The bookazine has landed!


HÅNDVÆRK plant-based by Rigetta Klint

ISSN: 2597-0461
ISBN: 978-87-972296-3-7

EDITING AND PRODUCTION

Editing, text and photo: Rigetta Klint
Design: Rigetta Klint
Layout: Berit Winsnes/ BW grafisk design
Proofreading: Cornelius Holck Colding
Translation: Dorte Herholdt Silver
Publisher: Håndværk Publishing

CONTACT

Editor: info@rigettaklint.com
Sales, marketing and PR: info@haandvaerkbookazine.com

HÅNDVÆRK bookazine no. 4, which has ‘plant-based’ as its theme, has now arrived from the printer. I am delighted with the result. The bookazine is full of interesting encounters and great conversations that I look forward to sharing with you.

If you haven’t already ordered your copy, you can get it here. If you order today/within the next few days, you will receive the bookazine next week.

If you have already placed your order, the bookazine is on the way and will reach you next week; we’re packing as fast as we can.

I look forward to hearing what you think of the new issue. If you would like to share your thoughts, you are welcome to drop me a line at rigetta.klint@rigettaklint.com. Of course, you are also more than welcome to share your reading experience on social media. In that way, you can share it with the world and help spread the message about the value of hand-crafted quality. My Instagram handle is @rigetta_klint

Here is my preface to the new issue:

I am sharing some shots from my camera roll here, in the hope that your eye, like mine, delights in materials, people, processes and settings for craft-based work. I write about crafts, making and design with the goal of promoting and highlighting the link between quality and sustainability.

Working with plant-based materials and processes inevitably offers a deeper understanding of our connectedness with and reliance on nature in a system that is simultaneously complex and simple. It is no secret that this system is under pressure, and it is all too easy to despair. In the article on page 6, Sara Vinther Martinsen says, ‘I think it makes us sick and dispirited if we constantly have to hear about how dire the situation is. I love Olafur Eliasson’s art, but I feel despondent when I see his exhibition of melting ice blocks. Sad, distressed and overwhelmed. Personally, I believe that change springs from joy and fascination.’

HÅNDVÆRK is focused on joy and on bold life choices. One thing that unites the people you meet in this issue is their passion for materials with roots in the vegetable kingdom. Regardless which fibres they focus on or what particular soil they dig, they are all skilful, knowledgeable, dedicated and productive.

HÅNDVÆRK bookazine presents unique premium products shaped by hands-on processes, materials and tools, whether they are classified as utilitarian objects or art.

HÅNDVÆRK also considers craft and craftsmanship to be crucial in the making of prototypes for

industrial production. Whether in the form of applied art or high-tech manufacturing, industrial production is a condition for making good design for the many.

‘What good is it to have peas stored in the bank, if we don’t know what to use them for?’ asks architect and seed manufacturer Signe Voltelen in the article on page 62, where you can read about NordGen (Nordic Genetic Resource Center) in Malmö, Sweden, and about seed storage in Svalbard. Both places store genetic plant-based resources, which is good and important. But if we do not grow the plants, they will not be able to adapt to the current environment. Plants need to be cultivated continuously to remain resilient, and we need to grow them in order to preserve knowledge about their properties, existence and use in society.

I believe the same is true of our craft tradition: it is not enough to treat crafts as museum exhibits. Crafts need to be practised to remain active assets. Of course, a museum visit can be a highly rewarding experience, and in this issue of the bookazine, you can join me on a museum visit on page 96. HÅNDVÆRK re-enchants the greatness of the small and unassuming.

‘It’s all about making the most of most things,’ says Signe! I couldn’t agree more.

Enjoy! Rigetta Klint, Designer, writer, photographer

Lagerstatus PÅ DANSK

HÅNDVÆRK bookazine no. 4 med temaet `plantebaseret` er netop ankommet til mit lager. Jeg er mere end glad for resultatet. Bookazinet er fyldt med spændende møder og gode samtaler, som jeg glæder mig til at dele med jer.

Hvis du ikke allerede har bestilt, så kan det gøres her, så modtager du i løbet af kommende uge.

Har du allerede bestilt, så gælder det samme, vi pakker på livet løs.

Jeg glæder mig til at høre, hvad du synes, hvis du har lyst til at dele din læseoplevelse med mig, er du velkommen til at sende et par ord på rigetta.klint@rigettaklint.com. Du er også velkommen til at dele på sociale medier, på den måde deler du også med verden og er med til at sprede budskabet om værdien af håndens arbejde. På instagram hedder jeg @rigetta_klint

Du får her mit forord:

Jeg deler billeder fra min kamerarulle i den forhåbning, at dit øje ligesom mit frydes ved synet af materialer, mennesker, processer og steder, hvor der praktiseres et håndværksfag. Jeg skriver om håndværk, kunsthåndværk og design med den underliggende hensigt at formidle en kobling mellem kvalitet og bæredygtighed.

At beskæftige sig med det plantebaserede graver uundgåeligt et spadestik dybere i forståelsen af, hvordan vi hænger sammen med og er afhængige af naturen, i et på en gang komplekst og enkelt system.

Det er ingen hemmelighed, at det system er under pres, og man kan let forfalde til mistrøstighed. Sara Vinther Martinsen siger i artiklen på s 6: “Jeg tror, at vi bliver syge og kede af det, hvis vi hele tiden skal høre om, hvor galt det står til. Jeg er vild med Olafur Eliassons kunst, men jeg bliver altså modløs, når jeg ser hans udstillede isblokke, som står og smelter. Trist, ked af det og lamslået. Jeg tror på, at forandring vokser ud af glæde og fascination.”

HÅNDVÆRK har fokus på glæden og fokus på modige livsvalg.

Fælles for de mennesker, du møder i dette nummer, er deres optagethed af materialer, som udspringer fra planteriget. Uanset hvilke fibre de har kastet deres kærlighed på, eller hvilke haver de graver, så er der tale om mennesker, som både kan noget, ved noget, vil noget og frembringer noget.

HÅNDVÆRK bookazine viser dig unikke premiumprodukter udført med hånd, materialer og værktøj,hvad enten der er tale om brugsting eller om kunstneriske objekter.

HÅNDVÆRK taler også om håndværk som en forudsætning, når der skal laves prototyper til industriel produktion, hvad enten der er tale om kunstindustri eller om højteknologisk produktion. Industriel produktion, som er en forudsætning for at fremstille godt design til de mange.

“Hvad nytter det, at vi har ærter i banken, hvis ikke vi ved, hvad vi skal bruge dem til”, siger arkitekt og frøproducent Signe Voltelen i artiklen på side 62, hvor du kan læse om Nordisk Genbank i Malmø og om frøopbevaring på Svalbard. Begge institutioner gemmer plantegenetiske ressourcer, og det er godt og vigtigt. Men hvis man ikke dyrker planterne, så tilpasser de sig ikke vores nuværende miljø. Man skal dyrke planterne kontinuerligt, for at de forbliver robuste, og man skal dyrke dem for at bevare viden om deres egenskaber, eksistens og anvendelse i samfundet.

Sådan anskuer jeg også vores håndværkstradition; det nytter ikke, at vi dyrker håndværket som en museal foreteelse, håndværk skal praktiseres for at være et aktiv. At det i øvrigt er berigende at gå på museum, det er en anden sag. I denne udgave af bookazinet kan du tage med på museum på side 96.

HÅNDVÆRK genfortryller det store i det lille og det stille. “Det handler om at få det bedste ud af det meste”, siger samme Signe! Jeg kunne ikke sige det bedre.

God læselyst, designer, skribent og fotograf Rigetta Klint