Sustainable; look good while doing good

Credits:
Styling and Foto Rigetta Klint
Kunde: Monkey Glasses
Skateboard er fra Københavns Møbelsnedkeri

Jeg har haft fornøjelse af at style og fotografere forårskampagnefor MonkeyGlasses. Temaet for kollektionen er Nordic Sky.

Only the sky is the limit - der er højt til loftet i MonkeyGlasses kælderkontor i Københavns indre by. Ægteparret Maj-britt og Morten Seaton er visionære og på bare 6 år er MonkeyGlasses gået fra at være en lille mand-konevirksomhed til at have 5 ansatte på kontoret i København. De har nu agenter og distributører både i Australien og i flere lande i Europa og ikke mindst har de opnået hæder for deres arbejde med at forene brillemode og bæredygtighed.

Efter princippet ”ingen kan gøre alt, alle kan gøre noget” har MonkeyGlasses fra starten gået benhårdt efter miljømæssigt bæredygtige løsninger og efter at tage socialt ansvar i produktionsledet.

Brillestellene er fremstillet af en helt særlig form for bioplast (Acetat), der består af ca. 95% bomuldsblomster og træmasse. Råmaterialet er biologisk nedbrydeligt og kommer fra Italien.
Seneste skud på stammen er spinkle rustfrit stålbriller hvor fronten er overtrukket med det fineste italienske skind. Stængerne er lavet af det førnævnte biologisk nedbrydelige acetat.

MonkeyGlasses opfordrer på deres hjemmeside til, at briller du ikke længere vil anvende sendes tilbage til dem. De aflagte briller sendes til Sydindien med Joan Tuwel Rasmussen som er grundlægger af yogacenteret ”Body&Grace”. Hun har udover sine yogaaktiviteter indledt et samarbejde med S.I.S.P., som er en non-profit organisation, der arbejder for at støtte de fattigste familier i nærområdet. Dine brugte briller gør her stor gavn.

Foruden at tage ansvar for miljø, medarbejdere og at støtte ubemidlede i Indien støtter MonkeyGlasses organisationen ”Red Orangutangen” som arbejder for at redde den vilde orangutang fra udryddelse.

2016 blev ikke bare (igen) et år med stor fremgang men også året hvor MonkeyGlasses modtog sølvmedalje fra A’ Design Award i kategorien A’ Sustainable Products, Projects and Green Design. A-Design Awards er en af verdens største og mest indflydelsesrige designpriser. Prisen uddeles hvert år i Italien. Dommerpanelet består af 83 internationalt anerkendte og udvalgte medlemmer og i år var der over 6000 nominerede virksomheder fordelt på 90 kategorier.

Alt dette var helt uinteressant hvis ikke brillerne var klædelige og det er de.

Jeg elsker mode, men min fascination af mode overgås af min glæde ved stil, jeg køber for at have mine ting længe. Det indebærer, at jeg køber produkter i høj kvalitet og det vil sige, at jeg hele tiden bygger på en grundgarderobe det være sig tøj, sko briller eller smykker. Jeg glæder mig til at bygge ud med et par nye MonkeyGlasses solbriller, de skal være runde og de skal have blå eller gule glas.

Jeg vil afslutte med et citat af Vanessa Friedman fra New York Times: ”there is no such thing as sustainable fashion, only a sustainable wardrobe”.

It’s been a pleasure to style and photograph the spring campaign for MonkeyGlasses. The theme of the collection is Nordic Sky.

Only the sky is the limit - the ceilings are high in MonkeyGlasses basement office in Copenhagen. Maj-britt and Morten Seaton are visionaries and in just 6 years Monkey Glasses have gone from being a little husband-wife company to having 5 employees at the office in Copenhagen agents and distributors in as well Australia as Europe, not least, they have gained fame for their efforts to combine spectacle fashion and sustainability.

Following the principle "no one can do everything, everyone can do something" MonkeyGlasses have from the beginning aimed for environmentally sustainable solutions and thrived after taking social responsibility in the production stage.

Their frames are made of a very special kind of bio-plastic (acetate), which consists of about 95% cotton flower and wood pulp. The raw material is biodegradable and comes from Italy. The latest addition is the thin stainless steel glasses where the front is covered with the finest Italian leather, and side bars with the biodegradable acetate.

MonkeyGlasses request on their website, that eyeglasses you no longer want to use are returned. The glasses are sent to South India with Joan Tuwel Rasmussen who is the founder of the yoga center "Body&Grace." Beside her yoga activities she has a partnership with S.I.S.P., which is a non-profit organization that works to support the poorest families in the neighboring area. Your used glasses benefit others.

In addition to taking responsibility for the environment, employees, and to help the people in need in India, MonkeyGlasses also support the organization "Save the Orangutans" working to save the wild orangutan from extinction.

2016 was not just (again) a year of great progress but also the year in which MonkeyGlasses received a silver medal from the A’ Design Award, in the category: A' “Sustainable Products, Projects and Green Design.” The A-Design Awards is one of the world's largest and most influential design awards. The prize is awarded every year in Italy. The jury consists of 83 international members and this year there were more than 6000 nominated companies in 90 categories.

All this would have been quite uninteresting if the glasses were not becoming – thankfully they are.

I love fashion, but my fascination with fashion is surpassed by my joy from style. I want long lasting products, and therefore I buy high quality, which also means that I am constantly building upon a basic wardrobe, be it clothing, shoes, glasses or jewelry. I am looking to build my wardrobe furthermore with a new pair of MonkeyGlasses sunglasses; they will be round and have either blue or yellow glass.

I conclude with a quote from Vanessa Friedman of the New York Times: "there is no such thing as sustainable fashion, only a sustainable wardrobe".