Welcome to the green forest!

Advertising:
Bess Kristoffersen/Dyrehavehuset
Petitgas
Photo Rigetta Klint
English translation: Dorte H Silver

This was the merry greeting I received from the textile designer Bess Kristoffersen some time ago. ‘Come to my studio “Dyrehavehuset” (Deer Park House) on Sunday, 21 June, from 14.00 to 18.00.

I present KRANSE (WREATHS) by jewellery artist Pernille Mouritzen, jewellery artist Katrine Borup, ceramicist Marianne Nielsen, textile artist Grethe Wittrock, textile printer Anne Fabricius Møller, designer Ane Lykke, ceramicist Marianne Krumbach, furniture designer Anne Brandhøj, glass artist Pipaluk Lake, textile artist and fashion designer Anne Damgaard and myself.

The forester Rasmus Willumsen tells us about the beech tree and the colours of the beech leaves.
The beat poet Claus Høxbroe treats us to one of his masterly improvisations.
Next year’s artist-in-residence at Dyrehavehuset is announced and introduced.
And of course there’ll be a glass and a bite!’

She added, ‘This is a recurring event, I suppose you could call it a salon. It is not open to the public; all the attendants are personally invited. We always keep the number to just under 50 to preserve an intimate atmosphere. Some people have taken part several times, others are people I think will be relevant to the individual event.’

Thank you for finding me relevant, what a lovely and generous afternoon. I could choose to praise the exhibited objects – there is ample reason to do so – but the many visitors and the light in the beautifully renovated house made photography difficult, and, moreover, there is another story I find at least as important: the story about sharing, the story about generosity.

Bess rents the Dyrehavehuset from Claus Johan Thomas de Neergaard of the Gunderslevholm Estate. Before she moved in, the building was gently renovated by de Neergaard’s brother-in-law, the architect Peter Theill Eriksen.
The building serves as Bess’s studio and as a studio for one visiting artist or craft maker per year. The most recent artist-in-residence was the textile artist Grethe Wittrock. ‘It is a great source of joy and inspiration to me to have someone else share the house and be around when I work. Also, I could never fully realize the building’s potential on my own, even if we live close by, in one of the houses on the estate,’ Bess explains.

Her willingness to share her space, not only with a visiting artist/maker but also with the visitors at this annual event, is clearly a source of joy and inspiration to everyone present. We all listen intently to the interesting talk on beech trees and to Claus Høxbroe, who is captured here as he riffs on textile printer Anne Fabricius Møller’s exhibit, two pieces of bakery paper with imprints of ring-shaped butter cookies and a Danish tea ring. Unlike most of the exhibits, hers is not for sale. Bonus info: Anne runs an exhibition venue for textile, which you can read more about here.
Bess’s own piece, a rye wreath with a diameter of 200 cm intended as a respectful nod to the Shinto summer cleansing ritual Nagoshi no Haare, is also not for sale.

However, Bess makes a wide range of pieces that are for sale, and together with her husband, Bernhard Tommerup, she runs the hat shop Petitgas on Købmagergade in central Copenhagen, which is listed as an important part of Danish cultural heritage. Many of the attendants wore a hat. There were many happy reunions and even more new encounters. The forest clearing was abuzz with life, the beech trees were dancing, and everyone was merry, as works of art changed hands.

Thank you!

PÅ DANSK:

´Velkommen i den grønne skov´
Sådan skrev tekstildesigneren Bess Kristoffersen for nogen tid siden. Kom søndag d. 21. juni fra kl. 14 – kl. 18 til mit atalier ”Dyrehavehuset”.

Der er udstilling af KRANSE fra smykkekunstner Pernille Mouritzen, smykkekunstner Katrine Borup, keramiker Marianne Nielsen, tekstilkunstner Grethe Wittrock, stoftrykker Anne Fabricius Møller, designer Ane Lykke, keramiker Marianne Krumbach, møbeldesigner Anne Brandhøj, glaskunstner Pipaluk Lake, tekstil- og beklædningskunstner Anne Damgaard og jeg selv.
Forstmand Rasmus Willumsen vil fortælle os om bøgetræet og bøgebladenes farver.
Beatpoet Claus Høxbroe vil improvisere, som han gør det så godt.
Næste års gæstekunstner i Dyrehavehuset bliver afsløret og præsenteret, og så er der mad og drikke!
Hun fortsatte: Konceptet er årligt tilbagevendende, og vi kan vel kalde det en salon. Arrangementet er ikke offentligt, alle deltagere er inviterede. Vi lander altid på knap 50, så intimiteten kan bevares. Nogle deltagere har været med flere gange, andre er folk, jeg mener er relevante for det enkelte arrangement.

Tak, fordi du fandt mig relevant, sikke en dejlig og generøs eftermiddag.

Jeg kunne vælge at lovprise de udstillede objekter, og det er der al mulig grund til, men dels efterlod hverken menneskemylderet eller lyset i det smukt renoverede dyrehavehus mange muligheder for at fotografere retvisende, dels er der en anden historie, som jeg finder mindst lige så vigtig. Historien om at dele, historien om at være generøs.

Bess lejer Dyrehavehuset af Gunderslevholm Gods og godsejer Claus Johan Thomas de Neergaard. Bygningen blev, inden hun flyttede ind, nænsomt renoveret af godsejerens svoger, arkitekt Peter Theill Eriksen. Huset fungerer dels som atalier for Bess, dels som gæsteatalier for en kunstner/kunsthåndværker pr. år. Senest år har Tekstilkunstner Grethe Wittrock haft sin gang i huset. ”Det er til stor glæde og inspiration for mig, at også andre bruger huset og dermed findes i min nærhed, og jeg kan slet ikke ene kvinde udnytte dets fulde potentiale, heller ikke selvom vi bor i et af godsets huse tæt på”, fortæller Bess mig.
OG det er åbenlyst til stor glæde for de fremmødte, at hun deler, ikke bare med en årlig kunstner, men med alle fremmødte, som med spidse ører lytter til både den lille interessante forelæsning om bøgen og til Claus Høxbroe, som her er fanget, mens han causerer over stoftrykker Anne Fabricius Møllers værk (Anne står bag udstillingssted for tekstil, som du kan læse mere om her). Værket er i modsætning til de fleste andre værker ikke til salg. Annes værk er to stykker bagepapir med aftryk af henholdsvis vaniljekranse og en gærkrans.
Bess’ eget værk, en rugkrans med en diameter på 200 cm fremstillet som en respektfuld hilsen til Shinto sommerrenselsesritualet Nagoshi no Haare, er heller ikke til salg.

Til gengæld laver hun andet, som er til salg, og så står hun, sammen med sin mand Bernhard Tommerup, bag den fredede hattebutik Petitgas på Købmagergade i København. Der var mange deltagere, som bar hat. Der var mange glade gensyn og flere nye møder.
Skoven summede af liv, bøgetræerne dansede, der blev spist og drukket. Værker byttede ejermand eller kvinde.

Tak