Tanker om håndarbejde #1

Jeg er i gang med at opdatere min mailingliste.

Jeg har en MEGET lang liste over mennesker, som i tidens løb har været interesseret i at få mine nyhedsbreve. Jeg tager ikke for givet, at de samme mennesker er interesseret i at følge med i mit nuværende virke og jeg skriver derfor rundt til alle for at spørge. I den forbindelse har jeg i forgangne uge skrevet til RIGTIG mange, listen er lang og jeg har ikke nået alle men fortsætter i næste uge med at skrive til flere.

Jeg får så mange fine mails retur, af hjertet tak. Tak også til alle I som ikke skriver men blot melder jer på det nye nyhedsbrev, det betyder SÅ meget at I er med på rejsen. Flere har skrevet til mig, at nu hvor de ikke længere køber slow fashion hos mig er de begyndt at interessere sig for at lave deres eget tøj, de laver håndarbejde.

Jeg har en pågående samtale med mig selv om værdien af at lave håndarbejde. Her mener jeg ikke nødvendigvis nytteværdien, på vore breddegrader er der i 2017 ingen som strikker og hækler for at få tøj på kroppen, det er (desværre) helt enkelt billigere at købe industrifremstillet tøj.

For min egen del begyndte min interesse for design med et forhold til håndarbejde. For at starte fra begyndelsen. Jeg er vokset op i en familie, hvor der blev strikket og syet for at få tøj på kroppen. Det var ikke af nød, men dog en form for nødvendighed. Både min mor og min mormor var fænomenalt dygtige til håndarbejde, stolte over deres færdigheder og hele familien var velklædte.

Da jeg blev teenager var den store inspirationskilde for mig, voksne som lavede håndarbejde og som brugte deres tøj som medie. Jeg lagde mig i slipstrømmen af datidens hønsestrik, batikfarve og applikerede velourveste. Håndarbejdet var en identitetsmarkør og mit valg af retning var mit lille oprør, både visuelt men også i forholdet til akkuratesse og gammeldags disciplin var det et oprør. Min mor syede efter Burdamønstre og jeg freestylede, min mormor strikkede sirligt efter opskrifter og jeg prøvede mig frem.

Langsomt udviklede mit oprør og min letbenede omgang med konventionerne sig til en lyst til fordybelse og min interesse for at dekorere tøjet udviklede sig til en optagethed af form. Sådan var det i mange år og jeg kaldte det jeg lavede for slow fashion (det kan du læse mere om her):

Under overskriften: tanker om håndarbejde vil jeg fortsætte denne samtale, og invitere andre til at deltage, fortsættelse følger.

I am currently updating my mailing list. I have a VERY long list of people who over the years have been interested in getting my newsletters. I do not take for granted that the same people are interested in following my current work and I am therefore writing to everyone to ask. In this regard I have in the past week written to VERY many. I will continue next week where I will write to even more.

I get so many nice mails in return, thank you very much. Also, thank you to all who do not write but just sign up for the newsletter, it means so much that you are on the journey alongside us.

Several have written to me that now that now that they no longer buy slow fashion from me, it has started an interest in which they want to make their own clothes.

I have an ongoing conversation with myself about the value of handwork. Here I do not necessarily perceive the usefulness - no knitting and crocheting on our latitudes to get clothes on our bodies in 2017, it is (unfortunately) simply cheaper to buy industrial-made clothing.

To start from the beginning, I grew up in a family where there was knitted and sewn to get clothes on my body. Both my mother and my grandmother were phenomenally skilled in handcraft and proud of their skills, and the whole family was well-dressed.

When I became a teenager, the great source of inspiration for me was younger adults who made handcraft. Their workmanship was an identity marker and my choice of direction was my little insurgency, both visually, but also in relation to accurate and old-fashioned discipline, it was a rebellion. My mother sewed after Burda patterns and I was freestyling, my grandmother nodded graciously for recipes and I experimented.

Slowly my rebellion about my easy-going relationship with the conventions developed into a desire for immersion and my interest in decorating clothes developed into an interest in form and shaping. This was the case for many years and I called what I made ‘slow fashion’ (you can read more about here:)

Under the heading “tanker om håndarbejde”, I will continue this conversation, and invite others to participate, continuation will follow.