The Pleasure of gardening

Credits:
Foto Rigetta Klint
Ulriksdal slottsträdgård
Årstiderne

Jeg forspilder ikke en chance for at besøge Ulriksdals Slotts slottsträdgård når jeg er i Stockholm.

Jeg elsker den svenske tradition for handelsträdgårde og havekunst. Længe inden jeg selv blev halv-svensk fandt jeg inspiration i Lotte Möllers bøger om havekunst og længe før jeg flyttede til Stockholm faldt min vej ofte forbi Sofiero Slott nord for Helsignborg. Ikke så meget på grund af den Rododendronpark de er så berømte for, min glæde ved Rododendron er kommet langt senere, men fordi deres have med et saligt mix af blomster og grøntsager er så inspirerende og fordi deres plantebod er et mekka af panter og godt grej til haven.

Jeg skal ved en senere lejlighed præsentere lidt flere af mine trädgårds-favoritter.

Her blot lidt efterårsbilleder fra Ulriksdal, krydret med lidt billeder fra Årstidernes gårdbutik på Krogerupgård i Danmark

I never squander an opportunity to visit Ulriksdal Palaces’ nursery-garden when I am in Stockholm. – And I love the Swedish tradition of nursery-gardens and garden art in general. Long before I was even half-Swedish, I found inspiration in Lotte Möller books on gardening, and long before I moved to Stockholm my destination was often to Sofiero Castle of Helsingborg, not so much for the Rhododendron Park they are so renowned for, – my joy towards rhododendron has come much later – but because their garden with a blissful mix of flowers and vegetables is so inspiring and because their plant booth is a Mecca.

I will at a later occasion present a little more of my nursery-garden-favorites.

Here are some autumn pictures from Ulriksdal, Sweden spiced with some pictures from ‘Årstidernes’ farm shop on Krogerup in Denmark.