Velstand

Credits:
Styling & Foto Rigetta Klint
Gulerødderne er fra Stengårdens Gårdbutik
Glas fra Iittala, Gerner Jahncke og fra Balticsea Glass
De keramiske skåle er fra Lov i Listed
Tekstilerne er fra Karin Carlander

Opskrift på Gulerodshumus ligger på min Cookpad profil)

Jeg har altid følt mig rig når jeg har haft køkkenet fyldt med gode råvarer. Min følelse af velstand har været ligefrem proportional med mængden af råvarer og antallet af mennesker jeg har lavet mad til.

Sådan har jeg det for så vidt stadig. Familie, venner og netværk er min største kapital.

Gode råvarer er en udsøgt luksus og jeg bliver mere og mere ydmyg i forholdet til de mennesker som har viet deres liv til at sørge for, at vi kan få gode, sunde og friske råvarer.

Når jeg har mulighed for det køber jeg mine grøntsager på landet. En gulerod som ikke har ligget i en plastpose i supermarkedet er noget ganske særligt og som ekstra bonus kommer de i alle farver og former.
Forkælet? Jo, det kan man mene, det er den velstilledes privilegium at kunne vælge. Men at vælge er for de fleste af os også forbundet med at fravælge. – Jeg kender mine prioriteter.

Bonus info: Guleroden indeholder langsomt optagelige kulhydrater, få kalorier og er rig på fibre. Den har et meget højt indhold af betakaroten. Betakaroten omdannes i kroppen til A-vitamin.
Guleroden menes at stamme fra Afghanistan. Oprindeligt var det de lilla, hvide og grønne gulerødder, som var almindeligst.

Amagermo'er gi' mig gulero'r! Nej sågu' vil jeg ej, du ka' gå din vej!

Denne børneremse har rod i Gulerøddernes tidlige historie i Danmark. Under Christian II’s regeringstid i 1500-tallet, flyttede en anselige mængde hollandske bønder til Amager. Med sig havde de blandt andet (den orange) gulerod. På Amager udvikledes en form for intensivt avlsbrug, hvor dyrkning af frilandsgrønsager forenedes med kvæghold. Kvæget leverede gødning til grøntsagerne, og affaldet fra grønsagerne blev foder til køerne.

My sense of prosperity has been evenly proportional to the amount of commodities and the number of people I have cooked for.

Family and friends and networks are my biggest capital.

Good commodities are exquisite luxury, and I am becoming humble in relation to the people who have devoted their lives to making sure we can have good, healthy and fresh commodities

When I can, I buy my vegetables on the countryside. A carrot that has not been in a plastic bag in the supermarket is something special and, as an added bonus, they come in all colors and shapes. Spoiled? Yes, you may think it is quite the privilege to be able to choose. But choosing is for most of us also associated with opting out. I know my priorities.

Bonus info:

The carrot contains slowly absorbable carbohydrates, has few calories and is rich in fiber. It has a very high content of beta carotene. Beta carotene is converted into vitamin A when passing through your body.

Carrots are believed to originate from Afghanistan. Originally, the purple, white and green carrots were the most common.

During Christian II reign in the 16th century, a considerable amount of Dutch farmers moved to Amager. With them they had, among other things, the (orange) carrot. At Amager, a form of intensive breeding was developed, in which cultivation of open-air vegetables was associated with livestock farming. The cattle delivered fertilizer to the vegetables, and the waste from the vegetables was fed to the cows.