark. Samt i Berlin og San Francisco.

Den nylige pressemeddelelse fik mig i blækhuset og jeg skrev: Mette, da du lancerede M Picaut, baserede du dit koncept på fire produkter, Nourishing Cleanser, Hydrating Water, Preciosus Oil og Skin Perfect Moisturiser, ud fra en ”less i more” filosofi. Serien er siden udvidet betragtelig, senest med Aventurine Radiance Treatment Mask. Har du sluppet målet af syne eller har du fået et nyt?

Hvorfor er er less ikke længere more?

MP: Det er et godt spørgsmål, less er stadig more. Men i den betydning, at hvert enkelt produkt skal være så komplet som muligt. Derfor behøver man meget få produkter ad gangen.
Selv skifter jeg til gengæld nu og da, for at holde huden vågen. Lige nu, efter en lang sommer er jeg glad for Nourishing Cleanser), Hydrating Water og Calmin Cocoon Cream, de giver et godt og styrkende boost til huden inden efteråret.
Alle produkter i serien kan naturligvis kombineres.
Udviklingen er sket organisk, og er stærkt inspireret af de forespørgsler vi får fra de 160 hudplejeklinikker i Sverige, vi samarbejder med.


Hvad har du gennem årene lært om hudpleje?

MP: At man skal være tålmodig, og venlig, også mod sig selv og mod sin hud. Hudens barriere skal plejes med så milde produkter som overhovedet muligt. Hvis man har problemer, skal man søge en dygtig hudterapeut. Frem for alt skal man undvige at kaste sig over quickfiks med skrappe produkter, anbefalet af influensers uden forstand på hud og hudpleje.

Hvad har du lært om at drive virksomhed?

MP: Jeg mindes at du for år tilbage siden samtykkede, da jeg jeg sammenlignede det at drive virksomhed med at plukke kantareller; man skal søge på de sædvanlige steder, der kan man høste meget, men man skal også våge, at gå ad nye stier eller endog helt nye veje, til steder man altid tidligere har besøgt. Der, i det fremmede, kan der pludselig vise sig at være små guldgule hatte. Sådan tænker jeg stadig.

Hvad har livet lært dig om livet?

MP: At det er vigtigt at stanse op, og spørge sig selv: hvad giver glæde?
Jeg blev diagnosticeret med Multipel Sklerose (MS) i 2018, og havde nogle hårde år inden jeg genvandt balancen.
At skulle leve med en kronisk lidelse, betyder nødvendigvis at man genbesøger alle tidligere valg og prioriteringer.
Jeg for min del indså at jeg, at jeg var stagneret og næste var holdt op med at glædes. I stedet kørte jeg på autopilot. Jeg arbejdede alt for meget og tog mit arbejde alt for alvorligt. En klassisk fælde for entreprenører.
Jeg har søgt alternative og mere holistiske alternativer som supplement til den traditionelle behandling med ”bremsemedicin”. Hvis nogen med MS vil vide hvor, så kan jeg anbefale Canadiske Live Disease Free Academy, ved deres hjælp er jeg næsten fri for fysiske symptomer. Jeg er stadig træt, og kan præstere langt mindre end tidligere. At ændre adfærd har taget tid, men nu har jeg har genvundet balancen. Jeg arbejder langt mindre, og prioriterer at ride og at være i naturen, hvor jeg er mit rette element. Jeg er på min friskhedsrejse og den giver glæde.