Tanker om håndarbejde #2

Marie Koch er min veninde. Vi har kendt hinanden længe, vi har ofte samtaler om værdien i at kunne lave håndarbejdearbejde.

Ikke så meget den lavpraktiske værdi, men den ro som sænker sig når man fordyber sig i monotonien, det fine møde man kan have med andre på tværs af kulturelle og sociale skel når man laver håndarbejde sammen og ikke at forglemme den dybe og ydmyge forståelse man får af sig selv og sin plads i verden når man forstår, hvordan vejen er fra tråd over maske til det færdige tredimensionelle produkt.

I Maries verden er der intet i vejen for at strikke sig en sweater eller et halstørklæde, men det som virkelig tænder hende er begrebet Craftivism som er en sammentrækning af ordene Craft og Activism. Et helt aktuelt eksempel på dette fænomen er Pussyhat demonstrationerne som hun naturligvis har deltaget i. (Demonstrationer hvor kvinder over alt i verden, iført pink hjemmehæklede huer, har markeret deres utilfredshed med præsident Trump og hans bramfrie og kønsdiskriminerende udtalelser)

Marie har forsket i Craftivism, hun udøver det som sagt selv og hun holder foredrag om det.
Jeg har været til sådan et foredrag, Marie kalder det en bindestue.

Fænomenet bindestue, har Marie taget med sig fra sit mangeårige virke på Herning højskole. Her opdagede hun, at det uformelle og uforpligtigende rum, som opstår når man mødes og har noget i hænderne, var befordrende for den gode samtale og for læring. Man mødes og kan være sammen uanset om man er mester eller nybegynder, uanset om man vil bidrage til debatten eller blot lytte.

Hvis du associerer Bindestuer med Steen Steensen Blicher, den jyske hede og strømpestikning så er du ikke helt gal på den. Bortset fra at den aktuelle bindestue foregik på Klub som er et ultra moderne delekontor, mødelokale og netværks facilitet i Linnégade i Kbh K og den som inviterede var Samtidens Akademi som ligeledes er en moderne virksomhed som udbyder folkeoplysning. OG sidst men ikke mindst, Marie opfordrede ikke deltagerne til at strikke strømper men tilskyndede i stedet til at man tester den helt særlige følelsen af oprør og civil ulydighed som er forbundet med at placere sin strikkede eller hæklede signatur på et offentligt sted.

Jeg overvejer nu min næste indsats, savlesmæk til barnebarnet eller en feminin provokation i det offentlige rum.

fakta

Marie Koch
PhD i Didaktik og pædagogik , Åbo Akademi University, Finland hvor hun har forsket i Craftivism og udgiver bogen: 'Jeg strikker, derfor er jeg' læring og identitet i uformelle læringsrum”
MA i køn- og kulturstudier, Syddansk Universitet
Billedvæver, mesterlære hos billedkunstner og højskolelærer Inge Bjørn
Lærer, Jellings Statsseminiarium

Klub
Er et moderne fælleskab, et alternativ til at have et eget kontor, et tilhørssted for freelancere og mindre virksomheder, som har behov for centralt placeret smukke faciliteter. Faciliteter som inviterer til dialog og samarbejde.

Samtidens Akademi
Rektor Nadja Pass siger på hjemmesiden b.la:
Samtidens akademi er et samlingspunkt for alle os, der vil erstatte modløshed og magtesløshed med troen på, at det nytter. – Hvorfor er det vigtigt? Fordi lige nu er det os, der er dem!”

Marie is my friend. We have known each other for a long time, we often talk about the value of handwork. Not so much because of the simple value, but because of the calmness that occurs when you immerse yourself in monotony, the nice meeting you can have with others across cultural and social differences when doing work together and not forgetting the deep and humble understanding you get of yourself and your place in the world when you understand how the road is from wire to mask to the finished three-dimensional product.

In Marie's world there is nothing wrong with knitting a sweater or a scarf, but what really captivates her is the notion of the concept of Craftivism which is a contraction of Craft and Activism. A very current example of this phenomenon is the Pussyhat demonstrations that she has of course participated in.

Marie has researched Craftivism, she practices it herself and she lectures about it. I have been to such lectures; Marie calls it ‘tying-rooms’, originating from knitting gatherings across Denmark in the 1800’s. Marie has taken the form of “Bindestue” (knitting-room) from her long-while work at Herning High School, where she discovered that the informal and non-binding space that occurs when meeting and having something in her hands was conducive to the good conversation and learning. You meet and can be together regardless of whether you are a master or beginner, whether you want to contribute to the debate or just listen.
If you associate Bindestue (knitting-room) with Steen Steensen Blicher and the heathland of Jutland you are not entirely wrong, except that the current tying-room was at Klub which is an ultra modern sharing office, meeting room and network facility in Linnégade in Kbh K and the invitee was 'Samtidens Akademi' which also is a modern company that offers public education. - Last but not least, Marie did not encourage to knit socks but encouraged to test the very special sense of insurgency and civil disobedience associated with placing your knitted or crocheted signature in a public place.

I am now considering my next effort, a drooling bib for my grandson or a feminine provocation in the public environment.